Vangst: 16/08/17    Uur: 16:00
 
Plaats:  Oostende-Mariakerke               Wind: ZW.                   Beaufort: 2/3        Golven: 40cm
 
LW : 14:58         t° strandwater: 19°       t° lucht: 21°                 halfbewolkt          UV: 5
16:08:17_strand van Oostende
16:08:17_strand van De Panne
13:08:17_strand oostende_vissers Stef en Finne
13:08:17_strand oostende_kleine heremietkreeft
kusttram
16:08:17_psychedelisch zeezicht vanuit tram
16:08:17_strand Oostende_strandwater+plankton
16:08:17_strand De Panne_strandwater +plankton
16:08:17_plankton De Panne_Zoea_40x
16:08:17_plankton de panne_krab Zoea_100x
16:08:17_plankton de panne_krab Zoea onderaanzicht_40x
16:08:17_plankton de panne_Zoea_100x
16:08:17_plankton de panne_krab Zoea_40x
06:06:16_plankton oostende_Megalopa vervelling onderaanzicht_40x
11:06:16_plankton oostende_ krab Megalopa met zeevonk_40x
Op 13 augustus tijdens een wandeling langs het strand val ik op vissers Stef en Finne die met vakantie zijn. Ze hebben hun vangst zopas teruggezet in zee.  Ze glunderen nog na van de jonge platvissen, de garnalen en de vele heremietkreeften die ze mochten bewonderen. Finne kan me nog een kleine heremietkreeft tonen, die wel vaker massaal voorkomen in de zomer aan de boord van het water.
 
Heremietkreeften hebben een  week achterlijf en zoeken daarom een lege schelp om in te wonen. Telkens ze vervellen en groeien verhuizen ze naar een grotere schelp. Veel groter dan op de foto wordt de kleine heremietkreeft niet. Zijn linkerschaar is groter dan zijn rechter en zo kan men hem onderscheiden van de gewone heremietkreeft die men zelden op het strand aantreft en veel groter is.
 
LLLLinkerschaar groot = kLLLLeine heremietkreeft.
RRRRechterschaar groot= gRRRRote, gewone heremietkreeft.
 
Deze keer vis ik op dezelfde dag in Oostende èn in De Panne. 
 
Zoals alle stranden van de Belgische kust is ook het strand van De Panne een zandkust. Het is evenwel breder dan het strand van Oostende en er liggen geen strandhoofden. Aan de Belgische Westkust spoelen over het algemeen meer planten en dieren aan dan aan de Oostkust.
 
Opvallend in het fytoplankton van Oostende is dat één diatomee overheerst: Odontella sinensis. In De Panne zijn 4 soorten in redelijk grote aantallen aanwezig.
Tussen het zoöplankton merk ik geen grote verschillen op.
 
In De Panne vind ik geen organismen die ik nog niet ben tegengekomen in Oostende.
Beide steden zijn dan ook maar 30 kilometer van elkaar verwijderd. Er zitten wel meer diatomeeën in het plankton van Oostende maar verschillen ontdekken, zeker in aantallen, is zeer moeilijk.
 
Mijn tellingen van het fytoplankton bijvoorbeeld geven wel een beeld van het moment maar zijn schattingen en geen wetenschap. Bovendien zijn er nog de manieren om te vissen. Heb ik wel even diep gevist en even lang en op dezelfde wijze op beide plaatsen? Heb ik even lang door de microscoop gekeken voor beide vangsten want hoe langer je kijkt, hoe meer je ziet. In De Panne heb ik gevist 2 uur voor laagwater en in Oostende 1 uur erna. Ondertussen was ook de wind verzwakt en stond de zon niet meer even hoog en was het wolkendek gewijzigd...
 
 
Op mijn weg naar De Panne nam ik de kusttram. Kusttrams zijn hedentendage opgefleurd met reclame allerhande. Zo kon ik genieten van psychedelische zeezichten.
In het plankton van Oostende tref ik een hydromeduse aan van de soort Eucheilota maculata met zwarte vlekjes op de mondflappen. Denk aan de Mater Immaculata, de Onbevlekte Moeder. Met een centimeter in diameter is hij te groot om te fotograferen met mijn microscoop.
 
In het plankton van De Panne vind ik 4 hydromedusen van slechts een halve millimeter in diameter,  niet volwassen en nog niet volgroeid en dus moeilijk te herkennen.
 
Sommige hydromedusen en grote kwallen beschikken over evenwichtsorganen in de vorm van kleine zakjes waarin een steentje zit. Als de kwallen schuin hangen maken de steentjes contact met de gevoelige wand van de zakjes. Zo worden de kwallen geïnformeerd over hun ligging in het water.
 
De 8 evenwichtsorgaantjes, 2 tussen elke 2 tentakels en de vangst op dezelfde dag
maken het waarschijnlijk dat het ook om exemplaren van Eucheilota maculata gaat.
In het plankton van De Panne ontdek ik een larve van een krab. Vrouwelijke krabben houden hun eitjes bij aan hun achterlijf tot de eitjes uitkomen. Uit de eitjes zwemmen  Zoealarven die  een 4-tal keer vervellen, groeien en telkens lichtjes van gedaante veranderen zoals bij zeepokken. De laatste en grootste Zoealarve vervelt en transformeert tot een Megalopalarve. Deze tenslotte verandert in de volwassen krab.
 
Van larve tot krab kan tot 80 dagen duren. De temperatuur van het water speelt daarbij een grote rol. Zeestromingen kunnen larven in die tijd honderden mijlen ver van hun moeder meevoeren. Ondertussen vullen zowel Zoea als Megalopa hun buikje met plankton.
 
Tot  welk soort krab de Zoea- en de Megalopalarve op de foto's behoren kan ik niet zeggen. Dat is weeral specialistenwerk.
De grote voorwaartse, achterwaartse en zijdelingse stekels van de Zoea zouden dienen voor de verdediging en bij het richtingzwemmen. De Zoea hier is zeker geen larve van de strandkrab want deze heeft geen zijdelingse stekels.
Vervellingen van kreeftachtigen vind ik dikwijls terug in het plankton.
 
Klik op de foto's om een grotere versie te zien.De vergrotingen staan bij de foto's vermeld.
Bij 40x vergroting is het beeld 3,2 mm. breed.
Bij 100x vergroting 1,4 mm. Bij 200x 0,7 mm.
 FYTOPLANKTON
 DePa
 
  DIATOMEEËN / KIEZELWIEREN
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
08
04
17
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
10
07
17
20
07
17
02
08
17
16
08
17
16
08
17
Actinoptychus senarius
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
Actinoptychus splendens
2
2
2
2
2
 2
1
1
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
Asterionellopsis glacialis
1
2
2
2
2
2
Aulacodiscus(cf) argus
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
Bacillaria paxillifer
2
2
3
3
2
  
Bacteriastrum hyalinum
1
1
1
1
2
2
Bellerochea malleus
1
1
1
1
 1
1
1
2
1
3
Biddulphia alternans
1
Brockmaniella(cf) brockmannii
1
1
Chaetoceros armatus
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
0
0
0
0
1
0
0
1
Chaetoceros curvisetus
1
2
2
1
2
Chaetoceros(cf) densus
1
2
2
2
Chaetoceros diadema
2
Chaetoceros didymus
2
2
Chaetoceros eibenii
1
2
2
3
2
2
1
Chaetoceros socialis
1
1
2
3
3
Chaetoceros(cf) lauderi
1
1
Cerataulina(cf) pelagica
1
2
Coscinodiscus(cf) concinnus
2
Coscinodiscus granii
1
2
1
3
1
Coscinodiscus(cf) pavillardii
2
Cymatosira(cf) belgica
1
1
Cylindrotheca(cf) closterium
1
Ditylum brightwellii
1
1
1
2
3
3
3
1
Eucampia zodiacus
1
1
1
1
2
2
1
2
Guinardia delicatula
1
2
3
3
3
2
2
1
2
3
2
3
2
Guinardia striata
1
1
1
1
2
2
2
Guinardia flaccida
2
2
3
2
2
2
Helicotheca tamesis
 
1
2
3
2
3
2
Isthmia species
1
Lauderia annulata
1
2
3
2
3
2
2
1
Leptocylindrus(cf) danicus
2
 
Lithodesmium undulatum
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
Melosira(cf) moniliformis
1
Meuniera membranacea
1
Neocalyptrella robusta
1
1
1
Odontella (cf) aurita
1
1
  
Odontella aurita var. minima
1
1
1
1
3
2
2
1
Odontella regia/ mobiliensis
2
3
1
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
Odontella rhombus
2
1
2
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
Odontella sinensis
3
3
2
3
2
1
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
4
3
4
Paralia sulcata
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
Plagiogrammopsis vanheurckii
1
Pleurosigma/ Gyrosigma
1
1
1
1
Pseudo-nitzschia
1
3
4
0
2
4
3
3
3
1
Rhaphoneis amphiceros
2
3
2
3
2
2
3
2
2
3
2
1
2
1
1
1
Rhizosolenia(cf) hebetata
1
1
1
2
2
Rhizosolenia setigera
1
2
2
2
3
2
3
2
3
1
Rhizosolenia (cf) imbricata
 
1
1
2
4
4
2
0
3
3
2
3
2
2
1
3
1
Skeletonema(cf)
1
Thalassionema nitzschioides
1
1
2
Thalassiosira(cf) rotula
1
2
1
2
2
1
1
1
1
Triceratium favus
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
  
 
  DINOFLAGELLATEN/ DINO'S
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
080417
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
10
07
17
20
0717
02
08
17
16
08
17
16
08
17
Ceratium fusus
1
1
Ceratium species
1
Noctiluca scintillans
1
1
1
2
2
2
3
4
4
3
3
3
1
2
1
1
  
  HAPTOPHYTA
Phaeocystis
0
0
0
0
1
2
3
4
4
4
0
0
0
1
0
2
1
1
1
  
  SILICOFLAGELLATEN
Dictyocha
 
 
1
 ZOÖPLANKTON
 De
Panne
 GROEPEN / TAXA
 SOORT / SPECIES
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
 
27
06
17
 
10
07
17
20
07
17
02
08
17
16
08
17
16
08
17
 TRILHAARDIERTJES
Tintinnids / Tintinnida
Onbekend / Unknown
10x
2X
16X
>99
Zuiginfusorieën / Suctoria
Klokdiertjes / Peritrichia
Vorticella
>99
3X
GAATJESDRAGERS / FORAMINIFERA
Varia Onbekend / Unknown
<10
<10
<10
<10
<10
 
SPONZEN / PORIFERA
Spicules
  X
NETELDIEREN / CNIDARIA
Bloemdieren / Anthozoa
Onbekend / Unknown: Planula larve
12X
6X
7X
2X
4X
Schijfkwallen / Scyphozoa
Hydroïdpoliepen / Hydrozoa
Rathkea octopunctata: kwal / medusae
Bache's knotsklokje / Nemopsis bachei
1X
Eucheilota maculata: kwal / medusae
 4X(cf)
1X
Eutonina indicans: kwal / medusae
1X
Margelopsis haeckelii: kwal / medusae
>99
>99
>99
4X
Margelopsis haeckelii: pelagische poliep
35X
12X
6X
6X
5X
Zeedraad / Obelia: kwal / medusae
9X
>99
>99
22X
12X
21X
32X
Ectopleura dumortieri: kwal / medusae
6X
1X
3X
Ribkwallen / Ctenophora
Zeedruif / Pleurobrachia pileus
1X
6X
4X
Meloenkwal / Beroe
2X
25X
21X
15X
PLATWORMEN / PLATHYHELMINTHES
Onbekend / Unknown
1X
Kuhnia(cf) scombri: ei / egg
1X
SNOERWORMEN / NEMERTEA
RONDWORMEN / ANNELIDA
Polydora: larve
16X
11X
30X
2X
6X
16X
10X
4X
Schelpkokerworm/Lanice conchil.: larve
30X
35X
34X
3X
8X
12X
3X
12X
Magelona larve / larvae
1X
1X
Malacoceros(cf) ei / egg
2X
1X
1X
Myrianida
1X
Onbekend/ Unknown
3X
4X
6X
SCHELPDIEREN / MOLLUSCA
Slakken / Gastropoda
Onbekend / Unknown: Veliger larve
3X
10X
3X
2-Kleppigen / Bivalvia
Onbekend / Unknown: Veliger larve
7X
2X
3X
2X
KREEFTACHTIGEN / CRUSTACEA
Spinachtigen / Arachnida
Mijt / Mite
2X
Kieuwpootkreeftjes / Branchiopoda
Roeipootkreeftjes / Copepoda
Varia Onbekend / Unknown
 *
 *
  *
 ***
**
 *
 *
 ***
 ***
***
Rankpotigen / Cirripedia
Zeepok / Balanidae: Naupliuslarve
*
*
*
***
 *
 **
Zeepok / Balanidae: Cyprislarve
15X
5X
45X
8X
4X
7X
6X
20X
Tienpotigen / Decapoda
Krab / Crab: Megalope-larve
1X
1X
Krab / Crab: Zoea-larve
2X
1X
1X
Kommadiertjes / Cumacea
2X
1X
Mosselkreeftjes / Ostracoda
25X
Krill / Euphausiacea
Vlokreeften / Amphipoda
Gammaridae
  4X
2X
1X
Spookkreeftje / Caprellidae
  1X
21X
Pissebedden / Isopoda
10X
Aasgarnalen / Mysida
Onbekend / Unknown
10X
2X
RADERDIERTJES / ROTIFERA
HOEFIJZERWORMEN / PHORONIDA
Actinotrocha-larve
1X
MOSDIERTJES / BRYOZOA
Cyphonaut
3X
6X
4X
8X
6X
18X
PIJLWORMEN / CHAETOGNATA
4X
STEKELHUIDIGEN / ECHINODERMATA
Onbekend / Unknown: Pluteus larve
24X
13X
15X
Zeesterren / Asteroida
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
Gastrula larve
Gewone(cf) zeester / Asterias rubens:
bipinnaria larve / larvae
3X
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
brachiolaria larve / larvae
13X
8X
Slangsterren / Ophiuroida
Brokkelster(cf) / Ophiotrix(cf) fragilis
1X
Zeeëgels / Echinoida
Zeekomkommers / Holothuroida
MANTELDIEREN / TUNICATA
Zakpijpen / Ascidiacea
Salpen / Thaliacea
Mantelvisjes / Apendicularia
Oikopleura
15X
1X
11X
LANCETVISJES / ACRANIA
 
VISSEN / PISCES
Onbekend / Unknown: ei / egg
Copepoden: *  = enkele/ some
                     ** = medium
                    *** = veel / many
Tellingen < en > zijn schattingen.
Countings < and > are rudimentary.
 
Soort onbekend: veel planktonsoorten
zijn zeer moeilijk van elkaar te onder-
scheiden en zijn specialistenwerk.
Tekst en foto's: visscher Dan
(cf.)= confer, conferentie d.w.z. men is niet zeker, er moet over gediscussieerd worden.
1=enkele/rare   2=regelmatig/present    3=algemeen/common      4=massaal/abundant
 
18:08:17_plankton De Panne_hydromeduse_100x
18:08:17_plankton De Panne_Eucheilota (cf) maculata_200x kopie
 Plankton in the surf