Vangst: 14/06/17              Uur: 10:15
 
     Plaats: Oostende-Mariakerke                  Wind: O.               Beaufort: 3            Golven: 15 cm.
         
         LW: 11:07          t° strandwater: 17°         t° lucht: 18°           helder                   UV: 8
 ZOÖPLANKTON
 GROEPEN / TAXA
 SOORT / SPECIES
  15
  03
  17
27
03
17
08
04
17
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
 
 TRILHAARDIERTJES
Tintinnids / Tintinnida
Onbekend / Unknown
  1X
2X
10x
Zuiginfusorieën / Suctoria
Klokdiertjes / Peritrichia
Vorticella
>99
3X
GAATJESDRAGERS / FORAMINIFERA
Varia Onbekend / Unknown
>10
<10
<10
<10
SPONZEN / PORIFERA
Spicules
  X
  X
  X
  X
NETELDIEREN / CNIDARIA
Bloemdieren / Anthozoa
Onbekend / Unknown: Planula larve
12X
12X
6X
7X
2X
Schijfkwallen / Scyphozoa
Hydroïdpoliepen / Hydrozoa
Rathkea octopunctata: kwal / medusae
2X
>30
3X
2X
Eutonina indicans: kwal / medusae
1X
Margelopsis haeckelii: kwal / medusae
>99
>99
>99
4X
Margelopsis haeckeli: pelagische poliep
>80
>10
35X
12X
6X
6X
Zeedraad / Obelia: kwal / medusae
2X
3X
9X
Ribkwallen / Ctenophora
Zeedruif / Pleurobrachia pileus
3X
6X
Meloenkwal / Beroe
2X
25X
21X
PLATWORMEN / PLATHYHELMINTHES
Onbekend / Unknown
1X
Kuhnia(cf) scombri: ei / egg
2X
SNOERWORMEN / NEMERTEA
RONDWORMEN / ANNELIDA
Polydora: larve
7X
>30
1X
10X
16X
11X
30X
2X
Schelpkokerworm/Lanice conchilega: larve
6X
>30
>10
10X
30X
35X
34X
Magelona larve / larvae
2X
7X
1X
Malacoceros ei / egg
2X
SCHELPDIEREN / MOLLUSCA
Slakken / Gastropoda
2-Kleppigen / Bivalvia
Onbekend / Unknown: Veliger larve
2X
3X
7X
SCHAALDIEREN / CRUSTACEA
Spinachtigen / Arachnida
Mijt / Mite
2X
Kieuwpootkreeftjes / Branchiopoda
Roeipootkreeftjes / Copepoda
Varia Onbekend / Unknown
  *
 *
 *
 *
 *
 *
  *
 ***
Rankpotigen / Cirripedia
Zeepok / Balanidae: Naupliuslarve
<10
<10
<10
Zeepok / Balanidae: Cyprislarve
>10
8X
10X
15X
5X
45X
Tienpotigen / Decapoda
Krab / Crab: Megalope-larve
1X
Kommadiertjes / Cumacea
2X
Mosselkreeftjes / Ostracoda
Krill / Euphausiacea
Vlokreeften / Amphipoda
Gammaridae
  4X
2X
Spookkreeftje / Caprellidae
  1X
Pissebedden / Isopoda
Aasgarnalen / Mysida
Onbekend / Unknown
3X
10X
RADERDIERTJES / ROTIFERA
HOEFIJZERWORMEN / PHORONIDA
MOSDIERTJES / BRYOZOA
Cyphonaut
2X
5X
>10
6X
3X
6X
PIJLWORMEN / CHAETOGNATA
4X
STEKELHUIDIGEN / ECHINODERMATA
Onbekend / Unknown: Pluteus larve
>10
4X
>30
24X
13X
15X
Zeesterren / Asteroida
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
Gastrula larve
10X
1X
Gewone(cf) zeester / Asterias rubens:
bipinnaria larve / larvae
2X
>40
3X
2X
3X
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
brachiolaria larve / larvae
1X
13X
8X
Slangsterren / Ophiuroida
Brokkelster(cf) / Ophiotrix(cf) fragilis(1mm.)
1X
Zeeëgels / Echinoida
Zeekomkommers / Holothuroida
MANTELDIEREN / TUNICATA
Zakpijpen / Ascidiacea
Salpen / Thaliacea
Mantelvisjes / Apendicularia
Oikopleura
 
3X
6X
5X
15X
LANCETVISJES / ACRANIA
 
 
 
VISSEN / PISCES
Onbekend / Unknown: ei / egg
1X
Copepoden: *  = enkele/ some
                     ** = medium
                    *** = veel / many
Tellingen < en > zijn schattingen.
Countings < and > are rudimentary.
 
Soort onbekend: veel planktonsoorten zijn 
zeer moeilijk van elkaar te onderscheiden
en zijn specialistenwerk.
 FYTOPLANKTON
 
  DIATOMEEËN / KIEZELWIEREN
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
08
04
17
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
Actinoptychus senarius
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
Actinoptychus splendens
2
2
2
2
2
 2
1
1
1
2
2
2
Asterionellopsis glacialis
1
2
2
Aulacodiscus(cf) argus
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
Bacillaria paxillifer
2
2
3
3
2
Bacteriastrum hyalinum
1
Bellerochea malleus
1
1
1
1
 1
Biddulphia alternans
1
Brockmaniella(cf) brockmannii
1
1
Chaetoceros armatus
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
0
0
0
Chaetoceros curvisetus
1
Chaetoceros(cf) densus
1
2
Chaetoceros eibenii
1
2
2
3
Chaetoceros socialis
1
1
2
3
3
Chaetoceros(cf) lauderi
1
Cerataulina(cf) pelagica
1
2
Coscinodiscus(cf) concinnus
2
Coscinodiscus granii
1
2
Coscinodiscus(cf) pavillardii
2
Cymatosira(cf) belgica
1
1
Cylindrotheca(cf) closterium
1
Ditylum brightwellii
1
1
1
2
3
3
3
1
Eucampia zodiacus
1
1
1
Guinardia delicatula
1
2
3
3
3
2
2
1
Guinardia striata
1
1
1
Guinardia flaccida
2
2
3
2
Helicotheca tamesis
 
1
2
3
2
3
2
Isthmia species
1
Lauderia annulata
1
2
3
2
3
2
2
Lithodesmium undulatum
2
1
1
1
2
1
Melosira(cf) moniliformis
1
Meuniera membranacea
1
Odontella (cf) aurita
1
1
  
Odontella aurita var. minima
1
1
1
1
3
2
2
1
Odontella regia/ mobiliensis
2
3
1
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
Odontella rhombus
2
1
2
2
1
2
1
1
2
Odontella sinensis
3
3
2
3
2
1
3
3
3
3
3
3
2
Paralia sulcata
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1
Plagiogrammopsis vanheurckii
1
Pleurosigma/ Gyrosigma
1
1
1
Pseudo-nitzschia
1
3
4
0
Rhaphoneis amphiceros
2
3
2
3
2
2
3
2
2
3
2
1
Rhizosolenia(cf) hebetata
1
1
1
2
2
Rhizosolenia setigera
1
2
2
2
3
Rhizosolenia (cf) imbricata
 
1
1
2
4
4
2
0
3
3
2
Skeletonema(cf)
1
Thalassionema nitzschioides
1
1
2
Thalassiosira(cf) rotula
1
2
1
2
2
1
1
Triceratium favus
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
 
  DINOFLAGELLATEN/ DINO'S
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
080417
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
Ceratium fusus
1
1
Ceratium species
1
Noctiluca scintillans
1
1
1
2
2
2
3
4
4
3
  
  HAPTOPHYTA
Phaeocystis
0
0
0
0
1
2
3
4
4
4
0
0
0
  
  SILICOFLAGELLATEN
Dictyocha
 
 
1
(cf.)= confer, conferentie d.w.z. men is niet zeker, er moet over gediscussieerd worden.
1=enkele/rare   2=regelmatig/present    3=algemeen/common      4=massaal/abundant
 
De felle wind van de laatste dagen  zorgde voor kleine wandelende duinen. Zouden deze de dijken willen heroveren?
 
De vele hydromedusen, larven van schelpkokerwormen, polydora, zeepokken ...allemaal zijn ze nu zo goed als verdwenen. Alleen copepoden en zeevonken zijn  talrijk in mijn planktonnet terechtgekomen.
 
Copepoda is de wetenschappelijke naam voor een speciale groep van kreeftachtigen. Kopè betekent roeiriem en podos voet.
Vandaar de Nederlandse vertaling naar copepoden en roeipootkreeftjes en daar velen één oog hebben spreekt men evenzeer van éénoogkreeftjes.
 
In alle oceanen van tropische zeeën tot polen en in zoetwater komen ze voor van aan de oppervlakte tot in de dieptes. Veel soorten leven op de bodem en komen occasioneel in het plankton terecht. De meeste vrijlevende soorten-er bestaan ook parasieten- hebben de grote van een speldenkop of een rijstkorrel en zijn dus voor de mens zichtbaar met het blote oog.
 
Toch hebben weinig mensen al van ze gehoord, laat staan ze gezien. Nochtans schat men dat ze van alle meercellige dieren op aarde het talrijkst  zijn. Daarom worden ze ook de insecten van de zee genoemd.
 
Ze waaieren voedsel naar de mond of gaan er actief naar op jacht en doen dit met wat misschien wel de grootste reactiesnelheid in de dierenwereld is. Hierbij consumeren ze diatomeëen , bacteriën, detritus of kleinere roeipootkreeftjes. Op hun beurt worden ze bejaagd door vissen, vissenlarven, kwallen, zeevogels, walvissen en ander zoöplankton.  Haringen en ansjovissen bijvoorbeeld zijn er verzot op.
 
Deze keer tref ik zo goed als geen diatomeeën aan in het plankton. Zouden de roeipootkreeften daar verantwoordelijk voor zijn? Sommigen eten er immers duizenden per dag...Gezien hun aantal en levenswijze kan het niet anders of hun belang voor het leven op deze planeet moet immens zijn.
 
Klik op de foto's om ze groter te zien. Vergrotingen door de microscoop staan bij de foto's vermeld.
Bij 40x vergroting is het beeld 3,2 mm. breed.
Bij 100x 1,4 mm.  Bij 200x 0,7 mm. Bij 400x 0,35 mm.
 
14:06:17_strand oostende
13:06:17_strand oostende_wandelende duinen
14:06:17_strand oostende_ strandwater+plankton
14:06:17_plankton oostende_ copepode_40x
14:06:17_plankton oostende_copepode_100x
14:06:17_plankton oostende_copepode_100x
14:06:17_plankton oostende_copepode_200x
14:06:17_plankton oostende_copepode_400x
14:06:17_plankton oostende_éénoogkreeftjes_100x
14:06:17_plankton oostende_copepode_Oithona(cf)_200x
14:06:17_plankton oostende_copepode_Oithona(cf)_200x
14:06:17_plankton oostende_copepode_100x
Sommige roeipootkreeftjes beschikken over lange antennes, die perfect bewegingen en chemische stoffen  detecteren. Soms maken mannetjes er gebruik van om er een vrouwtje mee vast te houden tijdens de bevruchting. De antennes zouden ook helpen bij het drijven en om stil in het water te hangen.
 
Vrouwtjes lozen hun eitjes één per één in het water of dragen ze tijdelijk in één of twee eizakken aan hun achterlijf. Deze eizakken treft men regelmatig los in het plankton aan.
Let op de roeipoten en op de vorm van de kop: dit zijn belangrijke kenmerken om roeipootkreeften van elkaar te onderscheiden.
De soort, waarvan het vrouwtje hieronder een voorbeeld is, was van verre het talrijkst tijdens deze vangst.
Het roeipootkreeftje met rode tekening(Oithona?) kwam in groten getale voor op 18/01/17 maar deze keer merk ik slechts enkele exemplaren op. Ernaast zijn larven van roeipootkreeftjes te zien.
Zoals krabben, kreeften en garnalen vervellen ze om te groeien. Ze hebben 6 larven-stadia en 5 stadia waarbij ze al op de volwassen vorm gelijken voor ze uiteindelijk volwassen zijn.
Al die stadia herkennen tussen roeipootkreeftjes, die dikwijls zeer sterk op elkaar gelijken, is een waar monnikenwerk en Dan is visscher en geen monnik of wetenschapper.
Onderste foto toont 2 larven, een roeipootkreeftje en een zeevonk.
Tekst en foto's: Visscher Dan.
 Plankton in the surf