FYTOPLANKTON
 DePa
  
 
  DIATOMEEËN / KIEZELWIEREN
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
08
04
17
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
10
07
17
20
07
17
02
08
17
16
08
17
16
08
17
29
08
17
17
09
17
09
10
17
26
10
17
151117
03
12
17
21
12
17
13
01
18
30
01
18
17
02
18
06
03
18
24
03
18
14
04
18
04
05
18
Actinoptychus senarius
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
Actinoptychus splendens
2
2
 2
1
1
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
3
1
2
2
2
1
2
2
Asterionellopsis glacialis
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
Aulacodiscus(cf) argus
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2
2
3
2
2
2
Bacillaria paxillifer
2
2
3
3
2
  
1
2
3
2
3
2
3
Bacteriastrum hyalinum
1
1
1
1
2
2
3
2
2
2
2
2
1
Bellerochea malleus
1
1
 1
1
1
2
1
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
Biddulphia(cf) biddulphiana
1
Biddulphia alternans
1
Brockmanniella(cf) brockmannii
1
1
Campylodiscus(cf) echeneis
1
Cerataulina(cf)  pelagica
2
2
2
2
3
2
3
3
2
Chaetoceros armatus
0
0
0
1
0
2
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
1
0
Chaetoceros curvisetus
1
2
2
1
2
3
2
2
2
2
Chaetoceros(cf) decipiens
1
Chaetoceros(cf) densus
1
2
2
2
1
2
Chaetoceros diadema
2
1
Chaetoceros didymus
2
2
1
Chaetoceros eibenii
1
2
2
3
2
2
1
2
1
2
Chaetoceros socialis
1
1
2
3
3
2
1
Chaetoceros(cf) lauderi
1
1
Coscinodiscus(cf) concinnus
2
2
1
Coscinodiscus granii
1
2
1
3
1
1
Coscinodiscus(cf) pavillardii
2
Coscinodiscus(cf) wailessii
Cymatosira(cf) belgica
1
1
Cylindrotheca(cf) closterium
1
1
1
Ditylum brightwellii
1
2
3
3
3
1
1
1
2
1
2
4
2
Eucampia zodiacus
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
Guinardia delicatula
1
2
3
3
3
2
2
1
2
3
2
3
3
1
1
2
Guinardia striata
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
Guinardia flaccida
2
2
3
2
2
2
1
1
3
Helicotheca tamesis
2
3
2
3
2
1
2
2
3
3
2
Isthmia species
Lauderia annulata
1
2
3
2
3
2
2
1
1
2
3
1
Leptocylindrus(cf) danicus
3
Lithodesmium undulatum
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
Melosira(cf) moniliformis
1
1
Meuniera membranacea
1
1
Neocalyptrella robusta
1
1
1
2
2
Odontella (cf) aurita
1
  
 
Odontella aurita var. minima
1
1
3
2
2
1
1
1
1
Odontella regia/ mobiliensis
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
2
1
Odontella rhombus
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Odontella sinensis
3
2
1
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3
2
2
3
2
3
3
2
2
2
Paralia sulcata
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Plagiogrammopsis vanheurckii
1
1
1
Pleurosigma/ Gyrosigma
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pseudo-nitzschia
1
3
4
0
2
4
3
3
3
1
2
2
1
3
4
3
Rhaphoneis amphiceros
3
2
2
3
2
2
3
2
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
Rhizosolenia(cf) hebetata
1
1
2
2
3
2
Rhizosolenia setigera
1
2
2
2
3
2
3
2
3
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
Rhizosolenia (cf) imbricata
1
1
2
4
4
2
0
3
3
2
3
2
2
1
3
1
3
2
2
1
1
1
1
2
2
3
Skeletonema(cf)
1
2
1
Stephanopyxis(cf) turris
2
1
1
Thalassionema(cf)  nitzschioides
1
2
1
1
1
1
1
2
Thalassiosira (cf) nordenskioeldii
2
Thalassiosira(cf) rotula
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
Triceratium favus
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
  
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
 
  DINOFLAGELLATEN/ DINO'S
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
080417
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
10
07
17
20
0717
02
08
17
16
08
17
16
08
17
29
08
17
17
09
17
09
10
17
26
10
17
15
11
17
03
12
17
21
12
17
13
01
18
30
01
18
17
02
18
06
03
18
24
03
18
14
04
18
04
05
18
Ceratium fusus
1
1
Ceratium species
1
Zeevonk / Noctiluca scintillans
1
1
2
2
2
3
4
4
3
3
3
1
2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
2
2
3
2
  
  HAPTOPHYTA
Phaeocystis (schuimalg)
0
1
2
3
4
4
4
0
0
0
1
0
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
4
  
  SILICOFLAGELLATEN
Dictyocha
 
1
 
1
(cf)= confer, conferentie d.w.z. men
  is niet zeker, er moet over
  gediscussieerd worden.
  
  1= enkele/ rare
  2= regelmatig/ present
  3= algemeen/ common
  4= massaal/ abundant
 ZOÖPLANKTON
  
 GROEPEN / TAXA
 SOORT / SPECIES
15
11
17
03
12
17
21
12
17
13
01
18
30
01
18
17
02
18
06
03
18
24
03
18
14
04
18
04
05
18
 TRILHAARDIERTJES
Tintinnids / Tintinnida
Onbekend / Unknown
2X
Zuiginfusorieën / Suctoria
  1X
Klokdiertjes / Peritrichia
Vorticella
GAATJESDRAGERS / FORAMINIFERA
Varia Onbekend / Unknown
>10
>10
>10
<10
<10
>10
>10
>10
SPONZEN / PORIFERA
Spicules
X
X
X
X
  X
  X
  X
X
NETELDIEREN / CNIDARIA
Bloemdieren / Anthozoa
Onbekend / Unknown: Planula larve
2X
2X
Viltkokeranemoon / Cerianthus (cf) lloydii:
Antipathula larvae
1X
Schijfkwallen / Scyphozoa
Hydroïdpoliepen / Hydrozoa
Rathkea octopunctata: kwal / medusae
  1X
1X
1X
Bache's knotsklokje / Nemopsis bachei
Eucheilota maculata: kwal / medusae
Eutonina indicans: kwal / medusae
Margelopsis haeckelii: kwal / medusae
2X
Margelopsis haeckelii: pelagische poliep
  2X
1X
5X
4X
8X
Zeedraad / Obelia: kwal / medusae
4X
Ectopleura dumortieri: kwal / medusae
1X
1X
Ribkwallen / Ctenophora
Zeedruif / Pleurobrachia pileus
1X
Meloenkwal / Beroe gracilis
2X
2X
PLATWORMEN / PLATHYHELMINTHES
Onbekend / Unknown
1X
1X
5X
1X
1X
2X
Kuhnia(cf) scombri: ei / egg
1X
1X
1X
SNOERWORMEN / NEMERTEA
RONDWORMEN / ANNELIDA
Polydora: larve
7X
21X
8X
8X
Sabellaria (cf) larve
12X
7X
Schelpkokerworm/Lanice conchil.: larve
1X
7X
39X
7X
Magelona larve / larvae
Malacoceros(cf) ei / egg
 
Myrianida
Onbekend/ Unknown
SCHELPDIEREN / MOLLUSCA
Slakken / Gastropoda
Onbekend / Unknown: Veliger larve
2X
1X
  1X
2X
Onbekend / Unknown: Post-larvae
2-Kleppigen / Bivalvia
Onbekend / Unknown: Veliger larve
2X
2X
Onbekend / Unknown: Post-larvae
1X
1X
KREEFTACHTIGEN / CRUSTACEA
Spinachtigen / Arachnida
Mijt / Mite
1X
2X
Kieuwpootkreeftjes / Branchiopoda
Roeipootkreeftjes / Copepoda
Varia Onbekend / Unknown
 **
**
**
 **
*
 *
 **
 *
 *
 *
Rankpotigen / Cirripedia
Zeepok / Balanidae: Naupliuslarve
 *
 *
 *
*
 *
 *
 *
 *
 *
*
Zeepok / Balanidae: Cyprislarve
7X
9X
25X
32X
19X
Tienpotigen / Decapoda
Krab / Crab: Megalope-larve
Krab / Crab: Zoea-larve
Helmkrab/Corystes (cf) cassivelaunus:zoea
1X
Kommadiertjes / Cumacea
1X
Mosselkreeftjes / Ostracoda
Krill / Euphausiacea
Vlokreeften / Amphipoda
Gammaridae
3X
1X
2X
1X
Spookkreeftje / Caprellidae
Pissebedden / Isopoda
Aasgarnalen / Mysida
Onbekend / Unknown
2X
RADERDIERTJES / ROTIFERA
1X
HOEFIJZERWORMEN / PHORONIDA
Actinotrocha-larve
MOSDIERTJES / BRYOZOA
Cyphonaut
17X
>99
>99
>99
>50
>99
>99
12X
8X
6X
PIJLWORMEN / CHAETOGNATA
1X
1X
STEKELHUIDIGEN / ECHINODERMATA
Onbekend / Unknown: Pluteus larve
3X
1X
5X
Zeesterren / Asteroida
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
Gastrula larve
Gewone(cf) zeester / Asterias rubens:
bipinnaria larve / larvae
4X
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
brachiolaria larve / larvae
1X
Slangsterren / Ophiuroida
Brokkelster(cf) / Ophiotrix(cf) fragilis
Zeeëgels / Echinoida
Zeekomkommers / Holothuroida
MANTELDIEREN / TUNICATA
Zakpijpen / Ascidiacea
Salpen / Thaliacea
Mantelvisjes / Apendicularia
Oikopleura
1X
1X
19X
29X
LANCETVISJES / ACRANIA
 
VISSEN / PISCES
Onbekend / Unknown: ei / egg
7X
Copepoden: *  = enkele/ some
                     ** = medium
                    *** = veel / many
Tellingen < en > zijn schattingen.
Countings < and > are rudimentary.
 
Soort onbekend: veel planktonsoorten
zijn zeer moeilijk van elkaar te onder-
scheiden en zijn specialistenwerk.
04:05:18_strand oostende
04:05:18_strand oostende _strandwater en plankton
30:04:18_strand oostende_schuimalgen
04:05:18_strand oostende_ afstervende schuimalgen Phaeocystis
30:04:18_strand oostende_afstervende schuimalgen Phaeocystis
30:04:18_strand oostende_schuimig plezier
25/04/18_strand oostende_Lobsang_Wahid_Pol en Shekeeb
25:04:18_strand oostende_vuile bakken
26:04:18_strand oostende_een dag later
25:04:18_strand oostende_explosiegevaar
25:04:18_strand oostende_explosiegevaar
25:04:18_strand oostende_Jacky
De maand april is met enkele zomerdagen een zeer warme maand geweest.
Op deze midlentedag haal ik weinig fytoplankton boven op de schuimalg Phaeocystis en 3 diatomeeënsoorten na.
 
"Over het algemeen komt een bloei van de schuimalg Phaeocystis voor van april tot juni na het lentemaximum van de diatomeeën. Groeicondities schijnen best te zijn wanneer er onder andere een rijke toevoer is van anorganische stikstof en silica-reserves zijn uitgeput o.a. door diatomeeën, die ze aanwenden voor de bouw van hun glazen huisjes."
 
Zo lees ik in het boek "Coastal plankton" van Otto Larink en Wilfried Westheide.
 
De ééncellige schuimalgen komen solo voor of in bol- of velvormige slijmerige kolonies.
Wanneer de kolonies afsterven worden ze door de golven opgeklopt tot schuim en vormen ze een hapje voor bacteriën. Hierbij komt dimethylsulfide vrij, een zwavelverbinding. Dat is vluchtig en komt als fijne deeltjes, aêrosolen, in de lucht terecht wat de typische geur van zeelucht geeft. Deze deeltjes houden water vast uit de lucht zodat wolken ontstaan. Wolken weerkaatsen het zonlicht en helpen mee om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Regen valt tenslotte uit de lucht en vormt berg en dal en voedt planten en dieren...of hoe minuscule algen de wereld helpen vormen.
 
Schuimalgen bloeien dikwijls in de nabijheid van kusten omdat ze daar veel anorganische stikstof vinden, aangevoerd via rivieren en de lucht en afkomstig van landbouw, huishoudens en industrie.
 
Hoewel Phaeocystis op zich niet giftig is ontregelt een bloei ervan de jaarlijkse migratie van haringscholen in de Noordzee. Jonge bodemvissen gaan de zeebodem vermijden omdat ze zuurstofarm geworden is door het afsterven van de algen. Voeding, groei  en voortplanting van 2-kleppige schelpdieren zoals mosselen worden verstoord. Netten van vissers geraken verstopt...
In onze grote zandbak worden naar jaarlijkse gewoonte de vuile bakken geplaatst in de lente . Tijd om iets te vertellen hebben de werkmannen deze keer niet want het moet snel gaan daar de vele strandzotten op komst zijn.
"Ik zette ooit voet aan wal op een ver eiland waar er geen enkele vuile bak stond. Bewoners namen hun spullen simpelweg mee terug naar huis. Simpelweg..."  Zo vertelt me visscher Nasreddin, die vele zeeën heeft bevaren.
 
Een eind verder op dezelfde dag wijzen 2 borden me op gevaar voor explosies en drijfzand. Gemaskerd ter bescherming tegen de koude wind is Jacky in de weer met een metaaldetector. Voordien heeft een voertuig het strand onderzocht en verdachte plaatsen gedetecteerd. Nu doet hij het precisiewerk met de handdetector. Met een kraan worden bommen naar boven gehaald van een 2 meter tot een 5 meter diep als het moet. Daarna komt DOVO, de dienst van het Belgisch leger voor opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen. De tuigen worden meestal op het strand zelf tot ontploffing gebracht zoniet moeten ze over de weg naar Poelkapelle. Alle tuigen zoals vliegtuigbommen en mijnen, die soms nog aanspoelen, zijn van wereldoorlog 2, zo kom ik te weten.
 
Mantelvisjes van de soort Oikopleura dioica zijn een kort leven beschoren. Een vijftal dagen na hun geboorte zijn ze al volwassen. Dan lozen mannetjes hun sperma en laten vrouwtjes hun eitjes los waarna de oudjes sterven. Eitjes en sperma vinden elkaar in de grote soep als ze geluk hebben.
 
"Met een kikker die in een put zit kun je niet over de grote zee praten, want hij zit vast in zijn eigen ruimte; en met een zomervlinder hoef je niet over ijs te discussiêren, want hij is gelimiteerd  wat de tijd betreft...Maar nu jij je buiten je oevers hebt begeven en de grote zee hebt gezien, ben je je bewust geworden van je eigen beperkingen."
 
(Uit "Zhuangzi, de volledige geschriften" door Kristofer Schipper vertaald en toegelicht.)
 
Klik op de foto's om een grotere versie te zien. Vergrotingen staan bij de foto's vermeld.
Bij 40x is het beeld 2,8 mm. breed, bij 100x 1,4 mm. en bij 200x 0,7 mm.
Drie foto's met verschilende microscooptechnieken: helderveld, donkerveld en fasecontrast die telkens  een ander beeld van de werkelijkheid prijsgeven. 
 
Aan de achterzijde van het vrouwtjeslichaam zijn een deel van haar honderden eitjes te zien.
                                    Vangst: 04/05/18    Uur: 10:30
 
Plaats:  Oostende-Mariakerke               Wind: Ver.                 Beaufort: 2         Golven: 15 cm
 
LW : 11:11          t° strandwater: 11°       t° lucht: 9°                licht bewolkt          UV 5
04:05:18_plankton oostende _Mantelvisje Oikopleura_40x
04:05:18_plankton oostende_Mantelvisje Oikopleura_helderveld_200x
04:05:18_plankton oostende_Mantelvisje Oikopleura_fasecontrast_200x
04:05:18_plankton oostende_Mantelvisje Oikopleura_donkerveld_100x
04:05:18_plankton oostende_Zeester brachiolaria larve_40x
04:05:18_plankton oostende_Zeester brachiolaria larve_100x
04:05:18_plankton oostende_Pluteus larve_100x
04:05:18_plankton oostende_Pluteus larve_40x
04:05:18_plankton oostende_Margelopsis haeckelii_ poliep_40x
04:05:18_plankton oostende_Margelopsis haeckelii_poliep_100x
                                "Ruimteschepen in de kosmos."
 
Voor de  Brachiolaria-larve van een zeester: zie vangsten 07 en 08.
Voor de Pluteus-larve van een slangster of zeeëgel: zie vangst 05.
Voor de poliep van de kwal Margelopsis haeckelii: zie vangsten 04 en 08.
De bruingele stippen zijn van de schuimalg Phaeocystis.
 
Tekst en foto's: Visscher Dan
 Plankton in the surf