30:01:18_strand oostende
30:01:18_strandwater en plankton
16:01:18_strand oostende
17:01:18_zandverstuiving
17:01:18_strand oostende_paraat voor de storm
17:01:18_strand oostende_dag voor de storm
18:01:18_strand oostende_ de storm
20:01:18_strand oostende_drieteenstrandlopers schuilend voor de Westenwind
29:01:18_strand oostende_winderig
18:01:18_strand oostende_lange schaduwen
Hoe fel gaan de draken van de zee en van het zwerk tekeergaan? Dit was de vraag die menig kustbewoner zich stelde op de dagen voorafgaand aan de achttiende januari. Hoe groot gaat  de schade zijn en zullen de dijken en duinen het houden of zal het land worden overspoeld? Winden van 160 kilometer per uur worden voorspeld. Men herinnert zich nog storm Dieter van 13 januari vorig jaar.  Worden stormen mettertijd alsmaar heviger door de klimaatverandering? De schrik zit er goed in maar aan de Belgische kust valt het tenslotte mee. Nederland en Duitsland krijgen het wel zwaar te verduren.
 
De tekening van de draak, kronkelende geest van verandering en leven, werd gemaakt door een jonge anonieme leerling van de Kunstacademie aan zee van Oostende.
Winderig bleef de maand januari.
30:01:18_plankton oostende_larve Sabellaria (cf.)_200x
30:01:18_plankton oostende_larve Sabellaria (cf.)_200x
30:01:18_plankton oostende_larve Sabellaria (cf.)_3 paar borstels_200x
30/01/18_plankton oostende_diatomee Biddulphia (cf)_200x
Uit de cursus voor architecten en bouwpromotoren: ¨"Hoge gebouwen werpen lange schaduwen."
 
Eén van de manieren waarop diatomeeën of kiezelwieren zich vermenigvuldigen is door deling. Zie vangst 15/03/17.
Op de foto onderaan is een ketting van kiezelwieren te zien in gordelzicht. Links 2 kiezelwieren die pas zijn  gedeeld, rechts 2 gedeelde waarvan de gordels in het midden al in aantal zijn toegenomen.
Ik vis weinig fyto- en zoöplankton op en redelijk wat resten van dieren en planten. Vermits we sinds het begin van het planktonvissen een jaar zijn opgeschoten kunnen we nu vergelijken. Opvallend is dat op 18/01/17 de copepoden met veel meer waren.
 
Ik tref enkele larven van een borstelworm aan. Hun paddestoelvorm met de dikke kop,  de borstels die voorbij het achterlijf steken en het feit dat de volwassen wormen in de bodem van onze kust leven wijzen erop dat het mogelijk larven van Sabellaria spinulosa zijn.
 
De ring van trilharen op hun kop en achterlijf  dienen voor de voortbeweging. Die vooraan bovendien om te voelen en om voedsel naar de mond te waaieren.
Tijdens het zwemmen houden de larven de borstels tegen hun lijf maar als ze worden verstoord zetten ze ze vliegensvlug wijdopen wellicht om er anders en onsmakelijk uit te zien. De larve op de foto bezit 3 paar borstels en is klaar om de bodem op te zoeken, van gedaante te veranderen, zich in te graven en een koker te bouwen. Zijn planktonisch leven is afgelopen en zijn zittend en volwassen vangt aan.
 
Klik op de foto's om een grotere versie te zien.
Vergrotingen staan bij de foto's vermeld. Bij 200X is het beeld 0,7 mm.breed.
draak
 FYTOPLANKTON
 DePa
  
 
  DIATOMEEËN / KIEZELWIEREN
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
08
04
17
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
10
07
17
20
07
17
02
08
17
16
08
17
16
08
17
29
08
17
17
09
17
09
10
17
26
10
17
151117
03
12
17
21
12
17
13
01
18
30
01
18
Actinoptychus senarius
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
2
1
Actinoptychus splendens
2
2
2
2
2
 2
1
1
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
3
1
2
Asterionellopsis glacialis
1
2
2
2
2
2
1
1
Aulacodiscus(cf) argus
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2
2
3
Bacillaria paxillifer
2
2
3
3
2
  
1
2
3
2
Bacteriastrum hyalinum
1
1
1
1
2
2
3
2
2
2
2
Bellerochea malleus
1
1
1
1
 1
1
1
2
1
3
3
3
2
2
2
1
1
Biddulphia(cf) biddulphiana
1
Biddulphia alternans
1
Brockmanniella(cf) brockmannii
1
1
Campylodiscus(cf) echeneis
1
Cerataulina(cf)  pelagica
1
2
2
2
2
2
3
2
Chaetoceros armatus
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
2
1
0
Chaetoceros curvisetus
1
2
2
1
2
3
2
2
2
Chaetoceros(cf) decipiens
1
Chaetoceros(cf) densus
1
2
2
2
1
2
Chaetoceros diadema
2
Chaetoceros didymus
2
2
1
Chaetoceros eibenii
1
2
2
3
2
2
1
2
Chaetoceros socialis
1
1
2
3
3
2
Chaetoceros(cf) lauderi
1
1
Coscinodiscus(cf) concinnus
2
Coscinodiscus granii
1
2
1
3
1
1
Coscinodiscus(cf) pavillardii
2
Cymatosira(cf) belgica
1
1
1
Cylindrotheca(cf) closterium
1
Ditylum brightwellii
1
1
1
2
3
3
3
1
1
1
2
1
Eucampia zodiacus
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
Guinardia delicatula
1
2
3
3
3
2
2
1
2
3
2
3
3
1
Guinardia striata
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
Guinardia flaccida
2
2
3
2
2
2
1
Helicotheca tamesis
 
1
2
3
2
3
2
1
2
Isthmia species
1
Lauderia annulata
1
2
3
2
3
2
2
1
1
2
Leptocylindrus(cf) danicus
3
Lithodesmium undulatum
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
Melosira(cf) moniliformis
1
Meuniera membranacea
1
1
Neocalyptrella robusta
1
1
1
2
2
Odontella (cf) aurita
1
1
  
 
Odontella aurita var. minima
1
1
1
1
3
2
2
1
Odontella regia/ mobiliensis
2
3
1
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
Odontella rhombus
2
1
2
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
Odontella sinensis
3
3
2
3
2
1
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3
2
2
3
2
Paralia sulcata
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
Plagiogrammopsis vanheurckii
1
Pleurosigma/ Gyrosigma
1
1
1
1
1
1
1
1
Pseudo-nitzschia
1
3
4
0
2
4
3
3
3
1
2
2
1
Rhaphoneis amphiceros
2
3
2
3
2
2
3
2
2
3
2
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
Rhizosolenia(cf) hebetata
1
1
1
2
2
Rhizosolenia setigera
1
2
2
2
3
2
3
2
3
1
1
1
1
2
1
2
Rhizosolenia (cf) imbricata
 
1
1
2
4
4
2
0
3
3
2
3
2
2
1
3
1
3
2
2
1
1
Skeletonema(cf)
1
Stephanopyxis(cf) turris
2
1
1
Thalassionema(cf)  nitzschioides
1
1
2
1
1
1
1
1
Thalassiosira(cf) rotula
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
Triceratium favus
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
  
1
2
2
2
2
2
2
1
2
 
  DINOFLAGELLATEN/ DINO'S
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
080417
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
10
07
17
20
0717
02
08
17
16
08
17
16
08
17
29
08
17
17
09
17
09
10
17
26
10
17
15
11
17
03
12
17
21
12
17
13
01
18
30
01
18
Ceratium fusus
1
1
Ceratium species
1
Zeevonk / Noctiluca scintillans
1
1
1
2
2
2
3
4
4
3
3
3
1
2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
  
  HAPTOPHYTA
Phaeocystis
0
0
0
0
1
2
3
4
4
4
0
0
0
1
0
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
  
  SILICOFLAGELLATEN
Dictyocha
 
 
1
(cf)= confer, conferentie d.w.z. men
  is niet zeker, er moet over
  gediscussieerd worden.
  
  1= enkele/ rare
  2= regelmatig/ present
  3= algemeen/ common
  4= massaal/ abundant
 ZOÖPLANKTON
  
 GROEPEN / TAXA
 SOORT / SPECIES
16
08
17
29
08
17
17
09
17
09
10
17
26
10
17
15
11
17
03
12
17
21
12
17
13
01
18
30
01
18
 TRILHAARDIERTJES
Tintinnids / Tintinnida
Onbekend / Unknown
2X
Zuiginfusorieën / Suctoria
  1X
Klokdiertjes / Peritrichia
Vorticella
GAATJESDRAGERS / FORAMINIFERA
Varia Onbekend / Unknown
 
<10
<10
>10
>10
>10
>10
<10
<10
SPONZEN / PORIFERA
Spicules
X
X
X
X
  X
NETELDIEREN / CNIDARIA
Bloemdieren / Anthozoa
Onbekend / Unknown: Planula larve
1X
Schijfkwallen / Scyphozoa
Hydroïdpoliepen / Hydrozoa
Rathkea octopunctata: kwal / medusae
  1X
Bache's knotsklokje / Nemopsis bachei
Eucheilota maculata: kwal / medusae
1X
Eutonina indicans: kwal / medusae
Margelopsis haeckelii: kwal / medusae
 
Margelopsis haeckelii: pelagische poliep
1X
  2X
Zeedraad / Obelia: kwal / medusae
32X
6X
Ectopleura dumortieri: kwal / medusae
3X
1X
1X
Ribkwallen / Ctenophora
Zeedruif / Pleurobrachia pileus
4X
1X
3X
Meloenkwal / Beroe
PLATWORMEN / PLATHYHELMINTHES
Onbekend / Unknown
2X
3X
1X
1X
5X
1X
Kuhnia(cf) scombri: ei / egg
1X
1X
1X
SNOERWORMEN / NEMERTEA
RONDWORMEN / ANNELIDA
Polydora: larve
4X
28X
9X
4X
8X
Sabellaria(cf)
12X
Schelpkokerworm/Lanice conchil.: larve
12X
1X
1X
1X
1X
Magelona larve / larvae
Malacoceros(cf) ei / egg
2X
 
Myrianida
Onbekend/ Unknown
6X
3X
2X
SCHELPDIEREN / MOLLUSCA
Slakken / Gastropoda
Onbekend / Unknown: Veliger larve
4X
2X
1X
  1X
Onbekend / Unknown: Post-larvae
1X
2-Kleppigen / Bivalvia
Onbekend / Unknown: Veliger larve
1X
1X
2X
Onbekend / Unknown: Post-larvae
15X
14X
1X
KREEFTACHTIGEN / CRUSTACEA
Spinachtigen / Arachnida
Mijt / Mite
1X
1X
2X
Kieuwpootkreeftjes / Branchiopoda
Roeipootkreeftjes / Copepoda
Varia Onbekend / Unknown
***
***
 ***
 *
**
 **
**
**
 **
*
Rankpotigen / Cirripedia
Zeepok / Balanidae: Naupliuslarve
 **
 **
 *
*
  *
 *
 *
 *
*
 *
Zeepok / Balanidae: Cyprislarve
20X
37X
1X
3x
6X
7X
Tienpotigen / Decapoda
Krab / Crab: Megalope-larve
1X
Krab / Crab: Zoea-larve
Kommadiertjes / Cumacea
1X
Mosselkreeftjes / Ostracoda
1X
Krill / Euphausiacea
Vlokreeften / Amphipoda
Gammaridae
2X
2X
3X
1X
2X
1X
Spookkreeftje / Caprellidae
Pissebedden / Isopoda
Aasgarnalen / Mysida
Onbekend / Unknown
2X
1X
2X
RADERDIERTJES / ROTIFERA
HOEFIJZERWORMEN / PHORONIDA
Actinotrocha-larve
1X
MOSDIERTJES / BRYOZOA
Cyphonaut
1X
22X
7X
57X
17X
>99
>99
>99
>50
PIJLWORMEN / CHAETOGNATA
4X
3X
1X
STEKELHUIDIGEN / ECHINODERMATA
Onbekend / Unknown: Pluteus larve
Zeesterren / Asteroida
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
Gastrula larve
Gewone(cf) zeester / Asterias rubens:
bipinnaria larve / larvae
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
brachiolaria larve / larvae
Slangsterren / Ophiuroida
Brokkelster(cf) / Ophiotrix(cf) fragilis
3X
Zeeëgels / Echinoida
Zeekomkommers / Holothuroida
MANTELDIEREN / TUNICATA
Zakpijpen / Ascidiacea
Salpen / Thaliacea
Mantelvisjes / Apendicularia
Oikopleura
2X
1X
LANCETVISJES / ACRANIA
 
VISSEN / PISCES
Onbekend / Unknown: ei / egg
Copepoden: *  = enkele/ some
                     ** = medium
                    *** = veel / many
Tellingen < en > zijn schattingen.
Countings < and > are rudimentary.
 
Soort onbekend: veel planktonsoorten
zijn zeer moeilijk van elkaar te onder-
scheiden en zijn specialistenwerk.
                                    Vangst: 30/01/18    Uur: 15:30
 
Plaats:  Oostende-Mariakerke               Wind: ZZW.                 Beaufort: 2         Golven: 50 cm
 
HW : 12:05          t° strandwater: 8°       t° lucht: 8°                   halfbewolkt         UV: 1
Tekst en foto's: Visscher Dan
 Plankton in the surf