29:08:17_strand oostende
26:08:17_strand oostende_jonge zilvermeeuw en strandkrab
29:08:17_plankton oostende_Polydora larve bijna volwassen_100x
29:08:17_plankton oostende_Polydora larve_200x
19:08:17_zeedijk oostende_vogelspotter Jean-François
Op 19 augustus zie ik iemand staan naast de zeedijk die de zee afspeurt met een telescoop. Het is Jean-François die werkt voor Plaines de l'Escaut, een natuurorganisatie in de buurt van Doornik. In zijn vrije tijd komt hij regelmatig naar de kust om vogels te spotten. Goeie plaatsen beschut tegen de wind zijn er niet meer langs de Belgische kust, zegt hij. Daarom staat hij noodgedwongen op een parking.
 
Om 14 uur heeft hij al vele vogels zien passeren. Sommige zijn echte zeevogels die altijd op zee zitten en er alle weer en wind trotseren en alleen aan land komen om te broeden. Vanaf het strand gezien zijn het stipjes aan de horizon die aan de strandgangers voorbijvliegen zonder dat ze er weet van hebben. Enkele zijn op doortrek naar het Zuiden waar ze de winter gaan doorbrengen. Volgens Jean-François is de vogeltrek vroeg begonnen dit jaar.
 
Zoals alle dieren van de zee hebben al deze vogels hun leven te danken aan het plankton.
Immers de vissen, kreeftachtigen, wormen, schelpdieren of inktvissen die ze bejagen hebben zich met plankton of planktoneters gevoed.
 
Vogelspotters geven hun tellingen door aan waarnemingen.be bijvoorbeeld zodat deze kunnen gebruikt worden door wetenschappers.
 
Dit is de lijst van Jean-François van die dag:
Noordse stern 1
Zwarte zeeëend 34
Visdief 45
Grote stern 13
Aalscholver 19
Jan van Gent 7
Grote jager 1
Noordse pijlstormvogel 1
 
 
De meeuwen die men langs onze kust ziet wagen zich slechts af en toe boven zee
en komen dagelijks aan land om te rusten en te eten. Ook zijn ze meer en meer het binnenland binnengedrongen tot in Zwitserland toe. Het gratis voedsel van de open vuilnisbelten van vroeger jaren hebben hen daarbij geholpen.
 
De jonge zilvermeeuw op de foto wilde zich tegoed doen aan een strandkrab maar moest die terug uit zijn bek laten vallen na flink verweer en gezwaai van de krab met zijn scharen. De strandkrab bracht zelf als larve een deel van zijn leven in het plankton door.
 
In het plankton vallen de larven op van de slikkokerworm of Polydora  en Visscher Dan houdt van wormen zoals alle vissers, boeren en vogels.
 
Polydora brengen ten minste 7 dagen door in het ei, 14 dagen in het plankton en 21 dagen op de bodem van de zee.
Jonge larven starten met 3 segmenten en groeien uit tot larven met een 16 tot 18 segmenten vooraleer ze een plaats op de bodem zoeken. Daar groeien ze uit tot een centimeter of 3 en maken ze een gang van slib. Ook in kalkhoudende gesteentes of in levende of dode schelpen zoals van een mossel kunnen ze een tunnel boren.
De larven zijn echte vleeseters die zich onder andere met larven van roeipootkreeftjes en zeepokken voeden. De volwassenen eten vooral detritus. Larven en volwassenen schrapen hun kostje bijeen met hun 2 palpen die bezet zijn met trilharen en een waterstroom naar de mond richten.
 
In slib kunnen ze met 1 miljoen individuen per vierkante meter op elkaar geplakt zitten. Hun collectieve waterstroom kan zo de slijklaag tot wel 50 centimeter hoog doen groeien waardoor ze de grond van de zeebodem tijdelijk kunnen wijzigen. Zijzelf kruipen mee naar boven met de aangroeiende laag.
 
Zoals aardwormen en zeepieren zijn Polydora borstelwormen. Iedere soort borstelworm maakt gebruik van die stekelige aanhangsels op zijn eigen manier.
Typisch aan Polydora-wormen is de dubbele rij stervormige pigmentcellen, de gele kleuren, de 4 ogen en de borstel op het vijfde segment die naar binnen is geklapt. Hij gebruikt deze bij het graven en het boren. De andere borstels dienen onder andere voor de voortbeweging en om zich vast te klampen.
 
Op en tegen strandhoofden kan men hier en daar slibbanken met duizenden volwassen Polydora aantreffen elk in zijn eigen kokertje.
 
Klik op de foto's om een grotere versie te zien.
Vergrotingen staan bij de foto's vermeld.
Bij 100x is het beeld 1,4mm breed. Bij 200x 0,7 mm.
29:08:17_strand oostende_strandwater en plankton
29/08/17_strand oostende_zeezotten
De weerkundige zomer(juni, juli, augustus) van dit jaar was eerder warm en droog volgens het KMI.
 
Enkele uren nadat ik had gevist liep het Oostendse strand overvol zeezotten. Zou dit de laatste keer zijn dit jaar?
 FYTOPLANKTON
 DePa
 
  DIATOMEEËN / KIEZELWIEREN
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
08
04
17
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
10
07
17
20
07
17
02
08
17
16
08
17
16
08
17
29
08
17
Actinoptychus senarius
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
Actinoptychus splendens
2
2
2
2
2
 2
1
1
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
Asterionellopsis glacialis
1
2
2
2
2
2
Aulacodiscus(cf) argus
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
Bacillaria paxillifer
2
2
3
3
2
  
Bacteriastrum hyalinum
1
1
1
1
2
2
3
Bellerochea malleus
1
1
1
1
 1
1
1
2
1
3
3
Biddulphia alternans
1
Brockmaniella(cf) brockmannii
1
1
Chaetoceros armatus
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
Chaetoceros curvisetus
1
2
2
1
2
3
Chaetoceros(cf) densus
1
2
2
2
Chaetoceros diadema
2
Chaetoceros didymus
2
2
Chaetoceros eibenii
1
2
2
3
2
2
1
2
Chaetoceros socialis
1
1
2
3
3
2
Chaetoceros(cf) lauderi
1
1
Cerataulina(cf) pelagica
1
2
Coscinodiscus(cf) concinnus
2
Coscinodiscus granii
1
2
1
3
1
1
Coscinodiscus(cf) pavillardii
2
Cymatosira(cf) belgica
1
1
Cylindrotheca(cf) closterium
1
Ditylum brightwellii
1
1
1
2
3
3
3
1
1
Eucampia zodiacus
1
1
1
1
2
2
1
2
2
Guinardia delicatula
1
2
3
3
3
2
2
1
2
3
2
3
3
Guinardia striata
1
1
1
1
2
2
2
1
Guinardia flaccida
2
2
3
2
2
2
Helicotheca tamesis
 
1
2
3
2
3
2
Isthmia species
1
Lauderia annulata
1
2
3
2
3
2
2
1
Leptocylindrus(cf) danicus
3
Lithodesmium undulatum
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
Melosira(cf) moniliformis
1
Meuniera membranacea
1
Neocalyptrella robusta
1
1
1
Odontella (cf) aurita
1
1
  
Odontella aurita var. minima
1
1
1
1
3
2
2
1
Odontella regia/ mobiliensis
2
3
1
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
Odontella rhombus
2
1
2
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
Odontella sinensis
3
3
2
3
2
1
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
4
3
4
3
Paralia sulcata
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
Plagiogrammopsis vanheurckii
1
Pleurosigma/ Gyrosigma
1
1
1
1
Pseudo-nitzschia
1
3
4
0
2
4
3
3
3
1
2
Rhaphoneis amphiceros
2
3
2
3
2
2
3
2
2
3
2
1
2
1
1
1
1
Rhizosolenia(cf) hebetata
1
1
1
2
2
Rhizosolenia setigera
1
2
2
2
3
2
3
2
3
1
Rhizosolenia (cf) imbricata
 
1
1
2
4
4
2
0
3
3
2
3
2
2
1
3
1
3
Skeletonema(cf)
1
Stephanopyxis(cf) turris
2
Thalassionema nitzschioides
1
1
2
1
Thalassiosira(cf) rotula
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
Triceratium favus
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
  
1
 
  DINOFLAGELLATEN/ DINO'S
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
080417
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
10
07
17
20
0717
02
08
17
16
08
17
16
08
17
29
08
17
Ceratium fusus
1
1
Ceratium species
1
Noctiluca scintillans
1
1
1
2
2
2
3
4
4
3
3
3
1
2
1
1
1
  
  HAPTOPHYTA
Phaeocystis
0
0
0
0
1
2
3
4
4
4
0
0
0
1
0
2
1
1
1
1
  
  SILICOFLAGELLATEN
Dictyocha
 
 
1
(cf.)= confer, conferentie d.w.z. men is niet zeker, er moet over gediscussieerd worden.
1=enkele/rare   2=regelmatig/present    3=algemeen/common      4=massaal/abundant
 
 ZOÖPLANKTON
 De
Panne
 GROEPEN / TAXA
 SOORT / SPECIES
20
05
17
29
05
17
14
06
17
 
27
06
17
 
10
07
17
20
07
17
02
08
17
16
08
17
16
08
17
29
08
17
 TRILHAARDIERTJES
Tintinnids / Tintinnida
Onbekend / Unknown
2X
16X
>99
2X
Zuiginfusorieën / Suctoria
Klokdiertjes / Peritrichia
Vorticella
3X
GAATJESDRAGERS / FORAMINIFERA
Varia Onbekend / Unknown
<10
<10
<10
<10
<10
 
SPONZEN / PORIFERA
Spicules
NETELDIEREN / CNIDARIA
Bloemdieren / Anthozoa
Onbekend / Unknown: Planula larve
6X
7X
2X
4X
1X
Schijfkwallen / Scyphozoa
Hydroïdpoliepen / Hydrozoa
Rathkea octopunctata: kwal / medusae
Bache's knotsklokje / Nemopsis bachei
1X
Eucheilota maculata: kwal / medusae
 4X(cf)
1X
Eutonina indicans: kwal / medusae
Margelopsis haeckelii: kwal / medusae
>99
>99
4X
Margelopsis haeckelii: pelagische poliep
12X
6X
6X
5X
Zeedraad / Obelia: kwal / medusae
9X
>99
>99
22X
12X
21X
32X
6X
Ectopleura dumortieri: kwal / medusae
6X
1X
3X
Ribkwallen / Ctenophora
Zeedruif / Pleurobrachia pileus
1X
6X
4X
1X
Meloenkwal / Beroe
25X
21X
15X
PLATWORMEN / PLATHYHELMINTHES
Onbekend / Unknown
1X
2X
Kuhnia(cf) scombri: ei / egg
1X
SNOERWORMEN / NEMERTEA
RONDWORMEN / ANNELIDA
Polydora: larve
11X
30X
2X
6X
16X
10X
4X
28X
Schelpkokerworm/Lanice conchil.: larve
35X
34X
3X
8X
12X
3X
12X
Magelona larve / larvae
1X
Malacoceros(cf) ei / egg
2X
1X
1X
2X
Myrianida
1X
Onbekend/ Unknown
3X
4X
6X
3X
SCHELPDIEREN / MOLLUSCA
Slakken / Gastropoda
Onbekend / Unknown: Veliger larve
3X
10X
3X
2-Kleppigen / Bivalvia
Onbekend / Unknown: Veliger larve
2X
3X
2X
KREEFTACHTIGEN / CRUSTACEA
Spinachtigen / Arachnida
Mijt / Mite
2X
Kieuwpootkreeftjes / Branchiopoda
Roeipootkreeftjes / Copepoda
Varia Onbekend / Unknown
 *
  *
 ***
**
 *
 *
 ***
 ***
***
***
Rankpotigen / Cirripedia
Zeepok / Balanidae: Naupliuslarve
*
*
*
***
 *
 **
 **
Zeepok / Balanidae: Cyprislarve
5X
45X
8X
4X
7X
6X
20X
37X
Tienpotigen / Decapoda
Krab / Crab: Megalope-larve
1X
1X
Krab / Crab: Zoea-larve
2X
1X
1X
Kommadiertjes / Cumacea
2X
1X
Mosselkreeftjes / Ostracoda
25X
Krill / Euphausiacea
Vlokreeften / Amphipoda
Gammaridae
2X
1X
Spookkreeftje / Caprellidae
21X
Pissebedden / Isopoda
10X
Aasgarnalen / Mysida
Onbekend / Unknown
10X
2X
1X
RADERDIERTJES / ROTIFERA
HOEFIJZERWORMEN / PHORONIDA
Actinotrocha-larve
1X
MOSDIERTJES / BRYOZOA
Cyphonaut
3X
6X
4X
8X
6X
18X
1X
PIJLWORMEN / CHAETOGNATA
4X
STEKELHUIDIGEN / ECHINODERMATA
Onbekend / Unknown: Pluteus larve
13X
15X
Zeesterren / Asteroida
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
Gastrula larve
Gewone(cf) zeester / Asterias rubens:
bipinnaria larve / larvae
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
brachiolaria larve / larvae
8X
Slangsterren / Ophiuroida
Brokkelster(cf) / Ophiotrix(cf) fragilis
1X
Zeeëgels / Echinoida
Zeekomkommers / Holothuroida
MANTELDIEREN / TUNICATA
Zakpijpen / Ascidiacea
Salpen / Thaliacea
Mantelvisjes / Apendicularia
Oikopleura
15X
1X
11X
LANCETVISJES / ACRANIA
 
VISSEN / PISCES
Onbekend / Unknown: ei / egg
Copepoden: *  = enkele/ some
                     ** = medium
                    *** = veel / many
Tellingen < en > zijn schattingen.
Countings < and > are rudimentary.
 
Soort onbekend: veel planktonsoorten
zijn zeer moeilijk van elkaar te onder-
scheiden en zijn specialistenwerk.
Tekst en foto's: Visscher Dan.
                                    Vangst: 29/08/17    Uur: 10:30
 
Plaats:  Oostende-Mariakerke               Wind: Var.                 Beaufort: 2         Golven: 15 cm
 
LW : 13:32          t° strandwater: 19°       t° lucht: 21°              licht bewolkt       UV: 5
29:08:17_plankton oostende_jongere Polydora larve_100x
29:08:17_plankton oostende_Polydora larve_100x
29:08:17_plankton oostende_Polydora larve pigmentcellen 200x
 Plankton in the surf