29:05:17_strand oostende
29:05:17_strand oostende_strandwater en plankton
29/O5/17 strand oostende_kruier Ignace
29:05:17_strand oostende_Kleine pieterman
29:05:17_strand oostende_vangst kruier
25:05:17_strand oostende
29:05:17_plankton oostende_Zeester/Ophiotrix(cf) fragilis_100x
29:05:17_plankton oostende_Zeester met voetjes_40x
05_05_17_plankton oostende_Zeepoklarve/Cypris + Vorticella _100x
29:05:17_plankton oostende _Zeevonk/Noctiluca + Zeepoklarve/Cypris_100x
Kruier Ignace was al flink in de weer toen ik op het strand aankwam. Kruiers vissen meestal van 1 uur voor tot 1 uur na laagwater. Dan is er meest te vangen en zijn de stromingen zwakker, hetgeen minder gevaarlijk is. Ignace vertelde mij over zijn vondst jaren geleden van een aangespoelde nog levende Lederschildpad. Zeeschildpadden leggen geen eieren op Noorzeestranden maar komen soms als dwaalgasten voor in de Noordzee.
 
In zijn sleepnet zaten enkele tongen en een weinig garnalen. Als bijvangst Gewone strandkrabben en een 3-tal Kleine pietermannen. Eén Kleine pieterman had de vangst niet overleefd. Kleine pietermannen leven in ondiep water. Ze voeden zich met bodemvisjes en kleine kreeftachtigen zoals de vlokreeften en aasgarnalen die ik deze keer heb opgevist met mijn planktonnet. Ze hebben giftige stekels in de rugvin en op hun kieuwdeksels. "Zijn gif is een groot venijn" zegt men op de website van het Antigifcentrum. Daar is ook te lezen dat men de wonde zo snel mogelijk moet afspoelen met (zee)water om het gif zo veel mogelijk te verwijderen. Daarna minstens 15 minuten onderdompelen in heet water om het te neutraliseren, ontsmetten en eventueel een dokter consulteren.
 
De maand mei is voor de mens een warme en droge maand geweest. Voor de eerste keer dit jaar waren ze massaal op het strand samengeschoold in zomerkleed.
 
Klik op de foto's om ze groter te zien.
Bij 40x vergroting door de microscoop is het beeld 2,8 mm. breed. Bij 100x vergroting 1,4 mm.
 
 
 
 
 
 
 FYTOPLANKTON
 
  DIATOMEEËN / KIEZELWIEREN
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
08
04
17
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
Actinoptychus senarius
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
Actinoptychus splendens
2
2
2
2
2
 2
1
1
1
2
2
Asterionellopsis glacialis
1
2
2
Aulacodiscus(cf) argus
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
Bacillaria paxillifer
2
2
3
3
2
Bacteriastrum hyalinum
1
Bellerochea malleus
1
1
1
1
 1
Biddulphia alternans
1
Brockmaniella(cf) brockmannii
1
1
Chaetoceros armatus
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
0
0
Chaetoceros curvisetus
1
Chaetoceros(cf) densus
1
2
Chaetoceros eibenii
1
2
2
3
Chaetoceros socialis
1
1
2
3
3
Chaetoceros(cf) lauderi
1
Cerataulina(cf) pelagica
1
2
Coscinodiscus(cf) concinnus
2
Coscinodiscus granii
1
2
Coscinodiscus(cf) pavillardii
2
Cymatosira(cf) belgica
1
1
Cylindrotheca(cf) closterium
1
Ditylum brightwellii
1
1
1
2
3
3
3
1
Eucampia zodiacus
1
1
1
Guinardia delicatula
1
2
3
3
3
2
2
Guinardia striata
1
1
1
Guinardia flaccida
2
2
3
2
Helicotheca tamesis
 
1
2
3
2
3
2
Isthmia species
1
Lauderia annulata
1
2
3
2
3
2
2
Lithodesmium undulatum
2
1
1
1
2
1
Melosira(cf) moniliformis
1
Meuniera membranacea
1
Odontella (cf) aurita
1
1
  
Odontella aurita var. minima
1
1
1
1
3
2
2
1
Odontella regia/ mobiliensis
2
3
1
2
2
3
3
3
2
2
2
2
Odontella rhombus
2
1
2
2
1
2
1
1
Odontella sinensis
3
3
2
3
2
1
3
3
3
3
3
3
Paralia sulcata
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1
Plagiogrammopsis vanheurckii
1
Pleurosigma/ Gyrosigma
1
1
1
Pseudo-nitzschia
1
3
4
0
Rhaphoneis amphiceros
2
3
2
3
2
2
3
2
2
3
2
1
Rhizosolenia(cf) hebetata
1
1
1
2
2
Rhizosolenia setigera
1
2
2
2
3
Rhizosolenia (cf) imbricata
 
1
1
2
4
4
2
0
3
3
Skeletonema(cf)
1
Thalassionema nitzschioides
1
1
2
Thalassiosira(cf) rotula
1
2
1
2
2
1
1
Triceratium favus
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
 
  DINOFLAGELLATEN/ DINO'S
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
080417
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
Ceratium fusus
1
1
Ceratium species
1
Noctiluca scintillans
1
1
1
2
2
2
3
4
4
  
  HAPTOPHYTA
Phaeocystis
0
0
0
0
1
2
3
4
4
4
0
0
  
  SILICOFLAGELLATEN
Dictyocha
 
 
1
(cf.)= confer, conferentie d.w.z. men is niet zeker, er moet over gediscussieerd worden.
1=enkele/rare   2=regelmatig/present    3=algemeen/common      4=massaal/abundant
 
 ZOÖPLANKTON
 GROEPEN / TAXA
 SOORT / SPECIES
  15
  03
  17
27
03
17
08
04
17
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
 TRILHAARDIERTJES
Tintinnids / Tintinnida
Onbekend / Unknown
  1X
2X
10x
Zuiginfusorieën / Suctoria
Klokdiertjes / Peritrichia
Vorticella
>99
3X
GAATJESDRAGERS / FORAMINIFERA
Varia Onbekend / Unknown
>10
<10
<10
<10
SPONZEN / PORIFERA
Spicules
  X
  X
  X
  X
NETELDIEREN / CNIDARIA
Bloemdieren / Anthozoa
Onbekend / Unknown: Planula larve
12X
12X
6X
7X
Schijfkwallen / Scyphozoa
Hydroïdpoliepen / Hydrozoa
Rathkea octopunctata: kwal / medusae
2X
>30
3X
2X
Eutonina indicans: kwal / medusae
1X
Margelopsis haeckelii: kwal / medusae
>99
>99
>99
Margelopsis haeckeli: pelagische poliep
>80
>10
35X
12X
6X
Zeedraad / Obelia: kwal / medusae
2X
3X
Ribkwallen / Ctenophora
Zeedruif / Pleurobrachia pileus
3X
6X
Meloenkwal / Beroe
2X
25X
21X
PLATWORMEN / PLATHYHELMINTHES
Onbekend / Unknown
1X
Kuhnia(cf) scombri: ei / egg
2X
SNOERWORMEN / NEMERTEA
RONDWORMEN / ANNELIDA
Polydora: larve
7X
>30
1X
10X
16X
11X
30X
Schelpkokerworm/Lanice conchilega: larve
6X
>30
>10
10X
30X
35X
34X
Magelona larve / larvae
2X
7X
1X
Malacoceros ei / egg
2X
SCHELPDIEREN / MOLLUSCA
Slakken / Gastropoda
2-Kleppigen / Bivalvia
Onbekend / Unknown: Veliger larve
2X
3X
7X
SCHAALDIEREN / CRUSTACEA
Spinachtigen / Arachnida
Kieuwpootkreeftjes / Branchiopoda
Roeipootkreeftjes / Copepoda
Varia Onbekend / Unknown
  *
 *
 *
 *
 *
 *
  *
Rankpotigen / Cirripedia
Zeepok / Balanidae: Naupliuslarve
<10
<10
<10
Zeepok / Balanidae: Cyprislarve
>10
8X
10X
15X
5X
45X
Tienpotigen / Decapoda
Kommadiertjes / Cumacea
2X
Mosselkreeftjes / Ostracoda
Krill / Euphausiacea
Vlokreeften / Amphipoda
Gammaridae
  4X
2X
Spookkreeftje / Caprellidae
  1X
Pissebedden / Isopoda
Aasgarnalen / Mysida
Onbekend / Unknown
3X
10X
RADERDIERTJES / ROTIFERA
HOEFIJZERWORMEN / PHORONIDA
MOSDIERTJES / BRYOZOA
Cyphonaut
2X
5X
>10
6X
3X
6X
PIJLWORMEN / CHAETOGNATA
4X
STEKELHUIDIGEN / ECHINODERMATA
Onbekend / Unknown: Pluteus larve
>10
4X
>30
24X
13X
15X
Zeesterren / Asteroida
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
Gastrula larve
10X
1X
Gewone(cf) zeester / Asterias rubens:
bipinnaria larve / larvae
2X
>40
3X
2X
3X
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
brachiolaria larve / larvae
1X
13X
8X
Slangsterren / Ophiuroida
Brokkelster(cf) / Ophiotrix(cf) fragilis(1mm.)
1X
Zeeëgels / Echinoida
Zeekomkommers / Holothuroida
MANTELDIEREN / TUNICATA
Zakpijpen / Ascidiacea
Salpen / Thaliacea
Mantelvisjes / Apendicularia
Oikopleura
 
3X
6X
5X
15X
LANCETVISJES / ACRANIA
 
 
 
VISSEN / PISCES
Onbekend / Unknown: ei / egg
1X
Copepoden: *  = enkele/ some
                     ** = medium
                    *** = veel / many
Tellingen < en > zijn schattingen.
Countings < and > are rudimentary.
 
Soort onbekend: veel planktonsoorten zijn 
zeer moeilijk van elkaar te onderscheiden
en zijn specialistenwerk.
Tussen het zoöplankton ontdek ik een zeer levendige baby-zeester van een millimeter groot.  Op foto niet goed weer te geven. Onderin zitten zijn vele slijmerige voetjes. Een vage glimp van de voetjes  is te bespeuren op de foto met 40x vergroting.  Aan de grootte van de oranjegele middenplaat te zien zou het een baby-brokkelster (Ophiotrix fragilis) kunnen zijn.
Zeesterren leven op de bodem van de zee. Door opwervelingen kunnen ze net als andere bodemdieren tijdelijk in het plankton vertoeven.
Deze keer tref ik nog meer zeevonken(Noctiluca) aan dan op 20/05/17. Als je de transparante zeevonken door de microscoop observeert bevatten ze zelden voedsel.  Dit is niet abnormaal want ze zouden 3 weken zonder eten kunnen. Maar wellicht merk ik hun voedsel niet op want ze consumeren ook minuscule bacteriën en eitjes van vissen, die jong quasi doorschijnend zijn.
Af en toe is er inwendig  toch iets te zien zoals de larve van een zeepok en een ribkwalletje, Meloen- of Mijterkwal genaamd omdat het op een mijter van Sinterklaas gelijkt.  Zie de foto's hieronder. Over ribkwalletjes en zeepokken later meer.
                                     Vangst: 29/05/17              Uur: 10:00
 
     Plaats: Oostende-Mariakerke                  Wind: ZZW.               Beaufort: 3             Golven: 30 cm.
         
         LW: 10:59          t° strandwater: 17°         t° lucht: 20°               lichtbewolkt             UV: 5
Tekst en foto's: visscher Dan.
19:09:16_plankton oostende_Meloenkwal / Beroe_100x
29:05:17_plankton oostende_Zeevonk / Noctiluca + Meloenkwal /  Beroe_100x
 Plankton in the surf