ZOÖPLANKTON
  
 GROEPEN / TAXA
 SOORT / SPECIES
17
08
20
21
09
20
18
10
20
28
11
20
05
02
21
24
03
21
28
04
21
13
09
21
18
10
21
28
10
21
 TRILHAARDIERTJES
Tintinnids / Tintinnida
Onbekend / Unknown
1X
Zuiginfusorieën / Suctoria
Acineta species
6X
Thecacineta (cf) calix
Klokdiertjes / Peritrichia
Vorticella
GAATJESDRAGERS / FORAMINIFERA
Varia Onbekend / Unknown
<10
>10
<10
SPONZEN / PORIFERA
Spicules
X
X
X
NETELDIEREN / CNIDARIA
Bloemdieren / Anthozoa
Onbekend / Unknown: Planula larve
2X
2X
18X
1X
Viltkokeranemoon / Cerianthus (cf) lloydii:
Antipathula larvae
Schijfkwallen / Scyphozoa
Chrysaora hysoscella (7 mm.)
Rhizostoma pulmo (10 mm.)
Hydroïdpoliepen / Hydrozoa
Rathkea octopunctata: kwal / medusae
2X
Bache's knotsklokje / Nemopsis bachei
8X
1X
Eucheilota maculata: kwal / medusae
2X
2X
Eutonina indicans: kwal / medusae
Margelopsis haeckelii: kwal / medusae
9X
2X
13X
Margelopsis haeckelii: pelagische poliep
1X
1X
2X
14X
5X
10X
2X
Zeedraad / Obelia: kwal / medusae
2X
Ectopleura dumortieri: kwal / medusae
3X
1X
Kleine klokpoliep/ Clytia hemisphaer.: kwal
Hydromeduse onbekend
2X
Ribkwallen / Ctenophora
Zeedruif / Pleurobrachia pileus
4X
1X
 
7X
Meloenkwal / Beroe gracilis
1X
2X
1X
4X
2X
Amerikaanse ribkwal / Mnemiopsis leidyi
1X
 
Onbekend / Unknown
1X
PLATWORMEN / PLATHYHELMINTHES
Onbekend / Unknown
3X
Kuhnia(cf) scombri: ei / egg
Muller's larva
2X
SNOERWORMEN/NEMERTEA/pilidium
1X
RONDWORMEN / ANNELIDA
Polydora: larve
18X
23X
>50
3X
9X
8X
5X
Sabellaria (cf) larve
Schelpkokerworm / Lanice conchil.: larve
14X
12X
1X
6X
3X
9X
2X
Magelona larve / larvae
Malacoceros(cf) ei / egg
 
Myrianida
Onbekend/ Unknown
Owenia fusiformis larve / larvae
Harmothoe species
2X
1X
SCHELPDIEREN / MOLLUSCA
Slakken / Gastropoda
Onbekend / Unknown: Veliger larve
1X
2X
Onbekend / Unknown: Post-larvae
1X
Onbekend / Unknown: Ei / Egg
2-Kleppigen / Bivalvia
Onbekend / Unknown: Veliger larve
23X
1X
 
Onbekend / Unknown: Post-larvae
1X
10X
10X
KREEFTACHTIGEN / CRUSTACEA
Spinachtigen / Arachnida
Mijt / Mite
1X
Kieuwpootkreeftjes / Branchiopoda
Roeipootkreeftjes / Copepoda
Varia Onbekend / Unknown
***
 **
*
 **
*
 **
 *
*
 ***
 ***
Rankpotigen / Cirripedia
Zeepok / Balanidae: Naupliuslarve
0
0
0
0
0
0
 *
 *
 ***
 ***
Zeepok / Balanidae: Cyprislarve
25X
24X
1X
>50
2X
6X
3X
Tienpotigen / Decapoda
Krab/Crab: Megalope-larve Carcinus(cf) m.
Krab/Crab:Zoea-larve Carcinus(cf) maenas
1X
Helmkrab/Corystes (cf) cassivelaunus:zoea
Gewone garnaal / Crangon crangon
Strandkrab / Carcinus maenas juveniel
Zoea krab Rhithropanapeus (cf) harrisii
Kommadiertjes / Cumacea
1X
1X
Mosselkreeftjes / Ostracoda
1X
1X
Krill / Euphausiacea
Vlokreeften / Amphipoda
Gammaridae
 
2X
6X
Spookkreeftje / Caprellidae
Pissebedden / Isopoda
Aasgarnalen / Mysida
Onbekend / Unknown
20X
 
1X
RADERDIERTJES / ROTIFERA
3X
HOEFIJZERWORMEN / PHORONIDA
Actinotrocha-larve
1X
1X
2X
1X
MOSDIERTJES / BRYOZOA
Cyphonaut
3X
7X
15X
5X
6X
11X
23X
8X
PIJLWORMEN / CHAETOGNATA
5X
1X
STEKELHUIDIGEN / ECHINODERMATA
Onbekend / Unknown: Pluteus larve
  
3X
Onbekend / Unknown: dipleurula larve
Zeesterren / Asteroida
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
Gastrula larve
Gewone(cf) zeester / Asterias rubens:
bipinnaria larve / larvae
5X
3X
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
brachiolaria larve / larvae
8X
Slangsterren / Ophiuroida
Brokkelster(cf) / Ophiotrix(cf) fragilis
1X
3X
Zeeëgels / Echinoida
Zeekomkommers / Holothuroida
MANTELDIEREN / TUNICATA
Zakpijpen / Ascidiacea
Salpen / Thaliacea
Mantelvisjes / Apendicularia
Oikopleura
2X
4X
1X
1X
1X
2X
LANCETVISJES / ACRANIA
 
VISSEN / PISCES
Onbekend / Unknown: ei / egg
Larva
Copepoden: *  = enkele/ some
                     ** = medium
                    *** = veel / many
Tellingen < en > zijn schattingen.
Countings < and > are rudimentary.
 
Soort onbekend: veel planktonsoorten
zijn zeer moeilijk van elkaar te onder-
scheiden en zijn specialistenwerk.
 FYTOPLANKTON
 
 
  DIATOMEEËN / KIEZELWIEREN
07
05
19
01
06
19
25
06
19
22
07
19
10
09
19
22
09
19
07
10
19
08
11
19
04
12
19
18
12
19
06
02
20
04
03
20
16
03
20
25
03
20
08
04
20
16
04
20
19
04
20
06
06
20
26
06
20
 
21
07
20
17
08
20
21
09
20
18
10
20
28
11
20
05
02
21
24
03
21
28
04
21
13
09
21
18
10
21
28
10
21
Actinoptychus senarius
3
2
2
3
1
2
1
 
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
Actinoptychus splendens
2
2
1
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
1
2
1
2
1
1
2
2
3
2
2
1
2
3
3
Asterionellopsis glacialis
3
2
1
3
3
3
1
2
2
2
1
2
1
2
 
3
2
 
2
2
3
2
Aulacodiscus(cf) argus
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
Bacillaria paxillifer
1
2
3
2
1
2
2
3
3
3
2
 
3
2
2
2
3
1
Bacteriastrum hyalinum
2
3
3
 
1
1
1
1
1
Bellerochea horologicalis
3
1
2
2
3
4
3
2
2
2
2
1
1
3
3
3
2
1
1
1
4
4
2
1
2
2
2
4
4
3
Bellerochea malleus
1
1
2
2
3
2
2
2
1
1
1
1
1
2
Biddulphia(cf) biddulphiana
Biddulphia alternans
1
Brockmanniella(cf) brockmannii
1
1
1
Campylodiscus(cf) echeneis
Cerataulina (cf)  pelagica
Chaetoceros armatus
2
0
0
0
2
3
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
3
1
1
1
0
1
1
2
0
1
1
0
2
0
Chaetoceros (cf) costatus
Chaetoceros curvisetus
1
1
2
1
3
1
1
1
Chaetoceros(cf) debilis
1
Chaetoceros(cf) decipiens
1
1
Chaetoceros(cf) densus
2
1
1
1
Chaetoceros diadema
1
Chaetoceros didymus
2
2
1
1
1
1
Chaetoceros eibenii
2
2
3
2
1
2
1
Chaetoceros socialis
2
2
1
1
1
2
Chaetoceros(cf) teres
2
1
1
Chaetoceros(cf) lauderi
2
Coscinodiscus(cf) concinnus
2
2
2
1
Coscinodiscus granii
3
2
2
1
1
Coscinodiscus(cf) pavillardii
Coscinodiscus(cf) wailessii
Cymatosira(cf) belgica
1
 
1
1
2
1
1
Cylindrotheca(cf) closterium
3
1
1
1
1
Delphineis surirella
1
Detonula (cf) pumila
Ditylum brightwellii
2
2
2
2
2
2
1
2
3
3
3
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
Eucampia zodiacus
2
2
3
2
1
1
1
Guinardia delicatula
2
 
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
2
Guinardia striata
2
1
2
1
1
1
1
1
1
3
Guinardia flaccida
2
2
 
2
1
2
1
2
2
2
1
2
3
Helicotheca tamesis
1
1
1
1
 
2
2
2
3
3
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
Isthmia species
Lauderia annulata
2
 
2
1
1
1
2
2
Leptocylindrus(cf) danicus
3
1
1
1
Lithodesmium undulatum
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
3
2
1
3
3
3
Mediopyxis helysia
1
Melosira(cf) moniliformis
Meuniera membranacea
Navicula (cf) species
3
2
Neocalyptrella robusta
1
2
1
2
1
1
1
1
Odontella (cf) aurita
Odontella aurita var. minima
1
1
Odontella (cf) longicruris
3
1
1
2
3
3
2
Odontella regia/ mobiliensis
2
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
3
2
2
2
1
1
2
2
1
2
1
2
2
2
Odontella rhombus
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
Odontella sinensis
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
2
3
3
1
1
1
3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
Paralia sulcata
2
1
1
 
1
1
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
Plagiogrammopsis vanheurckii
1
1
1
2
1
1
1
1
Pleurosigma/ Gyrosigma
2
1
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
3
2
2
1
1
1
1
Proboscia
1
1
1
1
1
2
Pseudo-nitzschia
3
3
3
3
2
2
2
1
1
3
3
3
2
1
3
2
Rhaphoneis amphiceros
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
3
Rhizosolenia(cf) hebetata
2
3
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
3
3
3
Rhizosolenia (cf) setigera
 
 
2
1
2
1
2
Rhizosolenia (cf) imbricata
2
2
3
2
3
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
4
4
1
1
2
1
3
3
1
2
Skeletonema(cf)
1
1
2
1
Stephanopyxis(cf) turris
2
1
2
1
1
Thalassionema(cf)  nitzschioides
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
3
2
Thalassiosira(cf) hendeyi
2
Thalassiosira (cf) nordenskioeldii
Thalassiosira (cf) punctigera
1
2
2
Thalassiosira(cf) rotula
1
1
1
2
2
1
1
Triceratium favus
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2