Op mijn weg naar het strand kwam ik voorbij een overblijfsel van een duin, geprangd
tussen weg en dijk. Schoonheid moet men hedentendage in kleine hoekjes zoeken daar grote hoekjes zeldzaam zijn geworden. Zeeraket en blauwe zeedistel stonden er in bloei.
Het zomert.
Lawaai, stank, bandensporen, hier zand losgewoeld, daar samengedrukt, alle natuurlijke
aanspoelsels uit de vloedlijn verdwenen. Men was bezig het strand mechanisch te reinigen.
 
Het zeewater was nu 20 graden warm tegenover 5 graden op 18/01/17 toen ik de eerste keer dit jaar op plankton ging vissen.
 
Klik op de foto's om ze groter te zien.
Bij 200x vergroting door de microscoop is het beeld 0,7 mm. breed.
 
 FYTOPLANKTON
 
  DIATOMEEËN / KIEZELWIEREN
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
08
04
17
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
Actinoptychus senarius
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
Actinoptychus splendens
2
2
2
2
2
 2
1
1
1
2
2
2
3
Asterionellopsis glacialis
1
2
2
Aulacodiscus(cf) argus
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
Bacillaria paxillifer
2
2
3
3
2
  
Bacteriastrum hyalinum
1
Bellerochea malleus
1
1
1
1
 1
Biddulphia alternans
1
Brockmaniella(cf) brockmannii
1
1
Chaetoceros armatus
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
0
0
0
0
Chaetoceros curvisetus
1
Chaetoceros(cf) densus
1
2
2
Chaetoceros eibenii
1
2
2
3
Chaetoceros socialis
1
1
2
3
3
Chaetoceros(cf) lauderi
1
Cerataulina(cf) pelagica
1
2
Coscinodiscus(cf) concinnus
2
Coscinodiscus granii
1
2
Coscinodiscus(cf) pavillardii
2
Cymatosira(cf) belgica
1
1
Cylindrotheca(cf) closterium
1
Ditylum brightwellii
1
1
1
2
3
3
3
1
Eucampia zodiacus
1
1
1
Guinardia delicatula
1
2
3
3
3
2
2
1
2
Guinardia striata
1
1
1
1
Guinardia flaccida
2
2
3
2
2
Helicotheca tamesis
 
1
2
3
2
3
2
Isthmia species
1
Lauderia annulata
1
2
3
2
3
2
2
Lithodesmium undulatum
2
1
1
1
2
1
1
Melosira(cf) moniliformis
1
Meuniera membranacea
1
Odontella (cf) aurita
1
1
  
Odontella aurita var. minima
1
1
1
1
3
2
2
1
Odontella regia/ mobiliensis
2
3
1
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
Odontella rhombus
2
1
2
2
1
2
1
1
2
2
Odontella sinensis
3
3
2
3
2
1
3
3
3
3
3
3
2
2
Paralia sulcata
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
Plagiogrammopsis vanheurckii
1
Pleurosigma/ Gyrosigma
1
1
1
Pseudo-nitzschia
1
3
4
0
2
Rhaphoneis amphiceros
2
3
2
3
2
2
3
2
2
3
2
1
2
Rhizosolenia(cf) hebetata
1
1
1
2
2
Rhizosolenia setigera
1
2
2
2
3
2
Rhizosolenia (cf) imbricata
 
1
1
2
4
4
2
0
3
3
2
3
Skeletonema(cf)
1
Thalassionema nitzschioides
1
1
2
Thalassiosira(cf) rotula
1
2
1
2
2
1
1
Triceratium favus
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
 
  DINOFLAGELLATEN/ DINO'S
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
080417
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
Ceratium fusus
1
1
Ceratium species
1
Noctiluca scintillans
1
1
1
2
2
2
3
4
4
3
3
  
  HAPTOPHYTA
Phaeocystis
0
0
0
0
1
2
3
4
4
4
0
0
0
1
  
  SILICOFLAGELLATEN
Dictyocha
 
 
1
 ZOÖPLANKTON
 GROEPEN / TAXA
 SOORT / SPECIES
  15
  03
  17
27
03
17
08
04
17
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
 
27
06
17
 
 TRILHAARDIERTJES
Tintinnids / Tintinnida
Onbekend / Unknown
  1X
2X
10x
Zuiginfusorieën / Suctoria
Klokdiertjes / Peritrichia
Vorticella
>99
3X
GAATJESDRAGERS / FORAMINIFERA
Varia Onbekend / Unknown
>10
<10
<10
<10
<10
SPONZEN / PORIFERA
Spicules
  X
  X
  X
  X
NETELDIEREN / CNIDARIA
Bloemdieren / Anthozoa
Onbekend / Unknown: Planula larve
12X
12X
6X
7X
2X
4X
Schijfkwallen / Scyphozoa
Hydroïdpoliepen / Hydrozoa
Rathkea octopunctata: kwal / medusae
2X
>30
3X
2X
Eutonina indicans: kwal / medusae
1X
Margelopsis haeckelii: kwal / medusae
>99
>99
>99
4X
Margelopsis haeckelii: pelagische poliep
>80
>10
35X
12X
6X
6X
5X
Zeedraad / Obelia: kwal / medusae
2X
3X
9X
>99
Ectopleura dumortieri: kwal / medusae
6X
Ribkwallen / Ctenophora
Zeedruif / Pleurobrachia pileus
3X
6X
1X
Meloenkwal / Beroe
2X
25X
21X
PLATWORMEN / PLATHYHELMINTHES
Onbekend / Unknown
1X
1X
Kuhnia(cf) scombri: ei / egg
2X
SNOERWORMEN / NEMERTEA
RONDWORMEN / ANNELIDA
Polydora: larve
7X
>30
1X
10X
16X
11X
30X
2X
Schelpkokerworm/Lanice conchilega: larve
6X
>30
>10
10X
30X
35X
34X
3X
Magelona larve / larvae
2X
7X
1X
Malacoceros ei / egg
2X
1X
SCHELPDIEREN / MOLLUSCA
Slakken / Gastropoda
Onbekend / Unknown: Veliger larve
3X
2-Kleppigen / Bivalvia
Onbekend / Unknown: Veliger larve
2X
3X
7X
2X
SCHAALDIEREN / CRUSTACEA
Spinachtigen / Arachnida
Mijt / Mite
2X
Kieuwpootkreeftjes / Branchiopoda
Roeipootkreeftjes / Copepoda
Varia Onbekend / Unknown
  *
 *
 *
 *
 *
 *
  *
 ***
**
Rankpotigen / Cirripedia
Zeepok / Balanidae: Naupliuslarve
<10
<10
<10
<10
Zeepok / Balanidae: Cyprislarve
>10
8X
10X
15X
5X
45X
Tienpotigen / Decapoda
Krab / Crab: Megalope-larve
1X
Krab / Crab: Zoea-larve
2X
Kommadiertjes / Cumacea
2X
1X
Mosselkreeftjes / Ostracoda
Krill / Euphausiacea
Vlokreeften / Amphipoda
Gammaridae
  4X
2X
Spookkreeftje / Caprellidae
  1X
Pissebedden / Isopoda
Aasgarnalen / Mysida
Onbekend / Unknown
3X
10X
RADERDIERTJES / ROTIFERA
HOEFIJZERWORMEN / PHORONIDA
Actinotrocha-larve
1X
MOSDIERTJES / BRYOZOA
Cyphonaut
2X
5X
>10
6X
3X
6X
4X
PIJLWORMEN / CHAETOGNATA
4X
STEKELHUIDIGEN / ECHINODERMATA
Onbekend / Unknown: Pluteus larve
>10
4X
>30
24X
13X
15X
Zeesterren / Asteroida
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
Gastrula larve
10X
1X
Gewone(cf) zeester / Asterias rubens:
bipinnaria larve / larvae
2X
>40
3X
2X
3X
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
brachiolaria larve / larvae
1X
13X
8X
Slangsterren / Ophiuroida
Brokkelster(cf) / Ophiotrix(cf) fragilis(1mm.)
1X
Zeeëgels / Echinoida
Zeekomkommers / Holothuroida
MANTELDIEREN / TUNICATA
Zakpijpen / Ascidiacea
Salpen / Thaliacea
Mantelvisjes / Apendicularia
Oikopleura
 
3X
6X
5X
15X
1X
LANCETVISJES / ACRANIA
 
 
 
VISSEN / PISCES
Onbekend / Unknown: ei / egg
1X
Copepoden: *  = enkele/ some
                     ** = medium
                    *** = veel / many
Tellingen < en > zijn schattingen.
Countings < and > are rudimentary.
 
Soort onbekend: veel planktonsoorten zijn 
zeer moeilijk van elkaar te onderscheiden
en zijn specialistenwerk.
(cf.)= confer, conferentie d.w.z. men is niet zeker, er moet over gediscussieerd worden.
1=enkele/rare   2=regelmatig/present    3=algemeen/common      4=massaal/abundant
 
27:06:17_strand oostende_machinale reiniging
22:06:17_strand oostende_Kompaskwal:Chrysaora hysoscella
22:06:17_strand oostende_Kompaskwal/Chrysaora hysoscella
27:06:17_plankton oostende_Hoefijzerworm larve:Phoronida_200x
27:06:17_plankton oostende_Hoefijzerworm larve:Phoronida_200x
27:06:17_plankton oostende_Hoefijzerworm larve:Phoronida_200x
27:06:17_plankton oostende_Hoefijzerworm larve:Phoronida_200x
27:06:17_plankton oostende_Hoefijzerworm larve:Phoronida_200x
27:06:17_plankton oostende_Hoefijzerworm larve:Phoronida_200x
In het plankton ontdek ik deze keer een larve van een hoefijzerworm. Volwassen hoefijzerwormen leven ingegraven in de zeebodem in een zelfgemaakte koker. Om zich te voeden beschikken ze over een tentakelkrans in de vorm van een hoefijzer. Deze is bezet met duizenden trilharen, die zeewater in de richting van hun mond voeren. Zo vissen ze op passerend plankton.
 
Larven van hoefijzerwormen zwalpen 2 tot 3 weken in zee vooraleer ze een plaats op de zeebodem zoeken en in een half uur tijd compleet van gedaante veranderen tot volwassen kokerworm.
Onder de grote lob van de larve(op de foto's hieronder) zit zijn mond verscholen. Een 5-tal tentakels zijn herkenbaar. Zijn lichaam is compleet bezet met trilharen. Deze helpen bij het voeden, het voortbewegen en het voelen. Achteraan laat  een ring met lange trilharen hem spiralend vooruitschieten als een raket. De larven zouden vooral fytoplankton consumeren.
 
Tussen de ring met trilharen zit zijn anus.  Kwallen daarentegen hebben geen anus en kakken door de mond. Hoewel kwallen geen harde lichaamsdelen hebben zijn er toch fossiele afdruksels van hen gevonden van zo'n 500 miljoen jaar oud. Ze behoren tot de oudste dieren op aarde.  Anussen zijn pas later uitgevonden. Maar kwallen stellen het nog steeds uitstekend zonder. Trouwens hoe meer je hebt , hoe meer je voor moet zorgen...of hoe meer plezier zeggen anderen. Een echt spijsverteringskanaal, zoals de hoefijzerworm en zijn larve er een bezit, heeft alleszins één voordeel: men kan gewoon dooreten. Men hoeft niet te wachten tot zijn maaltijd eerst is verteerd en uitgescheiden(uitgescheten zeiden visschers vroeger).
 
 
 
 
Op 22/06/17 trof ik tegen de waterlijn een kompaskwal aan. Kwallen rekent men tot het plankton daar het trage zwemmers zijn en ze bijgevolg worden meegevoerd met de stromingen. Kompaskwallen komen voor van mei tot september.
 
Goed zichtbaar op de bovenkant van zijn of haar klok zijn de V-vormige tekeningen, die aan een kompasroos doen denken en de bruine rand. Onderaan hangen 4 mondarmen en 24 tentakels met netelcellen, microscopische harpoentjes die een gif bevatten. Gevreesd door de mens zijn de dodelijke kubuskwallen die in de Noordzee niet voorkomen. Totnogtoe althans, want kwallen zouden aan een opmars bezig zijn. Bovendien geraken meer en meer organismen wereldwijd verspreid doordat ze meereizen in het ballastwater van schepen.
 
Niet alle netelcellen zijn sterk genoeg om door de huid van een mens te dringen. Zo zouden oorkwallen, die bij ons het talrijkst zijn, zelfs tegen de huid worden gewreven om er rheumatische pijnen mee te verdrijven. Kompaskwallen raakt men best niet aan, ook niet als ze dood op het strand liggen. Zie op www.antigifcentrum.be voor meer informatie.
 
Kompaskwallen zouden vooral roeipootkreeftjes bejagen en in mindere mate eieren van kreeftachtigen, larven van wormen en zeevonken, allemaal organismen die we in het plankton tegenkomen.
Over hun voedingspatroon is echter nog niet veel  onderzoek gedaan. Men observeert ze in het laboratorium of men bestudeert de maaginhoud van gevangen kwallen, maar dat is zeer tijdrovend en dus duur....
 
 
 
 
                    
 
 
 
27:06:17_oostende dijk
27:06:17_oostende_Blauwe zeedistel en Zeeraket
27:06:17_oostende_ Blauwe zeedistel
                                     Vangst: 27/06/17              Uur: 10:30
 
     Plaats: Oostende-Mariakerke                  Wind: O.               Beaufort: 3            Golven: 50 cm.
         
         LW: 10:41          t° strandwater: 20°         t° lucht: 18°          halfbewolkt            UV: 8
27:06:17_strandwater oostende+plankton
Tekst en foto's: visscher Dan.
 Plankton in the surf