Schuimalgen, werken op het strand, strandcabines, kokmeeuwen in zomerkleed, zonaanbidders,
surfers en Prunusboom in bloei...
 
Het is duidelijk : het wordt lente.
Dit wordt mooi bezongen door Patricia Beysens in het lied "Frühling".
 
Frühling leg alles aus der Hand,
Frühling und hab ein bisschen Unverstand
Frühling, draussen drinnen Frühling.
 
Lente, buiten binnen lente.
 
Ook in het plankton is de lente zichtbaar.
 
De hoeveelheid fytoplankton is duidelijk toegenomen. Dit komt vooral door de schuimalg en
de explosieve toename van de diatomee Rhizosolenia imbricata.
Opvallend in het zoöplankton zijn de tientallen Rathkea octopunctata- kwalletjes, poliepen en larven van
stekelhuidigen.
De Bipinnaria-larven zijn waarschijnlijk van de gewone zeester en gegroeid uit Gastrula-larven,
zoals degene die ik ving op 15 maart. De gewone zeester heeft een ingewikkelde jeugd,
met puberteit en al. Daarover later meer.
 
 
Klik telkens eerst op de linkerfoto. De vergrotingen staan bij de onderschriften vermeld.
Bij 40x  is het beeld 3,2 mm. breed.
Bij 100x 1,4 mm.
Bij 200x 0,7 mm
 
Aan de Belgische kust komen verschillende soorten hydromedusen voor. Door hun bouw en
levenswijze worden ze onderscheiden van de grote kwallen. De meeste hydromedusen worden
slechts een paar millimeter groot.
"Een typische winter- en lentesoort" kan je lezen in het boek "The medusae of the British Isles" 
over Rathkea octopunctata.
Ikzelf heb die de laatste jaren ten vroegste opgevist op 20/03 en ten laatste op 25/04.
Octopunctata in de Latijnse naam wijst op de 8 geelrode knoppen waaruit de tentakels ontspruiten.
 
Bijzonder aan dit kwalletje is één van haar manieren om zich voort te planten: op haar maag
groeien kwalletjes aan die worden afgesnoerd en in zee losgelaten.
Goed is op de tweede foto(26/03/17!) de mond met de lippen te zien. Op de lippen en tentakels zitten
netelcellen om prooien mee te verdoven. Onderaan in detail bijna volgroeide kwalletjes kort
voor de afsnoering.
23:03:17_strand oostende_werken
27:03:17_strand oostende_tenten
27:03:17_naturel strandwater oostende
23:03:17_strand oostende_zonaanbidder
27:03:17_plankton oostende_Margelopsis haeckeli: poliep_40x
27:03:17_plankton oostende_Margelopsis haeckeli: poliep_40x
                                    Vangst: 27/03/17    Uur: 10:30
 
Plaats:  Oostende-Mariakerke               Wind: O.                   Beaufort: 2        Golven: 35 cm
 
LW : 08:04         t° strandwater: 9°         t° lucht: 11°               lichtbewolkt        UV: 3
Nu de koude wind van de voorbije dagen was geluwd was het een zeer aangenaam weer geworden om
op plankton te vissen.
Direct vielen het gelig en vlokkig schuim van de schuimalg Phaeocystis op aan de boord van het water. 
Als schuimalgen afsterven gaan ze schuimen als ze worden opgeklopt door de wind. Schuimalgen komen
vooral massaal in het voorjaar voor.
 
Op het strand zijn overal de jaarlijkse werken aan de gang om het strand effen te maken na de winter.
De zandklif, veroorzaakt door storm Dieter, blijft echter nog goed zichtbaar.
Strangekloppers beginnen hun strandcabines op te slaan. "Me tente of cabine" zeggen Oostendenaars. Natuur wordt cultuur.
De vorige weken is er weinig aanspoelsel te zien geweest. Opvallend waren wel
de vele eikapsels van de wulk.
Van de kokmeeuwen hebben sommigen al de donkere kop van hun zomerkleed. Drieteenstrandlopers zijn nog in winterkleed en nog niet vertrokken naar
het Hoge Noorden om te broeden.
Ondertussen zijn de eerste zonaanbidders opgedoemd, trotseren meer en meer surfers het al iets
warmere water en staat de Prunusboom op weg naar mijn huis in bloei.
De hydromeduse Margelopsis haeckelii heeft een andere wijze om zich voort te planten.
Voor het begin van de winter scheidt zij eitjes af die naar de bodem zakken, daar vergroeien
tot een cyste en daar overwinteren. Zo overleeft Margelopsis de voedingsarme winterzee.
In het voorjaar komen er poliepen uit. Deze 1 tot 2 millimeter lange wezens met 2 rijen lange
tentakels zweven in het water en maken af en toe samentrekkende zwembewegingen.
 
Zo'n overwinteringsstrategie komt bij meerdere zeeorganismen voor. Het moment waarop
de cysten ontluiken kan genetisch geprogrammeerd zijn voor een vaste periode. Het kan
ook zo in elkaar zitten dat de cyste openbreekt bij een bepaalde temperatuur of zoutgehalte
van het water. Dit verklaart waarom er zoveel poliepen op hetzelfde moment kunnen voorkomen.
Op het land kennen we dit fenomeen trouwens ook. Denk maar aan insectenplagen. Insecten
noemen dat wel anders.
 
Op de poliepen groeien kwalletjes aan die in zee worden losgelaten. Deze kwalletjes worden
slechts 2 millimeter groot.
Maar om het wat ingewikkeld te maken: ook de kwalletjes zelf kunnen poliepen afscheiden,
die dan zelf weer kwalletjes de zee insturen.
In deze vangst heb ik geen Margelopsis-kwal aangetroffen.
 
Onderaan in zij- en in onderaanzicht met in de linkerbovenhoek de groengele schuimalg.
De knopachtige aanhangsels groeien uit tot kwalletjes.
 
 
27:03:17_plankton oostende_Rathkea octopunctata_40x
Foto's en tekst: visscher Dan.
 FYTOPLANKTON
 
  DIATOMEEËN / KIEZELWIEREN
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
Actinoptychus senarius
2
1
1
2
2
1
Actinoptychus splendens
2
2
2
2
2
 2
1
Asterionellopsis glacialis
1
2
2
Aulacodiscus(cf) argus
2
2
2
2
2
2
1
Bacillaria paxillifer
2
2
3
3
Bellerochea malleus
1
1
1
1
 1
Biddulphia alternans
1
Brockmaniella(cf) brockmannii
1
1
Chaetoceros armatus
0
0
0
0
0
0
1
Chaetoceros curvisetus
1
Chaetoceros(cf) densus
1
Chaetoceros eibenii
1
2
2
3
Chaetoceros socialis
1
1
2
Cerataulina(cf) pelagica
1
2
Cymatosira(cf) belgica
1
1
Cylindrotheca(cf) closterium
1
Ditylum brightwellii
1
1
1
2
3
Guinardia delicatula
1
2
3
Guinardia striata
1
Guinardia flaccida
2
Helicotheca tamesis
 
1
2
3
2
3
Isthmia species
1
Lauderia annulata
1
2
3
Lithodesmium undulatum
2
1
1
1
Meuniera membranacea
1
Odontella (cf) aurita
1
Odontella aurita var. minima
1
1
1
1
Odontella regia/ mobiliensis
2
3
1
2
2
3
3
Odontella rhombus
2
1
2
2
1
2
Odontella sinensis
3
3
2
3
2
1
3
Paralia sulcata
2
1
2
1
2
2
Plagiogrammopsis vanheurckii
1
Pleurosigma/ Gyrosigma
1
1
Rhaphoneis amphiceros
2
3
2
3
2
2
3
Rhizosolenia(cf) hebetata
1
1
1
Rhizosolenia setigera
1
Rhizosolenia (cf) imbricata
 
1
1
2
4
Skeletonema(cf)
1
Thalassionema nitzschioides
1
1
2
Thalassiosira(cf) rotula
1
2
1
2
Triceratium favus
2
1
2
2
2
1
2
 
  DINOFLAGELLATEN/ DINO'S
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
Ceratium fusus
1
1
Ceratium species
1
Noctiluca scintillans
1
1
1
2
  
  HAPTOPHYTA
Phaeocystis
0
0
0
0
1
2
3
  
  SILICOFLAGELLATEN
Dictyocha
 
 
1
27:03:17_plankton oostende_Margelopsis haeckelii: poliep_40x
27:03:17_plankton oostende_Margelopsis haeckelii: poliep_100x
26:03:17_strand oostende_surfers
 ZOÖPLANKTON
 GROEPEN / TAXA
 SOORT / SPECIES
  15
  03
  17
27
03
17
 TRILHAARDIERTJES
Tintinnids / Tintinnida
Onbekend / Unknown
  1X
2X
Zuiginfusorieën / Suctoria
GAATJESDRAGERS / FORAMINIFERA
Varia Onbekend / Unknown
>10
<10
SPONZEN / PORIFERA
Spicules
  X
  X
NETELDIEREN / CNIDARIA
Schijfkwallen / Scyphozoa
Hydroïdpoliepen / Hydrozoa
Rathkea octopunctata: kwal / medusae
2X
>30
Margelopsis haeckeli: pelagische poliep
>80
Ribkwallen / Ctenophora
PLATWORMEN / PLATHYHELMINTHES
Onbekend / Unknown
1X
Kuhnia(cf) scombri: ei / egg
2X
SNOERWORMEN / NEMERTEA
RONDWORMEN / ANNELIDA
Polydora: larve
7X
>30
Schelpkokerworm/Lanice conchilega: larve
6X
>30
SCHELPDIEREN / MOLLUSCA
Slakken / Gastropoda
2-Kleppigen / Bivalvia
Onbekend / Unknown: Veliger larve
2X
SCHAALDIEREN / CRUSTACEA
Spinachtigen / Arachnida
Kieuwpootkreeftjes / Branchiopoda
Roeipootkreeftjes / Copepoda
Varia Onbekend / Unknown
  *
 *
Rankpotigen / Cirripedia
Zeepok / Balanidae: Naupliuslarve
<10
<10
Zeepok / Balanidae: Cyprislarve
>10
Tienpotigen / Decapoda
Kommadiertjes / Cumacea
Mosselkreeftjes / Ostracoda
Krill / Euphausiacea
Vlokreeften / Amphipoda
Pissebedden / Isopoda
Aasgarnalen / Mysida
Onbekend / Unknown
3X
RADERDIERTJES / ROTIFERA
HOEFIJZERWORMEN / PHORONIDA
MOSDIERTJES / BRYOZOA
Cyphonaut
2X
5X
PIJLWORMEN / CHAETOGNATA
STEKELHUIDIGEN / ECHINODERMATA
Onbekend / Unknown: Bipinnaria larve
2X
>40
Onbekend / Unknown: Pluteus larve
>10
Zeesterren / Asteroida
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
Gastrula larve
10X
1X
Slangsterren / Ophiuroida
Zeeëgels / Echinoida
Zeekomkommers / Holothuroida
MANTELDIEREN / TUNICATA
Zakpijpen / Ascidiacea
Salpen / Thaliacea
Mantelvisjes / Apendicularia
Oikopleura
 
3X
LANCETVISJES / ACRANIA
 
 
VISSEN / PISCES
Onbekend / Unknown: ei / egg
1X
Copepoden: *  = enkele/ some
                     ** = medium
                    *** = veel / many
Tellingen < en > zijn schattingen.
Countings < and > are rudimentary.
 
Soort onbekend: veel planktonsoorten zijn 
zeer moeilijk van elkaar te onderscheiden
en zijn specialistenwerk.
(cf.)= confer, conferentie d.w.z. men is niet zeker, er moet over gediscussieerd worden.
1=enkele/rare   2=regelmatig/present    3=algemeen/common      4=massaal/abundant
10:03:17_strand oostende_kokmeeuwen
18:03:17_strand oostende_eikapsels wulk
16:03:17_strand oostende_drieteenstrandlopers
27:03:17_plankton oostende_Rathkea octopunctata_100x
27:03:17_plankton oostende_Rathkea octopunctata_200x
27:03:17_Prunus
27:03:17_strand oostende
26:03:17_plankton oostende_Rathkea octopunctata-100X
 Plankton in the surf