Vangst: 24/07/18    Uur: 17:30
 
Plaats:  Oostende-Mariakerke               Wind: N.          Beaufort: 2         Golven: 45 cm
 
LW : 18:48          t° strandwater: 20°      t° lucht: 26°           half bewolkt          UV 7
 FYTOPLANKTON
 DePa
  
 
  DIATOMEEËN / KIEZELWIEREN
08
04
17
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
10
07
17
20
07
17
02
08
17
16
08
17
16
08
17
29
08
17
17
09
17
09
10
17
26
10
17
151117
03
12
17
21
12
17
13
01
18
30
01
18
17
02
18
06
03
18
24
03
18
14
04
18
04
05
18
20
05
18
15
06
18
05
07
18
24
07
18
Actinoptychus senarius
1
1
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
Actinoptychus splendens
1
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
3
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
Asterionellopsis glacialis
2
2
2
1
1
2
2
3
3
1
Aulacodiscus(cf) argus
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2
2
3
2
2
2
1
2
 
1
Bacillaria paxillifer
2
  
1
2
3
2
3
2
3
Bacteriastrum hyalinum
1
1
1
1
2
2
3
2
2
2
2
2
1
2
Bellerochea malleus
1
1
2
1
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
Biddulphia(cf) biddulphiana
1
Biddulphia alternans
Brockmanniella(cf) brockmannii
1
Campylodiscus(cf) echeneis
1
Cerataulina(cf)  pelagica
2
2
2
2
3
2
3
3
2
1
2
2
Chaetoceros armatus
0
2
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
Chaetoceros curvisetus
2
2
1
2
3
2
2
2
2
Chaetoceros(cf) decipiens
1
Chaetoceros(cf) densus
2
2
2
1
2
1
Chaetoceros diadema
2
1
Chaetoceros didymus
2
2
1
Chaetoceros eibenii
2
2
1
2
1
2
Chaetoceros socialis
3
3
2
1
3
Chaetoceros(cf) lauderi
1
1
Coscinodiscus(cf) concinnus
2
2
1
1
1
Coscinodiscus granii
1
2
1
3
1
1
2
Coscinodiscus(cf) pavillardii
2
Coscinodiscus(cf) wailessii
Cymatosira(cf) belgica
1
Cylindrotheca(cf) closterium
1
1
1
Detonula (cf) pumila
1
Ditylum brightwellii
3
3
1
1
1
2
1
2
4
2
2
1
2
Eucampia zodiacus
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
3
Guinardia delicatula
3
3
2
2
1
2
3
2
3
3
1
1
2
2
1
Guinardia striata
1
1
1
2
2
2
1
2
1
Guinardia flaccida
2
3
2
2
2
1
1
3
1
Helicotheca tamesis
2
1
2
2
3
3
2
1
Isthmia species
Lauderia annulata
2
3
2
2
1
1
2
3
1
Leptocylindrus(cf) danicus
3
2
1
Lithodesmium undulatum
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Melosira(cf) moniliformis
1
1
Meuniera membranacea
1
Neocalyptrella robusta
1
1
1
2
2
3
Odontella (cf) aurita
1
  
 
Odontella aurita var. minima
3
2
2
1
1
1
1
2
Odontella regia/ mobiliensis
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
2
1
2
2
1
1
Odontella rhombus
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
Odontella sinensis
3
3
3
3
3
2
2
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3
2
2
3
2
3
3
2
2
2
2
2
0
2
Paralia sulcata
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Plagiogrammopsis vanheurckii
1
1
1
Pleurosigma/ Gyrosigma
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
Pseudo-nitzschia
1
3
4
0
2
4
3
3
3
1
2
2
1
3
4
3
2
1
2
Rhaphoneis amphiceros
2
2
3
2
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
2
2
2
1
Rhizosolenia(cf) hebetata
2
2
3
2
2
2
2
1
Rhizosolenia setigera
2
2
2
3
2
3
2
3
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
Rhizosolenia (cf) imbricata
4
2
0
3
3
2
3
2
2
1
3
1
3
2
2
1
1
1
1
2
2
3
2
3
4
1
Skeletonema(cf)
2
1
1
Stephanopyxis(cf) turris
2
1
1
Thalassionema(cf)  nitzschioides
1
1
1
1
1
2
1
Thalassiosira (cf) nordenskioeldii
2
Thalassiosira(cf) rotula
2
1
1
1
1
1
2
Triceratium favus
1
1
1
1
1
2
1
1
2
  
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
 
  DINOFLAGELLATEN/ DINO'S
080417
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
10
07
17
20
0717
02
08
17
16
08
17
16
08
17
29
08
17
17
09
17
09
10
17
26
10
17
15
11
17
03
12
17
21
12
17
13
01
18
30
01
18
17
02
18
06
03
18
24
03
18
14
04
18
04
05
18
20
05
18
15
06
18
05
07
18
24
07
18
Ceratium fusus
1
1
Ceratium species
Prorocentrum (cf) micans
1
Zeevonk / Noctiluca scintillans
2
2
3
4
4
3
3
3
1
2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
2
2
3
2
2
3
4
2
  
  HAPTOPHYTA
Phaeocystis (schuimalg)
4
4
4
0
0
0
1
0
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
4
1
0
0
2
  
  SILICOFLAGELLATEN
Dictyocha
 
1
(cf)= confer, conferentie d.w.z. men
  is niet zeker, er moet over
  gediscussieerd worden.
  
  1= enkele/ rare
  2= regelmatig/ present
  3= algemeen/ common
  4= massaal/ abundant
 ZOÖPLANKTON
  
 GROEPEN / TAXA
 SOORT / SPECIES
30
01
18
17
02
18
06
03
18
24
03
18
14
04
18
04
05
18
20
05
18
15
06
18
05
07
18
24
07
18
 TRILHAARDIERTJES
Tintinnids / Tintinnida
Onbekend / Unknown
2X
1X
Zuiginfusorieën / Suctoria
Klokdiertjes / Peritrichia
Vorticella
1X
GAATJESDRAGERS / FORAMINIFERA
Varia Onbekend / Unknown
<10
>10
>10
>10
<10
SPONZEN / PORIFERA
Spicules
  X
  X
  X
X
  X
NETELDIEREN / CNIDARIA
Bloemdieren / Anthozoa
Onbekend / Unknown: Planula larve
2X
2X
25X
Viltkokeranemoon / Cerianthus (cf) lloydii:
Antipathula larvae
1X
Schijfkwallen / Scyphozoa
Hydroïdpoliepen / Hydrozoa
Rathkea octopunctata: kwal / medusae
1X
1X
Bache's knotsklokje / Nemopsis bachei
5X
2X
1X
Eucheilota maculata: kwal / medusae
Eutonina indicans: kwal / medusae
Margelopsis haeckelii: kwal / medusae
2X
38X
Margelopsis haeckelii: pelagische poliep
1X
5X
4X
8X
1X
Zeedraad / Obelia: kwal / medusae
4X
5X
Ectopleura dumortieri: kwal / medusae
1X
Kleine klokpoliep/Clytia hemisphaer.: kwal
6X
1X
Ribkwallen / Ctenophora
Zeedruif / Pleurobrachia pileus
1X
1X
Meloenkwal / Beroe gracilis
2X
2X
1X
1X
1X
PLATWORMEN / PLATHYHELMINTHES
Onbekend / Unknown
1X
1X
2X
3X
Kuhnia(cf) scombri: ei / egg
SNOERWORMEN / NEMERTEA
RONDWORMEN / ANNELIDA
Polydora: larve
7X
21X
8X
8X
4X
20X
16X
Sabellaria (cf) larve
12X
7X
Schelpkokerworm/Lanice conchil.: larve
7X
39X
7X
2X
1X
7X
Magelona larve / larvae
1X
1X
Malacoceros(cf) ei / egg
Myrianida
Onbekend/ Unknown
Owenia fusiformis larve / larvae
1x
SCHELPDIEREN / MOLLUSCA
Slakken / Gastropoda
Onbekend / Unknown: Veliger larve
2X
1X
Onbekend / Unknown: Post-larvae
2-Kleppigen / Bivalvia
Onbekend / Unknown: Veliger larve
2X
3X
1X
Onbekend / Unknown: Post-larvae
1X
1X
KREEFTACHTIGEN / CRUSTACEA
Spinachtigen / Arachnida
Mijt / Mite
1X
Kieuwpootkreeftjes / Branchiopoda
Roeipootkreeftjes / Copepoda
Varia Onbekend / Unknown
*
 *
 **
 *
 *
 *
 *
*
 *
 **
Rankpotigen / Cirripedia
Zeepok / Balanidae: Naupliuslarve
 *
 *
 *
 *
 *
*
 *
 *
Zeepok / Balanidae: Cyprislarve
9X
25X
32X
19X
6X
2X
1X
2X
Tienpotigen / Decapoda
Krab / Crab: Megalope-larve
6X
2X
Krab / Crab: Zoea-larve
Helmkrab/Corystes (cf) cassivelaunus:zoea
1X
Gewone garnaal / Crangon crangon
4X
Strandkrab/Carcinus maenas juveniel
6X
Kommadiertjes / Cumacea
Mosselkreeftjes / Ostracoda
Krill / Euphausiacea
Vlokreeften / Amphipoda
Gammaridae
1X
6X
2X
Spookkreeftje / Caprellidae
Pissebedden / Isopoda
Aasgarnalen / Mysida
Onbekend / Unknown
RADERDIERTJES / ROTIFERA
1X
HOEFIJZERWORMEN / PHORONIDA
Actinotrocha-larve
MOSDIERTJES / BRYOZOA
Cyphonaut
>50
>99
>99
12X
8X
6X
23X
2X
PIJLWORMEN / CHAETOGNATA
1X
STEKELHUIDIGEN / ECHINODERMATA
Onbekend / Unknown: Pluteus larve
3X
1X
5X
27X
Zeesterren / Asteroida
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
Gastrula larve
Gewone(cf) zeester / Asterias rubens:
bipinnaria larve / larvae
4X
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
brachiolaria larve / larvae
1X
3X
Slangsterren / Ophiuroida
Brokkelster(cf) / Ophiotrix(cf) fragilis
Zeeëgels / Echinoida
Zeekomkommers / Holothuroida
MANTELDIEREN / TUNICATA
Zakpijpen / Ascidiacea
Salpen / Thaliacea
Mantelvisjes / Apendicularia
Oikopleura
1X
19X
29X
6X
6X
LANCETVISJES / ACRANIA
 
VISSEN / PISCES
Onbekend / Unknown: ei / egg
7X
Copepoden: *  = enkele/ some
                     ** = medium
                    *** = veel / many
Tellingen < en > zijn schattingen.
Countings < and > are rudimentary.
 
Soort onbekend: veel planktonsoorten
zijn zeer moeilijk van elkaar te onder-
scheiden en zijn specialistenwerk.
Tekst en foto's: Visscher Dan
Te land, ter zee en in de lucht wordt immer meer openbare ruimte ingenomen.
 
Op het strand, overgangsgebied tussen land en zee, is het zeker in de zomer niet anders.
Strandbars, tenten, ligzetel- en windschermenverhuur, strandfestivals, reclameopstellingen...nemen niet alleen plaats in beslag maar ook het luchtruim. Beats en muziek zijn dikwijls vele kilometers ver te horen.
 
Ook kinderen zijn daar het slachtoffer van. Ze vinden minder en minder plaatsen in de natuur die verwilderd zijn waar ze vrij kunnen spelen en ontdekken.
Boeiend en plezant is het om samen met anderen water en zandkorrels door je handen te laten stromen, bergen te bouwen en geulen te graven, water uit zee aan te brengen, vreemde geuren op te snuiven...
 
Buitenspelen is gevaarlijk, zeggen sommigen. Binnenzitten is gevaarlijker dan buitenspelen in de natuur zeggen anderen want binnen doet men allerhande ziektes op zoals obesitas, bijziendheid, kortademigheid, hartstoornissen...en binnen heeft men veel minder ontmoetingen...
24:07:18_strand oostende
24:07:18_strandwater en plankton
13:09:17_strand oostende_De surfer, de surfdiatomee en de surf
24:07:18_Strand oostende_Fabian,Nuno en Matteo
Een toerist wandelt over het droge strand en ziet een kind dat emmertjes met water uit zee haalt en uitgiet in een put.
Een paar uur later passeert de toerist opnieuw en het kind voert nog altijd emmertjes uit zee aan.. Amaai, zegt hij, jij werkt nogal door. De zee is helemaal gezakt.
24:07:18_strand oostende_groene aanslag
24:07:18_strand oostende_microwieren? met zandkorrels_200x
24:07:18_strand oostende_microwieren? vormen draden_600x
29:08:16_strand oostende_microwieren en kiezelwieren_600x
20:07:18_strand oostende_Oei, het water stijgt.
Tussen mijn laatste 2 vangsten in vielen slechts enkele druppels regen en was het uitzonderlijk warm met weinig wind. Prachtig weer voor strangekloppers maar niet voor windsurfers.
 
Op het natte strand merk ik een groene aanslag op. Door de microscoop zie ik dat kleine groene organismen daar verantwoordelijk voor zijn. Ook 2 jaar geleden kwamen ze voor en was het strand groen op sommige plaatsen. 
Waarschijnlijk zijn het een soort microwieren. Soms vormen ze ragfijne draden die met het blote oog te zien zijn. Ertussen tref ik wel diatomeeën of kiezelwieren aan.
 
Bij 200x vergroting is het beeld 0,7 mm. breed, bij 600x vergroting 0,25 mm.
 
13:09:17_strand oostende_surfdiatomee Chaetoceros armatus
10:08:16_strand oostende_surfdiatomee Chaetoceros armatus_600x
Soms wordt het natte strand bruingroen gekleurd door surfdiatomeeën. De surf is een andere naam voor de branding.
 
In Oostende gaat het dan om de surfdiatomeeën die men Chaetoceros armatus noemt. Uit de wetenschappelijke naam kan men enkele kenmerken afleiden. Chaite= haren, keras = stekels en armatus= leger. Ze zijn dus bezet met stekels en gelei-achtige afscheidingen. Deze zouden helpen bij het drijven. Meestal komen ze voor in de vorm van kettingen.
 
Na intens speurwerk werd ontdekt dat deze surfers zich kunnen vasthechten aan luchtblazen en zo naar het zeeoppervlak opstijgen. Daar vormen ze schuimvlokken en laten ze zich bij eb met de golven naar het strand voeren waar ze zich laten zinken. Zo komen de microplantjes op het natte strand terecht waar ze optimaal genieten van het zonlicht. Bij vloed laten ze zich weer opnemen door het water. Hierbij houden ze rekening met dag en nacht. Zo kan het gebeuren dat het strand bruingroen ziet en dat ik toch geen of zeer weinig exemplaren ervan opvis met mijn planktonnet.
 
Totnogtoe werden wereldwijd een zestal soorten surfdiatomeeën ontdekt. Door hun gedrag slagen deze erin om soms jaren aan een stuk in zeer grote aantallen in de surfzone te blijven hangen en zich te vermenigvuldigen. Een accumulatie noemt men dat in tegenstelling tot een bloei waarbij een soort massaal maar kortstondig voorkomt.
Of ze succes hebben hangt onder andere af van de helling van het strand, de golfenergie, de wind, de voedingsstoffen in het water enzovoort...
 
 
 Plankton in the surf