Vangst: 20/07/17    Uur: 15:15
 
Plaats:  Oostende-Mariakerke               Wind: W.                   Beaufort: 5        Golven: 105 cm
 
LW : 17:45         t° strandwater: 21°       t° lucht: 22°               zwaarbewolkt          UV: 6
 ZOÖPLANKTON
 GROEPEN / TAXA
 SOORT / SPECIES
27
03
17
08
04
17
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
 
27
06
17
 
10
07
17
20
07
17
 TRILHAARDIERTJES
Tintinnids / Tintinnida
Onbekend / Unknown
2X
10x
2X
16X
Zuiginfusorieën / Suctoria
Klokdiertjes / Peritrichia
Vorticella
>99
3X
GAATJESDRAGERS / FORAMINIFERA
Varia Onbekend / Unknown
<10
<10
<10
<10
<10
SPONZEN / PORIFERA
Spicules
  X
  X
  X
NETELDIEREN / CNIDARIA
Bloemdieren / Anthozoa
Onbekend / Unknown: Planula larve
12X
12X
6X
7X
2X
4X
Schijfkwallen / Scyphozoa
Hydroïdpoliepen / Hydrozoa
Rathkea octopunctata: kwal / medusae
>30
3X
2X
Bache's knotsklokje / Nemopsis bachei
1X
Eutonina indicans: kwal / medusae
1X
Margelopsis haeckelii: kwal / medusae
>99
>99
>99
4X
Margelopsis haeckelii: pelagische poliep
>80
>10
35X
12X
6X
6X
5X
Zeedraad / Obelia: kwal / medusae
2X
3X
9X
>99
>99
22X
Ectopleura dumortieri: kwal / medusae
6X
Ribkwallen / Ctenophora
Zeedruif / Pleurobrachia pileus
3X
6X
1X
Meloenkwal / Beroe
2X
25X
21X
15X
PLATWORMEN / PLATHYHELMINTHES
Onbekend / Unknown
1X
Kuhnia(cf) scombri: ei / egg
1X
SNOERWORMEN / NEMERTEA
RONDWORMEN / ANNELIDA
Polydora: larve
>30
1X
10X
16X
11X
30X
2X
6X
Schelpkokerworm/Lanice conchil.: larve
>30
>10
10X
30X
35X
34X
3X
8X
Magelona larve / larvae
2X
7X
1X
1X
Malacoceros ei / egg
2X
1X
Myrianida
1X
Onbekend/ Unknown
3X
SCHELPDIEREN / MOLLUSCA
Slakken / Gastropoda
Onbekend / Unknown: Veliger larve
3X
10X
3X
2-Kleppigen / Bivalvia
Onbekend / Unknown: Veliger larve
3X
7X
2X
KREEFTACHTIGEN / CRUSTACEA
Spinachtigen / Arachnida
Mijt / Mite
2X
Kieuwpootkreeftjes / Branchiopoda
Roeipootkreeftjes / Copepoda
Varia Onbekend / Unknown
 *
 *
 *
 *
 *
  *
 ***
**
 *
 *
Rankpotigen / Cirripedia
Zeepok / Balanidae: Naupliuslarve
<10
<10
<10
>10
<10
Zeepok / Balanidae: Cyprislarve
>10
8X
10X
15X
5X
45X
8X
4X
Tienpotigen / Decapoda
Krab / Crab: Megalope-larve
1X
Krab / Crab: Zoea-larve
2X
Kommadiertjes / Cumacea
2X
1X
Mosselkreeftjes / Ostracoda
25X
Krill / Euphausiacea
Vlokreeften / Amphipoda
Gammaridae
  4X
2X
1X
Spookkreeftje / Caprellidae
  1X
21X
Pissebedden / Isopoda
10X
Aasgarnalen / Mysida
Onbekend / Unknown
10X
RADERDIERTJES / ROTIFERA
HOEFIJZERWORMEN / PHORONIDA
Actinotrocha-larve
1X
MOSDIERTJES / BRYOZOA
Cyphonaut
5X
>10
6X
3X
6X
4X
8X
6X
PIJLWORMEN / CHAETOGNATA
4X
STEKELHUIDIGEN / ECHINODERMATA
Onbekend / Unknown: Pluteus larve
>10
4X
>30
24X
13X
15X
Zeesterren / Asteroida
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
Gastrula larve
1X
Gewone(cf) zeester / Asterias rubens:
bipinnaria larve / larvae
>40
3X
2X
3X
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
brachiolaria larve / larvae
1X
13X
8X
Slangsterren / Ophiuroida
Brokkelster(cf) / Ophiotrix(cf) fragilis
1X
Zeeëgels / Echinoida
Zeekomkommers / Holothuroida
MANTELDIEREN / TUNICATA
Zakpijpen / Ascidiacea
Salpen / Thaliacea
Mantelvisjes / Apendicularia
Oikopleura
3X
6X
5X
15X
1X
LANCETVISJES / ACRANIA
 
 
 
VISSEN / PISCES
Onbekend / Unknown: ei / egg
1X
Copepoden: *  = enkele/ some
                     ** = medium
                    *** = veel / many
Tellingen < en > zijn schattingen.
Countings < and > are rudimentary.
 
Soort onbekend: veel planktonsoorten
zijn zeer moeilijk van elkaar te onder-
scheiden en zijn specialistenwerk.
 FYTOPLANKTON
 
  DIATOMEEËN / KIEZELWIEREN
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
08
04
17
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
10
07
17
20
07
17
Actinoptychus senarius
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
Actinoptychus splendens
2
2
2
2
2
 2
1
1
1
2
2
2
3
2
2
Asterionellopsis glacialis
1
2
2
2
Aulacodiscus(cf) argus
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
Bacillaria paxillifer
2
2
3
3
2
  
Bacteriastrum hyalinum
1
1
1
Bellerochea malleus
1
1
1
1
 1
1
1
Biddulphia alternans
1
Brockmaniella(cf) brockmannii
1
1
Chaetoceros armatus
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
0
0
0
0
1
0
Chaetoceros curvisetus
1
2
2
Chaetoceros(cf) densus
1
2
2
Chaetoceros didymus
2
Chaetoceros eibenii
1
2
2
3
2
Chaetoceros socialis
1
1
2
3
3
Chaetoceros(cf) lauderi
1
1
Cerataulina(cf) pelagica
1
2
Coscinodiscus(cf) concinnus
2
Coscinodiscus granii
1
2
1
3
Coscinodiscus(cf) pavillardii
2
Cymatosira(cf) belgica
1
1
Cylindrotheca(cf) closterium
1
Ditylum brightwellii
1
1
1
2
3
3
3
1
Eucampia zodiacus
1
1
1
1
2
Guinardia delicatula
1
2
3
3
3
2
2
1
2
3
2
Guinardia striata
1
1
1
1
2
2
Guinardia flaccida
2
2
3
2
2
2
Helicotheca tamesis
 
1
2
3
2
3
2
Isthmia species
1
Lauderia annulata
1
2
3
2
3
2
2
1
Lithodesmium undulatum
2
1
1
1
2
1
1
1
Melosira(cf) moniliformis
1
Meuniera membranacea
1
Neocalyptrella robusta
1
1
Odontella (cf) aurita
1
1
  
Odontella aurita var. minima
1
1
1
1
3
2
2
1
Odontella regia/ mobiliensis
2
3
1
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
Odontella rhombus
2
1
2
2
1
2
1
1
2
2
1
Odontella sinensis
3
3
2
3
2
1
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
Paralia sulcata
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
Plagiogrammopsis vanheurckii
1
Pleurosigma/ Gyrosigma
1
1
1
Pseudo-nitzschia
1
3
4
0
2
4
3
Rhaphoneis amphiceros
2
3
2
3
2
2
3
2
2
3
2
1
2
1
Rhizosolenia(cf) hebetata
1
1
1
2
2
Rhizosolenia setigera
1
2
2
2
3
2
3
2
Rhizosolenia (cf) imbricata
 
1
1
2
4
4
2
0
3
3
2
3
2
2
Skeletonema(cf)
1
Thalassionema nitzschioides
1
1
2
Thalassiosira(cf) rotula
1
2
1
2
2
1
1
1
1
Triceratium favus
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
 
  DINOFLAGELLATEN/ DINO'S
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
080417
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
10
07
17
20
0717
Ceratium fusus
1
1
Ceratium species
1
Noctiluca scintillans
1
1
1
2
2
2
3
4
4
3
3
3
1
  
  HAPTOPHYTA
Phaeocystis
0
0
0
0
1
2
3
4
4
4
0
0
0
1
0
2
  
  SILICOFLAGELLATEN
Dictyocha
 
 
1
16:07:17_exotisch strand van oostende: paradijs voor vuile bakken.
20:07:17_strand oostende
20:07:17_strand oostende_strandwater+plankton
12:07:17_strand oostende_vloedlijn_klamp
20/07/17_spookkreeftje /  skeleton shrimp_40x
20:07:17_plankton oostende_Spookkreeftje/ Skeleton shrimp_100x
17:07:17_strandhoofden oostende: kunstmatige rotskust.
(cf.)= confer, conferentie d.w.z. men is niet zeker, er moet over gediscussieerd worden.
1=enkele/rare   2=regelmatig/present    3=algemeen/common      4=massaal/abundant
 
Op 12/07/17 merk ik een speciaal gesneden holle plastic buis op in de vloedlijn. In het boek "Strandvondsten" van Hans De Blauwe lees ik dat deze klampen gebruikt worden in Frankrijk bij de mosselkweek aan hangende touwen. De klamp is waarschijnlijk afkomstig van Zuydcoote, een 38 kilometer ten westen van Oostende gelegen. Aan de binnenzijde zouden al 25 verschillende soorten wormen en tweekleppigen zijn aangetroffen.
 
Klik op de foto's om een grotere versie te zien.
Bij 40X vergroting is het beeld 3,2 mm. breed.  Bij 100x 1,4 mm. Bij 200X 0,7 mm.
Bij 400x 0,35 mm.    Bij 600x 0,25mm.
 
Na de vangst op 10/07/17 zijn nog regelmatig ineengestrengelde kolonies van hydroïdpoliepen aangespoeld. Deze leven vastgehecht op de bodem van de zee en worden soms door de golven losgeslagen.
Rondneuzend bij laagwater op 18 juli ontdek ik zo'n kolonies in waterplassen op een strandhoofd. De zon schijnt en het water in de plassen is veel warmer dan in de  omringende zee. De plassen wemelen van het leven. Sommige planten en dieren  zijn er blijkbaar tegen bestand om gedurende enkele uren per dag felle zonnestralen en hoge temperaturen te verdragen.
 
Ik neem enkele kolonies en wat bruine toefjes mee naar huis.
De kolonies blijken wederom van Zeedraad te zijn. Deze keer vind ik er diatomeeën op die zich vasthechten met een soort kleefstof en zo hun leven doorbrengen.
 
Van Zeedraad bestaan er verschillende soorten. Eén kenmerk om ze te onderscheiden is de rand van de doorschijnende beker waarin de poliepen zich terugtrekken. Aanwezig- of afwezigheid van tanden op de rand en de vorm van de tanden zijn bepalend. Ik durf toch geen keuze te maken want tanden kunnen ook nog eens afgesleten zijn.
 
Met mijn planktonnet vis ik enkele kolonies van Zeedraad op die vol spookkreeftjes zitten. Deze slanke diertjes enteren de stelen van de hydroïdpoliepen met hun achterste poten. Zo zitten ze verankerd en vangen ze alles wat voorbijkomt en ze te pakken kunnen krijgen met hun 2 grote schaarpoten. Diatomeeën,copepoden, detritus, wormen...niks is hen te min. De voor hun kop zwaaiende antennes detecteren elke beweging.
 
De bruine toefjes die ik meenam van een strandhoofd zijn geen meercellige bruine wieren zoals ik dacht maar diatomeeën die in buizen leven. Eéncellige wieren dus.
Zo'n kolonie start met één diatomee die een kokertje vormt en zich daarna in tweeën deelt. Volgende diatomeeën delen zich ook en de doorschijnende en soepele koker groeit aan en aan, bij sommige soorten tot 10 centimeter lang. De diatomeeën in de koker blijven vrij en voeren ritmische bewegingen uit, behoorlijk snel en goed zichtbaar door de microscoop.
Planten die zich verplaatsen? Zijn dat dan geen dieren? Eens te meer blijkt dat indelingen maken, hier tussen plant en dier, niet zaligmakend is.
 
De Argentijnse schrijver Louis Borges had zo zijn eigen manier om de dieren in te delen:
 
a) die behoren aan de heerser
b) gebalsemde
c) getemde
d) melkzwijnen
e) zeemeerminnen
f) fabeldieren
g) dolende honden
h) enzovoort
 
 
 
Tekst en foto's: visscher Dan.
18:07:17_strandhoofd oostende_diatomeeen en copepode_100x
18:07:17_strandhoofd oostende_diatomeeen en copepode_200x
18:07:17_strandhoofd oostende_diatomee in buizen/ diatoms in tubes_400x
18/07/17_golfbreker oostende_Zeedraad_Obelia
18:07:17_golfbreker oostende_Obelia met Licmophora_200x
18:07:17_golfbreker oostende_Diatomee Licmophora_400x
18:07:17_golfbreker oostende_diatomee Licmophora_200x
18:07:17_golfbreker oostende_waterplassen
 Plankton in the surf