20:05:17_strand oostende
19:05:17_strand oostende_Schuimalg (Phaeocystis)
25:05:16_plankton oostende_Margelopsis haeckelii en Zeevonk/Noctiluca scintillans_40x
20:05:17_plankton oostende__Zeevonk/Noctiluca_100x
20:05:17_strand oostende_naturel strandwater+ plankton
Toen in op plankton ging vissen was Etienne toevallig zijn net aan het leegmaken. Interessant om eens te gaan kijken. Twee zeebaarzen en een tong maakten zijn dag goed.
 
Etienne maakt gebruik van wat men een plat net of een tongnet noemt. Drie van de vier pezen (=zijkanten van het net) worden verankerd in het zand tegen de laagwaterlijn. De voorste pees met de rode vlotters komt een 40-tal centimeter omhoog bij hoog water. Zo geraken vissen die bij vloed het strand opgezwommen zijn in het net verstrikt bij afgaand tij.
 
 
Op 05/05/17 was de diatomee Pseudo-nitzschia massaal aanwezig. Nu is hij compleet verdwenen. Zo spectaculair als ze kunnen toenemen kunnen ze blijkbaar verdwijnen. Verder merk ik weinig soorten diatomeeên op en ook hun aantal is gering. Opvallend is de verdere toename van de zeevonken.
In het zoôplankton tref ik weer zo goed als geen roeipootkreeften aan.
 
Ook zie ik geen levende schuimalgen(Phaeocystis) meer. Nochtans waren de vorige dag nog dode resten ervan aangespoeld en ook in het plankton merk ik die nog op, hoewel die nu zijn samengeklit met resten van andere organismen.
 
Schuimalgen gedijen op veel plaatsen in de wereld en door hun schuimvorming bij
het afsterven blijven ze altijd in de actualiteit. Toch kennen wetenschappers ze nog niet goed. Om maar één voorbeeld te noemen. Door hun grootte en gelatineuze samenstelling zijn ze moeilijk te begrazen door het zoöplankton. Bepaalde soorten roeipootkreeftjes zouden er wel in slagen ze te verorberen, maar precies weet men het nog allemaal niet.
 
Schuimalgen zouden nu meer voorkomen dan vroeger vanwege fosfaten en nitraten
geloosd door industrie, huishoudens en landbouw via de lucht en de rivieren. Hoewel recent door de betere waterzuivering nog weinig fosfaat in zee terecht komt blijft de hoeveelheid stikstof groot en wordt het voor de zee belangrijke evenwicht tussen fosfor en stikstof verstoord.
 
 
 
 
Op 25 mei 1916 noteerde ik het volgende:
 
"Ontdekt in mijn buikepit op 25 mei 2016.
 
Na een zeer korte plonsbeurt in het koude zeewater aan het strand  van Oostende werd ik rare kriebels gewaar in mijn buikepit. Wat zou dat nu weer zijn? Een micro-selfie bracht het antwoord. Het was geen navelpluisje maar een kwalletje, Margelopsis haeckelii genaamd, dat volwassen hoogstens twee millimeter groot wordt. Rond het kwalletje legde de selfie nog drie zeevonken vast, dinoflagellaten, die als ze massaal voorkomen de zee oplichten. En massaal komen zeevonken blijkbaar slechts voor wanneer de zeewatertemperatuur 15° Celsius of meer haalt en wanneer er veel fytoplankton in het water zit. Dat gebeurt dikwijls op het einde van de lente of aan het begin van de zomer.
 
De vondst in mijn buikepit maakte me curieus en zette er me toe aan om mijn planktonnet uit te werpen in de branding. Kwalletje en zeevonken uit mijn pit waren niet alleen gekomen: vele tientallen zaten er in mijn net. Kwitsonder of de zee dit jaar zal oplichten."
 
Kwitsonder is Oostends voor "ik vraag me af".
 
Ik denk niet dat het oplichten vorig jaar heeft plaatsgevonden voor de kust van Oostende. Op internet kon ik vinden dat de zee voor Bredene oplichtte de avond van de twintigste juli 2016. 
 
Ook in mei van dit jaar komen veel Margelopsis-kwalletjes en veel zeevonken voor. In de winter tref ik evenzeer zeevonken aan in mijn planktonnet maar altijd in kleine hoeveelheden.
 
Het blauwkleurige oplichten van zeevonken zou eventuele belagers in verwarring brengen. Ook zou het inbreker-effect spelen. D.w.z. dat wanneer een belager(=de inbreker) hen bedreigt en de zeevonken als reactie oplichten, rovers die verzot zijn op de belagers worden gealarmeerd en aangetrokken.
 
Zeevonken kunnen zo massaal voorkomen dat het zeewater rood kleurt. Dit omdat ze een rood pigment bevatten. Dit noemt men "red tides"(=rode stroom, getij).
Bloei van zeevonken of schuimalgen op zich is niet schadelijk. Wel kan bij hun afsterven zuurstoftekort in het water ontstaan en kan ammoniak vrijkomen.In het geval van zeevonken kan dat blijkbaar irritatie van de huid en luchtwegen veroorzaken.
 
Klik op de foto's om ze te vergroten.
De vergrotingen door de microscoop staan bij de foto's vermeld.
Bij 40x vergroting is het beeld 3,2 mm. breed.
Bij 100x 1,4 mm.
Bij 200x 0,7 mm.
Bij 400x 0,35 m
20:05:17_plankton oostende_Zeevonk/Noctiluca_40x
20:05:17_plankton oostende_Zeevonk/Noctiluca_100x
08:10:16_plankton oostende_Zeevonk/Noctiluca en Eucampia zodiacus_200x
13:10:16_plankton oostende_Eucampia zodiacus_400x
 FYTOPLANKTON
 
  DIATOMEEËN / KIEZELWIEREN
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
08
04
17
20
04
17
05
05
17
20
05
17
Actinoptychus senarius
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2
Actinoptychus splendens
2
2
2
2
2
 2
1
1
1
2
Asterionellopsis glacialis
1
2
2
Aulacodiscus(cf) argus
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
Bacillaria paxillifer
2
2
3
3
2
Bellerochea malleus
1
1
1
1
 1
Biddulphia alternans
1
Brockmaniella(cf) brockmannii
1
1
Chaetoceros armatus
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
0
Chaetoceros curvisetus
1
Chaetoceros(cf) densus
1
Chaetoceros eibenii
1
2
2
3
Chaetoceros socialis
1
1
2
3
3
Chaetoceros(cf) lauderi
1
Cerataulina(cf) pelagica
1
2
Coscinodiscus granii
1
Cymatosira(cf) belgica
1
1
Cylindrotheca(cf) closterium
1
Ditylum brightwellii
1
1
1
2
3
3
3
1
Eucampia zodiacus
1
1
1
Guinardia delicatula
1
2
3
3
3
2
2
Guinardia striata
1
1
1
Guinardia flaccida
2
2
3
2
Helicotheca tamesis
 
1
2
3
2
3
2
Isthmia species
1
Lauderia annulata
1
2
3
2
3
2
2
Lithodesmium undulatum
2
1
1
1
2
1
Melosira(cf) moniliformis
1
Meuniera membranacea
1
Odontella (cf) aurita
1
1
  
Odontella aurita var. minima
1
1
1
1
3
2
2
Odontella regia/ mobiliensis
2
3
1
2
2
3
3
3
2
2
2
Odontella rhombus
2
1
2
2
1
2
1
1
Odontella sinensis
3
3
2
3
2
1
3
3
3
3
3
Paralia sulcata
2
1
2
1
2
2
2
1
1
Plagiogrammopsis vanheurckii
1
Pleurosigma/ Gyrosigma
1
1
1
Pseudo-nitzschia
1
3
4
0
Rhaphoneis amphiceros
2
3
2
3
2
2
3
2
2
3
2
Rhizosolenia(cf) hebetata
1
1
1
2
2
Rhizosolenia setigera
1
2
2
2
3
Rhizosolenia (cf) imbricata
 
1
1
2
4
4
2
0
3
Skeletonema(cf)
1
Thalassionema nitzschioides
1
1
2
Thalassiosira(cf) rotula
1
2
1
2
2
1
1
Triceratium favus
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
 
  DINOFLAGELLATEN/ DINO'S
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
080417
20
04
17
05
05
17
20
05
17
Ceratium fusus
1
1
Ceratium species
1
Noctiluca scintillans
1
1
1
2
2
2
3
4
  
  HAPTOPHYTA
Phaeocystis
0
0
0
0
1
2
3
4
4
4
0
  
  SILICOFLAGELLATEN
Dictyocha
 
 
1
 ZOÖPLANKTON
 GROEPEN / TAXA
 SOORT / SPECIES
  15
  03
  17
27
03
17
08
04
17
20
04
17
05
05
17
20
05
17
 TRILHAARDIERTJES
Tintinnids / Tintinnida
Onbekend / Unknown
  1X
2X
10x
Zuiginfusorieën / Suctoria
Klokdiertjes / Peritrichia
Vorticella
>99
3X
GAATJESDRAGERS / FORAMINIFERA
Varia Onbekend / Unknown
>10
<10
<10
SPONZEN / PORIFERA
Spicules
  X
  X
  X
  X
NETELDIEREN / CNIDARIA
Bloemdieren / Anthozoa
Onbekend / Unknown: Planula larve
12X
12X
6X
Schijfkwallen / Scyphozoa
Hydroïdpoliepen / Hydrozoa
Rathkea octopunctata: kwal / medusae
2X
>30
3X
2X
Eutonina indicans: kwal / medusae
1X
Margelopsis haeckelii: kwal / medusae
>99
>99
Margelopsis haeckeli: pelagische poliep
>80
>10
35X
12X
Zeedraad / Obelia: kwal / medusae
2X
3X
Ribkwallen / Ctenophora
Zeedruif / Pleurobrachia pileus
3X
6X
Mijterkwal / Beroë
2X
25X
PLATWORMEN / PLATHYHELMINTHES
Onbekend / Unknown
1X
Kuhnia(cf) scombri: ei / egg
2X
SNOERWORMEN / NEMERTEA
RONDWORMEN / ANNELIDA
Polydora: larve
7X
>30
1X
10X
16X
11X
Schelpkokerworm/Lanice conchilega: larve
6X
>30
>10
10X
30X
35X
Magelona larve / larvae
2X
7X
1X
Malacoceros ei / egg
2X
SCHELPDIEREN / MOLLUSCA
Slakken / Gastropoda
2-Kleppigen / Bivalvia
Onbekend / Unknown: Veliger larve
2X
3X
7X
SCHAALDIEREN / CRUSTACEA
Spinachtigen / Arachnida
Kieuwpootkreeftjes / Branchiopoda
Roeipootkreeftjes / Copepoda
Varia Onbekend / Unknown
  *
 *
 *
 *
 *
 *
Rankpotigen / Cirripedia
Zeepok / Balanidae: Naupliuslarve
<10
<10
<10
Zeepok / Balanidae: Cyprislarve
>10
8X
10X
15X
5X
Tienpotigen / Decapoda
Kommadiertjes / Cumacea
Mosselkreeftjes / Ostracoda
Krill / Euphausiacea
Vlokreeften / Amphipoda
Gammaridae
  4X
Spookkreeftje / Caprellidae
  1X
Pissebedden / Isopoda
Aasgarnalen / Mysida
Onbekend / Unknown
3X
RADERDIERTJES / ROTIFERA
HOEFIJZERWORMEN / PHORONIDA
MOSDIERTJES / BRYOZOA
Cyphonaut
2X
5X
>10
6X
3X
PIJLWORMEN / CHAETOGNATA
STEKELHUIDIGEN / ECHINODERMATA
Onbekend / Unknown: Pluteus larve
>10
4X
>30
24X
13X
Zeesterren / Asteroida
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
Gastrula larve
10X
1X
Gewone(cf) zeester / Asterias rubens:
bipinnaria larve / larvae
2X
>40
3X
2X
3X
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
brachiolaria larve / larvae
1X
13X
8X
Slangsterren / Ophiuroida
Zeeëgels / Echinoida
Zeekomkommers / Holothuroida
MANTELDIEREN / TUNICATA
Zakpijpen / Ascidiacea
Salpen / Thaliacea
Mantelvisjes / Apendicularia
Oikopleura
 
3X
6X
5X
15X
LANCETVISJES / ACRANIA
 
 
 
VISSEN / PISCES
Onbekend / Unknown: ei / egg
1X
Copepoden: *  = enkele/ some
                     ** = medium
                    *** = veel / many
Tellingen < en > zijn schattingen.
Countings < and > are rudimentary.
 
Soort onbekend: veel planktonsoorten zijn 
zeer moeilijk van elkaar te onderscheiden
en zijn specialistenwerk.
                                     Vangst: 20/05/17              Uur: 15:15
 
     Plaats: Oostende-Mariakerke                  Wind: ZW.                 Beaufort: 3             Golven: 60 cm.
         
         LW: 15:40          t° strandwater: 13°        t° lucht: 16°               halfbewolkt             UV: 5
(cf.)= confer, conferentie d.w.z. men is niet zeker, er moet over gediscussieerd worden.
1=enkele/rare   2=regelmatig/present    3=algemeen/common      4=massaal/abundant
 
Tekst en foto's: visscher Dan.
Op de foto hieronder is een zeevonk te zien die een diatomee(Eucampia zodiacus) heeft verschalkt. Met behulp van een slijmerig zweephaar(zie foto) brengen ze prooien naar binnen. Zwemmen kunnen ze niet. Door hun bolvorm en het feit dat ze lichter zijn dan water zijn het uitstekende drijvers. Zeevonken worden o.a. door kwallen en roeipootkreeften bejaagd.
 
De diatomee Eucampia(foto rechts) bestaat  uit ééncellige wieren die een ketting vormen. Hij ligt hier in gordelzicht. De bruingele ellipsen zijn bladgroenkorrels. Zie onder vangsten van 01/03/17 en 15/03/17 voor meer uitleg over diatomeeën.
 Plankton in the surf