17:02:18_strand oostende
17:02:18_strand oostende_strandwater en plankton
03:02:18_Klein strand oostende
03:02:18-Klein strand oostende_Bonte strandlopers
03:02:18_strand oostende_kiezelwieren tussen slib op strandhoofd
03:02:18_strand oostende_kiezelwieren tussen slib
03:02:18_strand oostende_de strandwerkgroep
03:02:18_staketsel oostende_Paalworm
03:02:18_Klein strand oostende_zonaties op strekdam
03:02:18_Klein strand oostende_knotswier op strekdam
03:02:18_strandhoofd oostende_kiezelwier_400x
03:02:18_strandhoofd ostende_kiezelwier_200x
03:02:18_strandhoofd oostende_kiezelwieren_400x
03:02:18_strandhoofd oostende_kiezelwieren_400x
Vroeg in de morgen van 03/02/18 vervoeg ik enkele leden van de Belgische strandwerkgroep. Deze keer gaan we het Klein strand verkennen. We genieten van een groep rustende Bonte strandlopers, goed gecamoufleerd tussen mosselbanken en Japanse oesterbedden.
 
Gids Francis Kerckhof wijst ons op kleine gangen in het tropisch hardhout van het staketsel. Deze werden geboord door een Paalworm die in feite geen worm maar een schelpdier is. Tussen het slib op het strandhoofd vallen de kleurrijke  diatomeeën of kiezelwieren op. Op de strekdam is duidelijk de zonatie te zien met laag de mosselen en Japanse oesters, in het midden de bruine blaaswieren en hoog de goenwieren. Tussen het blaaswier merkt een wakker iemand een bosje knotswieren op.  Knotswieren, losgeslagen van rotskusten, spoelen regelmatig aan in de vloedlijn maar groeiend op  onze kust werden ze totnogtoe alleen in de Baai van Heist waargenomen.
Vanop het strandhoofd op het Klein strand neem ik wat slib met diatomeeën of kiezelwieren mee. Door de microscoop zie ik ze als minuscule bootjes langzaam voorbijvaren. Het blijken allemaal Pennaten, langwerpige soorten, te zijn.
De meeste bodembewonende kiezelwieren zijn in staat zich voort te bewegen en dat heeft als voordeel dat ze terug naar boven kunnen migreren als ze worden bedolven onder slib of zand en zo terug profiteren van de energie van de zon. Sommige soorten kruipen dan weer de bodem in als het donker wordt om zich te beschermen tegen grazers.
 
Vergrotingen staan bij de foto's vermeld. Bij 100x is het beeld 1,4 mm. breed, bij 200x 0,7 mm. en bij 400x 0,35 mm.
...en de wind blaast ...
Vergeleken met de vorige vangst is de hoeveelheid fytoplankton merkbaar toegenomen en meer soorten zijn aanwezig.
 
Terugkijkend op de vangsten van verleden jaar zie ik dat het kiezelwier Odontella sinensis altijd voorkwam en 2 keer zelfs een bloei vormde.
 
Sinensis(=Chinees) in de naam wijst erop dat dit kiezelwier oorspronkelijk leefde in de Stille oceaan. In 1904 werd het voor de eerste keer aan de Belgische kust waargenomen. Waarschijnlijk was het meegekomen via het ballastwater in schepen. In die donkere scheepsruimte kan het weken overleven daar Odontella bij ongunstige levensomstandigheden rustsporen kan vormen die tot gewone kiezelwieren groeien eens de condities weer beter zijn. Nu komt Odontella sinensis voor in de ganse wereld. Het is kosmopolitisch geworden.
 
Japanse oesters, Paalwormen en Odontella sinensis worden exoten genoemd, daar ze hier oorspronkelijk van nature niet voorkwamen. Exoten kunnen hun nieuwe woonplaatsen ingrijpend veranderen.
 
Als Odontella een bloei vormt haalt het massaal voedingsstoffen uit het water die dan in mindere mate beschikbaar zijn voor andere kiezelwieren.
 
De Japanse oester werd in 1969 ingevoerd om de platte oester te vervangen die door de koude winters van 1962/63 en door ziekte was gedecimeerd. Positief is dat Japanse oesterbedden aan vele soorten zoals krabben en vlokreeften beschutting bieden. Negatief is dat ze concurrenten zijn voor de inheemse oesters, mosselen en kokkels en dat ze sluisdeuren, staketsels, dijken enz. kunnen overwoekeren.
 
De paalworm zou zijn meegekomen met drijfhout en tast houten constructies aan.
 
De glazen huisjes van Odontella sinensis zijn gemakkellijk te onderscheiden van andere kiezelwieren. In breed gordelzicht gelijken ze op kussens met stekels aan de uiteinden. Ze komen voor als enkeling of in kettingen.
 FYTOPLANKTON
 DePa
  
 
  DIATOMEEËN / KIEZELWIEREN
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
08
04
17
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
10
07
17
20
07
17
02
08
17
16
08
17
16
08
17
29
08
17
17
09
17
09
10
17
26
10
17
151117
03
12
17
21
12
17
13
01
18
30
01
18
17
02
18
Actinoptychus senarius
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
2
1
1
Actinoptychus splendens
2
2
2
2
2
 2
1
1
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
3
1
2
2
Asterionellopsis glacialis
1
2
2
2
2
2
1
1
Aulacodiscus(cf) argus
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2
2
3
2
Bacillaria paxillifer
2
2
3
3
2
  
1
2
3
2
3
Bacteriastrum hyalinum
1
1
1
1
2
2
3
2
2
2
2
Bellerochea malleus
1
1
1
1
 1
1
1
2
1
3
3
3
2
2
2
1
1
1
Biddulphia(cf) biddulphiana
1
Biddulphia alternans
1
Brockmanniella(cf) brockmannii
1
1
Campylodiscus(cf) echeneis
1
Cerataulina(cf)  pelagica
1
2
2
2
2
2
3
2
3
Chaetoceros armatus
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
2
1
0
1
Chaetoceros curvisetus
1
2
2
1
2
3
2
2
2
2
Chaetoceros(cf) decipiens
1
Chaetoceros(cf) densus
1
2
2
2
1
2
Chaetoceros diadema
2
Chaetoceros didymus
2
2
1
Chaetoceros eibenii
1
2
2
3
2
2
1
2
Chaetoceros socialis
1
1
2
3
3
2
Chaetoceros(cf) lauderi
1
1
Coscinodiscus(cf) concinnus
2
Coscinodiscus granii
1
2
1
3
1
1
Coscinodiscus(cf) pavillardii
2
Cymatosira(cf) belgica
1
1
1
Cylindrotheca(cf) closterium
1
1
Ditylum brightwellii
1
1
1
2
3
3
3
1
1
1
2
1
2
Eucampia zodiacus
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
Guinardia delicatula
1
2
3
3
3
2
2
1
2
3
2
3
3
1
Guinardia striata
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
Guinardia flaccida
2
2
3
2
2
2
1
Helicotheca tamesis
 
1
2
3
2
3
2
1
2
2
Isthmia species
1
Lauderia annulata
1
2
3
2
3
2
2
1
1
2
Leptocylindrus(cf) danicus
3
Lithodesmium undulatum
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
Melosira(cf) moniliformis
1
Meuniera membranacea
1
1
Neocalyptrella robusta
1
1
1
2
2
Odontella (cf) aurita
1
1
  
 
Odontella aurita var. minima
1
1
1
1
3
2
2
1
1
Odontella regia/ mobiliensis
2
3
1
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
Odontella rhombus
2
1
2
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
Odontella sinensis
3
3
2
3
2
1
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3
2
2
3
2
3
Paralia sulcata
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
Plagiogrammopsis vanheurckii
1
1
Pleurosigma/ Gyrosigma
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pseudo-nitzschia
1
3
4
0
2
4
3
3
3
1
2
2
1
Rhaphoneis amphiceros
2
3
2
3
2
2
3
2
2
3
2
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
Rhizosolenia(cf) hebetata
1
1
1
2
2
Rhizosolenia setigera
1
2
2
2
3
2
3
2
3
1
1
1
1
2
1
2
2
Rhizosolenia (cf) imbricata
 
1
1
2
4
4
2
0
3
3
2
3
2
2
1
3
1
3
2
2
1
1
1
Skeletonema(cf)
1
2
Stephanopyxis(cf) turris
2
1
1
Thalassionema(cf)  nitzschioides
1
1
2
1
1
1
1
1
Thalassiosira(cf) rotula
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
Triceratium favus
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
  
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
 
  DINOFLAGELLATEN/ DINO'S
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
080417
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
10
07
17
20
0717
02
08
17
16
08
17
16
08
17
29
08
17
17
09
17
09
10
17
26
10
17
15
11
17
03
12
17
21
12
17
13
01
18
30
01
18
17
02
18
Ceratium fusus
1
1
1
Ceratium species
1
Zeevonk / Noctiluca scintillans
1
1
1
2
2
2
3
4
4
3
3
3
1
2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
  
  HAPTOPHYTA
Phaeocystis
0
0
0
0
1
2
3
4
4
4
0
0
0
1
0
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
  
  SILICOFLAGELLATEN
Dictyocha
 
 
1
(cf)= confer, conferentie d.w.z. men
  is niet zeker, er moet over
  gediscussieerd worden.
  
  1= enkele/ rare
  2= regelmatig/ present
  3= algemeen/ common
  4= massaal/ abundant
 ZOÖPLANKTON
  
 GROEPEN / TAXA
 SOORT / SPECIES
29
08
17
17
09
17
09
10
17
26
10
17
15
11
17
03
12
17
21
12
17
13
01
18
30
01
18
17
02
18
 TRILHAARDIERTJES
Tintinnids / Tintinnida
Onbekend / Unknown
2X
Zuiginfusorieën / Suctoria
  1X
Klokdiertjes / Peritrichia
Vorticella
GAATJESDRAGERS / FORAMINIFERA
Varia Onbekend / Unknown
<10
<10
>10
>10
>10
>10
<10
<10
>10
SPONZEN / PORIFERA
Spicules
X
X
X
X
  X
  X
NETELDIEREN / CNIDARIA
Bloemdieren / Anthozoa
Onbekend / Unknown: Planula larve
1X
Schijfkwallen / Scyphozoa
Hydroïdpoliepen / Hydrozoa
Rathkea octopunctata: kwal / medusae
  1X
Bache's knotsklokje / Nemopsis bachei
Eucheilota maculata: kwal / medusae
Eutonina indicans: kwal / medusae
Margelopsis haeckelii: kwal / medusae
 
Margelopsis haeckelii: pelagische poliep
1X
  2X
1X
Zeedraad / Obelia: kwal / medusae
6X
Ectopleura dumortieri: kwal / medusae
1X
1X
Ribkwallen / Ctenophora
Zeedruif / Pleurobrachia pileus
1X
3X
Meloenkwal / Beroe
PLATWORMEN / PLATHYHELMINTHES
Onbekend / Unknown
2X
3X
1X
1X
5X
1X
Kuhnia(cf) scombri: ei / egg
1X
1X
1X
SNOERWORMEN / NEMERTEA
RONDWORMEN / ANNELIDA
Polydora: larve
28X
9X
4X
8X
Sabellaria (cf) larve
12X
7X
Schelpkokerworm/Lanice conchil.: larve
1X
1X
1X
1X
Magelona larve / larvae
Malacoceros(cf) ei / egg
2X
 
Myrianida
Onbekend/ Unknown
3X
2X
SCHELPDIEREN / MOLLUSCA
Slakken / Gastropoda
Onbekend / Unknown: Veliger larve
4X
2X
1X
  1X
2X
Onbekend / Unknown: Post-larvae
1X
2-Kleppigen / Bivalvia
Onbekend / Unknown: Veliger larve
1X
1X
2X
Onbekend / Unknown: Post-larvae
15X
14X
1X
KREEFTACHTIGEN / CRUSTACEA
Spinachtigen / Arachnida
Mijt / Mite
1X
1X
2X
Kieuwpootkreeftjes / Branchiopoda
Roeipootkreeftjes / Copepoda
Varia Onbekend / Unknown
***
 ***
 *
**
 **
**
**
 **
*
 *
Rankpotigen / Cirripedia
Zeepok / Balanidae: Naupliuslarve
 **
 *
*
  *
 *
 *
 *
*
 *
 *
Zeepok / Balanidae: Cyprislarve
37X
1X
3x
6X
7X
Tienpotigen / Decapoda
Krab / Crab: Megalope-larve
1X
Krab / Crab: Zoea-larve
Kommadiertjes / Cumacea
1X
Mosselkreeftjes / Ostracoda
1X
Krill / Euphausiacea
Vlokreeften / Amphipoda
Gammaridae
2X
2X
3X
1X
2X
1X
Spookkreeftje / Caprellidae
Pissebedden / Isopoda
Aasgarnalen / Mysida
Onbekend / Unknown
1X
2X
RADERDIERTJES / ROTIFERA
HOEFIJZERWORMEN / PHORONIDA
Actinotrocha-larve
1X
MOSDIERTJES / BRYOZOA
Cyphonaut
1X
22X
7X
57X
17X
>99
>99
>99
>50
>99
PIJLWORMEN / CHAETOGNATA
4X
3X
1X
STEKELHUIDIGEN / ECHINODERMATA
Onbekend / Unknown: Pluteus larve
Zeesterren / Asteroida
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
Gastrula larve
Gewone(cf) zeester / Asterias rubens:
bipinnaria larve / larvae
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
brachiolaria larve / larvae
Slangsterren / Ophiuroida
Brokkelster(cf) / Ophiotrix(cf) fragilis
3X
Zeeëgels / Echinoida
Zeekomkommers / Holothuroida
MANTELDIEREN / TUNICATA
Zakpijpen / Ascidiacea
Salpen / Thaliacea
Mantelvisjes / Apendicularia
Oikopleura
2X
1X
LANCETVISJES / ACRANIA
 
VISSEN / PISCES
Onbekend / Unknown: ei / egg
Copepoden: *  = enkele/ some
                     ** = medium
                    *** = veel / many
Tellingen < en > zijn schattingen.
Countings < and > are rudimentary.
 
Soort onbekend: veel planktonsoorten
zijn zeer moeilijk van elkaar te onder-
scheiden en zijn specialistenwerk.
                                    Vangst: 17/02/18    Uur: 10:30
 
Plaats:  Oostende-Mariakerke               Wind: O.                 Beaufort: 2         Golven: 60 cm
 
LW : 08:38          t° strandwater: 5°        t° lucht: 4°              halfbewolkt        UV: 1
17:02:18_plankton oostende_ Odontella sinensis in breed gordelzicht_200x
20:07:17_plankton oostende_Odontella sinensis in smal gordelzicht_200x
02:08:17_plankton oostende_diatomee of kiezelwier Odontella sinensis_100x
01:02:18_strand oostende
04:02:18_strand oostende_wind voor de molens
09:02:18_strand oostende in de sneeuw
Tekst en foto's: visscher Dan
 Plankton in the surf