15:11:17_strand oostende met scholeksters
13:11:17_strand oostende_Glenn
09/11/17_strand oostende_Evelien
09:11:17_strand oostende_meters tegen laagwaterlijn
07:11:17_strand oostende_amfibievoertuig voor terreinmetingen
26:08:17_strand oostende_schelpkokerwormen
10:11:17_strand oostende_lege schelpenkokers
03:07:17_strand oostende_Schelpkokerworm
15:11:17_plankton oostende_larve schelpkokerworm_Lanice conchilega_100x
15:11:17_plankton oostende_larve schelpkokerworm_Lanice conchilega_40X
19:09:16_plankton oostende_Aasgarnaal_Mysidae_40X
19:09:16_plankton oostende_Aasgarnaal_Mysidae_40X
15:11:17_plankton oostende_Zeekomma_Cumacea_40X
11:10:17_strand oostende_Younes, Patrick en Pol
07:11:17_straten oostende_Alain
13:11:17_strand oostende_Zeepaddestoelen
15:11:17_strand oostende_Steurgarnaal
Met krachtige winden, felle regenbuien en storm afgewisseld met windstille en grijze kille dagen zet de herfst deze weken zijn reputatie kracht bij.
 
Zeepaddestoelen en Riemwier blijven aanspoelen. In de netten van de kruiers zie ik naast de Gewone garnalen en de Zoetemondjes ook Gezaagde steurgarnalen en Vijfdradige meunen, door vissers  Lompjes genoemd.
 
Terwijl de meeste mensen nu donkerduister zijn aangetroeteld verschijnen er overal naarstige werkers  in felgekleurde pakken die de strijd met het rondstuivende zand aangaan.
Dezer dagen kom ik verschillende curieuzeneuzen tegen die met allerhande apparaten in de weer zijn. Ze tonen me windsnelheid- en windrichtingmeters, zandvangers, saltifoons en tegen de waterlijn toestellen om de stromingen, de golven en de helderheid van het water na te gaan. Bovendien nemen ze bodemmonsters, maken ze foto's van de begroeiing, controleren ze de stabiliteit van de grond enzovoort... Kortom er wordt zeer grondig onderzoek gedaan gedurende 2 weken en dit wordt 3 maal herhaald.
 
Met dit alles hopen ze onder andere een beter inzicht te krijgen in de ecologie van de stranden, in de impact van de golfoverslag op gebouwen en structuren en in de effecten van wind op zandtransport. Dit zou de gezondheid van de stranden ten goede komen en zorgen voor een betere kustveiligheid. Minder opstuivend zand zou dan weer  werk sparen voor mensen in kleurige pakken.
 
Meer kom je te weten over deze grote samenwerking op  crestproject.be
 
 
Deze keer ging ik vissen tegen valavond. Aasgarnalen, Zeekomma's en veel Vlokreeften leven op de zeebodem en zwemmen naar de oppervlakte als het donker wordt.
 
Wat deze kreeftachtigen nog gemeen hebben is dat ze alle drie aan broedzorg doen: vrouwtjes dragen een broedbuidel tusen de poten waarin de larven zich ontwikkelen tot jongvolwassenen. Hun larven kennen dus geen planktonisch stadium. Deze dieren kunnen zich dus niet zo ver verspreiden, toch niet op korte tijd.
 
Aasgarnalen zijn slanke kleine garnalen zonder looppoten. Typisch zijn de gesteelde ogen en de 2 evenwichtsorganen op het staartstuk, de statocysten, de cirkeltjes op de foto onderaan. Statocysten zijn we al tegengekomen bij kwallen: het zijn steentjes die in een zakje zitten en bij contact met de gevoelige haartjes op de wand het dier informeren over zijn positie in het water.
 
Eén blik op de Zeekomma's is voldoende om te zien waar hun naam vandaan komt. Sommige soorten Zeekomma's graven zich soms gedeeltelijk in waarbij hun snuit en een stuk van de staart uitsteken.
Zie tekening uit de "Cumacea van Nederland" in de tabellenserie door Marc Lavaleye.
 
De meeste Aasgarnalen consumeren zowel fyto- als zoöplankton, Zeekomma's tripton en ééncellige organismen die op de bodem zitten, Vlokreeften zijn meestal aaseters.
Alle drie worden ze bejaagd door vissen.
In het plankton kom ik regelmatig larven van schelpkokerwormen tegen. Dat is begrijpelijk want volwassen schelpkokerwormen leven voor onze kust en ook tegen de laagwaterlijn kan men hun goed gecamoufleerde kokers uit het zand zien steken. Deze kokers bouwen ze zelf: ze scheiden een soort mucus af waar zandkorrels en schelpenstukjes blijven aan kleven. Op de top construeren ze een kroon van holle toefjes en daar steken ze hun vele tentakels in. Zo vissen ze bij hoogwater op diatomeeën en tripton. Vanwege die vele tentakels worden zij en verwante soorten door Engelstaligen ook wel Spaghetti worms genoemd.
 
Wormen en kokers kunnen zo'n 30 centimeter lang worden. Ze komen alleen voor tussen nat zand met een bepaalde korrelgrootte en zoals bij zeepieren het geval is moeten alle omstandigheden meezitten of ze overleven het niet. Stormen kunnen hen meesleuren en ook een bouwer van zandkastelen, een hondenpoot of een hongerige vogel kunnen hun einde betekenen.
 
De larven van de schelpkokerworm leven eerst een tijdje op de zeebodem en bouwen dan een glasachtige drijvende koker, een zwevend huis als het ware. Ze beginnen nu aan een leven in de open zee waar ze zich met diatomeeën volproppen. Vinden ze geen eten aan de voorkant van de koker, geen probleem, ze draaien zich om en proberen het aan de andere kant.
 
De larve op de foto bezit een 25-tal borstelparen(de stekels), heeft 2 paar tentakels en is een 3 mm. groot. Dat wijst erop dat hij al flink is gegroeid en een zestigtal dagen rondzwerft en klaar is om zich naar de bodem te begeven, zich in te graven en een nieuwe koker te bouwen, deze keer bezet met schelpenstukjes en zandkorrels. Terzelfdertijd zal hij metamorfoseren en zijn zittend leven starten.
 
Klik op de foto's om een grotere versie te zien.
Vergrotingen staan bij de foto's vermeld. Bij 40x is het beeld 3,2 mm. breed. Bij 100X 1,4 mm.
 
 
 
 
 FYTOPLANKTON
 DePa
  
 
  DIATOMEEËN / KIEZELWIEREN
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
08
04
17
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
10
07
17
20
07
17
02
08
17
16
08
17
16
08
17
29
08
17
17
09
17
09
10
17
26
10
17
151117
Actinoptychus senarius
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
Actinoptychus splendens
2
2
2
2
2
 2
1
1
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
Asterionellopsis glacialis
1
2
2
2
2
2
1
Aulacodiscus(cf) argus
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
2
Bacillaria paxillifer
2
2
3
3
2
  
Bacteriastrum hyalinum
1
1
1
1
2
2
3
2
2
2
2
Bellerochea malleus
1
1
1
1
 1
1
1
2
1
3
3
3
2
2
2
Biddulphia alternans
1
Brockmaniella(cf) brockmannii
1
1
Cerataulina(cf)  pelagica
1
2
2
2
Chaetoceros armatus
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
Chaetoceros curvisetus
1
2
2
1
2
3
2
2
2
Chaetoceros(cf) decipiens
1
Chaetoceros(cf) densus
1
2
2
2
1
2
Chaetoceros diadema
2
Chaetoceros didymus
2
2
1
Chaetoceros eibenii
1
2
2
3
2
2
1
2
Chaetoceros socialis
1
1
2
3
3
2
Chaetoceros(cf) lauderi
1
1
Coscinodiscus(cf) concinnus
2
Coscinodiscus granii
1
2
1
3
1
1
Coscinodiscus(cf) pavillardii
2
Cymatosira(cf) belgica
1
1
1
Cylindrotheca(cf) closterium
1
Ditylum brightwellii
1
1
1
2
3
3
3
1
1
1
Eucampia zodiacus
1
1
1
1
2
2
1
2
2
Guinardia delicatula
1
2
3
3
3
2
2
1
2
3
2
3
3
1
Guinardia striata
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
Guinardia flaccida
2
2
3
2
2
2
Helicotheca tamesis
 
1
2
3
2
3
2
Isthmia species
1
Lauderia annulata
1
2
3
2
3
2
2
1
1
2
Leptocylindrus(cf) danicus
3
Lithodesmium undulatum
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
Melosira(cf) moniliformis
1
Meuniera membranacea
1
Neocalyptrella robusta
1
1
1
Odontella (cf) aurita
1
1
  
Odontella aurita var. minima
1
1
1
1
3
2
2
1
Odontella regia/ mobiliensis
2
3
1
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Odontella rhombus
2
1
2
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
Odontella sinensis
3
3
2
3
2
1
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3
Paralia sulcata
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
Plagiogrammopsis vanheurckii
1
Pleurosigma/ Gyrosigma
1
1
1
1
1
1
Pseudo-nitzschia
1
3
4
0
2
4
3
3
3
1
2
2
1
Rhaphoneis amphiceros
2
3
2
3
2
2
3
2
2
3
2
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
Rhizosolenia(cf) hebetata
1
1
1
2
2
Rhizosolenia setigera
1
2
2
2
3
2
3
2
3
1
1
1
1
2
Rhizosolenia (cf) imbricata
 
1
1
2
4
4
2
0
3
3
2
3
2
2
1
3
1
3
2
2
1
Skeletonema(cf)
1
Stephanopyxis(cf) turris
2
1
Thalassionema(cf)  nitzschioides
1
1
2
1
1
1
Thalassiosira(cf) rotula
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
Triceratium favus
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
  
1
2
2
2
2
 
  DINOFLAGELLATEN/ DINO'S
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
080417
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
10
07
17
20
0717
02
08
17
16
08
17
16
08
17
29
08
17
17
09
17
09
10
17
26
10
17
15
11
17
Ceratium fusus
1
1
Ceratium species
1
Noctiluca scintillans
1
1
1
2
2
2
3
4
4
3
3
3
1
2
1
1
1
1
0
1
1
  
  HAPTOPHYTA
Phaeocystis
0
0
0
0
1
2
3
4
4
4
0
0
0
1
0
2
1
1
1
1
1
1
0
0
  
  SILICOFLAGELLATEN
Dictyocha
 
 
1
(cf)= confer, conferentie d.w.z. men
  is niet zeker, er moet over
  gediscussieerd worden.
  
  1= enkele/ rare
  2= regelmatig/ present
  3= algemeen/ common
  4= massaal/ abundant
 ZOÖPLANKTON
  
 De
Panne
 GROEPEN / TAXA
 SOORT / SPECIES
10
07
17
20
07
17
02
08
17
16
08
17
16
08
17
29
08
17
17
09
17
09
10
17
26
10
17
15
11
17
 TRILHAARDIERTJES
Tintinnids / Tintinnida
Onbekend / Unknown
2X
16X
>99
2X
Zuiginfusorieën / Suctoria
Klokdiertjes / Peritrichia
Vorticella
GAATJESDRAGERS / FORAMINIFERA
Varia Onbekend / Unknown
<10
<10
<10
 
<10
<10
>10
>10
SPONZEN / PORIFERA
Spicules
X
NETELDIEREN / CNIDARIA
Bloemdieren / Anthozoa
Onbekend / Unknown: Planula larve
1X
Schijfkwallen / Scyphozoa
Hydroïdpoliepen / Hydrozoa
Rathkea octopunctata: kwal / medusae
Bache's knotsklokje / Nemopsis bachei
1X
Eucheilota maculata: kwal / medusae
 4X(cf)
1X
Eutonina indicans: kwal / medusae
Margelopsis haeckelii: kwal / medusae
 
Margelopsis haeckelii: pelagische poliep
1X
Zeedraad / Obelia: kwal / medusae
>99
22X
12X
21X
32X
6X
Ectopleura dumortieri: kwal / medusae
1X
3X
1X
Ribkwallen / Ctenophora
Zeedruif / Pleurobrachia pileus
6X
4X
1X
3X
Meloenkwal / Beroe
15X
PLATWORMEN / PLATHYHELMINTHES
Onbekend / Unknown
2X
3X
1X
Kuhnia(cf) scombri: ei / egg
1X
1X
SNOERWORMEN / NEMERTEA
RONDWORMEN / ANNELIDA
Polydora: larve
6X
16X
10X
4X
28X
9X
4X
8X
Schelpkokerworm/Lanice conchil.: larve
8X
12X
3X
12X
1X
1X
1X
1X
Magelona larve / larvae
1X
Malacoceros(cf) ei / egg
1X
2X
 
Myrianida
1X
Onbekend/ Unknown
3X
4X
6X
3X
2X
SCHELPDIEREN / MOLLUSCA
Slakken / Gastropoda
Onbekend / Unknown: Veliger larve
10X
3X
4X
Onbekend / Unknown: Post-larvae
1X
2-Kleppigen / Bivalvia
Onbekend / Unknown: Veliger larve
3X
2X
1X
1X
2X
Onbekend / Unknown: Post-larvae
15X
14X
1X
KREEFTACHTIGEN / CRUSTACEA
Spinachtigen / Arachnida
Mijt / Mite
1X
Kieuwpootkreeftjes / Branchiopoda
Roeipootkreeftjes / Copepoda
Varia Onbekend / Unknown
 *
 *
 ***
 ***
***
***
 ***
 *
**
 **
Rankpotigen / Cirripedia
Zeepok / Balanidae: Naupliuslarve
*
*
***
 *
 **
 **
 *
*
  *
 *
Zeepok / Balanidae: Cyprislarve
8X
4X
7X
6X
20X
37X
1X
3x
6X
7X
Tienpotigen / Decapoda
Krab / Crab: Megalope-larve
1X
1X
Krab / Crab: Zoea-larve
1X
1X
Kommadiertjes / Cumacea
1X
Mosselkreeftjes / Ostracoda
25X
1X
Krill / Euphausiacea
Vlokreeften / Amphipoda
Gammaridae
1X
2X
2X
3X
Spookkreeftje / Caprellidae
21X
Pissebedden / Isopoda
10X
Aasgarnalen / Mysida
Onbekend / Unknown
2X
1X
2X
RADERDIERTJES / ROTIFERA
HOEFIJZERWORMEN / PHORONIDA
Actinotrocha-larve
1X
MOSDIERTJES / BRYOZOA
Cyphonaut
8X
6X
18X
1X
22X
7X
57X
17X
PIJLWORMEN / CHAETOGNATA
4X
3X
STEKELHUIDIGEN / ECHINODERMATA
Onbekend / Unknown: Pluteus larve
Zeesterren / Asteroida
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
Gastrula larve
Gewone(cf) zeester / Asterias rubens:
bipinnaria larve / larvae
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
brachiolaria larve / larvae
Slangsterren / Ophiuroida
Brokkelster(cf) / Ophiotrix(cf) fragilis
3X
Zeeëgels / Echinoida
Zeekomkommers / Holothuroida
MANTELDIEREN / TUNICATA
Zakpijpen / Ascidiacea
Salpen / Thaliacea
Mantelvisjes / Apendicularia
Oikopleura
11X
2X
LANCETVISJES / ACRANIA
 
VISSEN / PISCES
Onbekend / Unknown: ei / egg
Copepoden: *  = enkele/ some
                     ** = medium
                    *** = veel / many
Tellingen < en > zijn schattingen.
Countings < and > are rudimentary.
 
Soort onbekend: veel planktonsoorten
zijn zeer moeilijk van elkaar te onder-
scheiden en zijn specialistenwerk.
twee soorten zeekomma's ingegraven
Tekst en foto's: Visscher Dan
                                    Vangst: 15/11/17    Uur: 16:20
 
Plaats:  Oostende-Mariakerke               Wind: ZZW.                 Beaufort: 2         Golven: 30 cm
 
LW : 17:40          t° strandwater: 11°       t° lucht:13°                 betrokken           UV: 1
IMG_4619a_17:11:17_plankton_oostende_vlokreeft
 Plankton in the surf