Vangst: 15/06/18    Uur: 10:10
 
Plaats:  Oostende-Mariakerke               Wind: Z.                Beaufort: 3         Golven: 20 cm
 
LW : 08:42          t° strandwater: 17°      t° lucht: 15°           licht bewolkt          UV 7
15:06:18_strand oostende
15:06:18_strand oostende_strandwater en plankton
 FYTOPLANKTON
 DePa
  
 
  DIATOMEEËN / KIEZELWIEREN
15
03
17
27
03
17
08
04
17
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
10
07
17
20
07
17
02
08
17
16
08
17
16
08
17
29
08
17
17
09
17
09
10
17
26
10
17
151117
03
12
17
21
12
17
13
01
18
30
01
18
17
02
18
06
03
18
24
03
18
14
04
18
04
05
18
20
05
18
15
06
18
Actinoptychus senarius
2
1
1
1
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
Actinoptychus splendens
 2
1
1
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
3
1
2
2
2
1
2
2
2
2
Asterionellopsis glacialis
2
2
2
2
2
1
1
2
2
3
Aulacodiscus(cf) argus
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2
2
3
2
2
2
1
2
Bacillaria paxillifer
3
3
2
  
1
2
3
2
3
2
3
Bacteriastrum hyalinum
1
1
1
1
2
2
3
2
2
2
2
2
1
Bellerochea malleus
 1
1
1
2
1
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
Biddulphia(cf) biddulphiana
1
Biddulphia alternans
1
Brockmanniella(cf) brockmannii
1
Campylodiscus(cf) echeneis
1
Cerataulina(cf)  pelagica
2
2
2
2
3
2
3
3
2
1
Chaetoceros armatus
0
1
0
2
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
1
0
0
0
Chaetoceros curvisetus
1
2
2
1
2
3
2
2
2
2
Chaetoceros(cf) decipiens
1
Chaetoceros(cf) densus
1
2
2
2
1
2
Chaetoceros diadema
2
1
Chaetoceros didymus
2
2
1
Chaetoceros eibenii
2
3
2
2
1
2
1
2
Chaetoceros socialis
1
2
3
3
2
1
Chaetoceros(cf) lauderi
1
1
Coscinodiscus(cf) concinnus
2
2
1
1
Coscinodiscus granii
1
2
1
3
1
1
Coscinodiscus(cf) pavillardii
2
Coscinodiscus(cf) wailessii
Cymatosira(cf) belgica
1
1
Cylindrotheca(cf) closterium
1
1
1
Ditylum brightwellii
2
3
3
3
1
1
1
2
1
2
4
2
2
Eucampia zodiacus
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
Guinardia delicatula
2
3
3
3
2
2
1
2
3
2
3
3
1
1
2
2
Guinardia striata
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
Guinardia flaccida
2
2
3
2
2
2
1
1
3
1
Helicotheca tamesis
2
3
2
1
2
2
3
3
2
1
Isthmia species
Lauderia annulata
2
3
2
3
2
2
1
1
2
3
1
Leptocylindrus(cf) danicus
3
Lithodesmium undulatum
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Melosira(cf) moniliformis
1
1
Meuniera membranacea
1
1
Neocalyptrella robusta
1
1
1
2
2
Odontella (cf) aurita
1
  
 
Odontella aurita var. minima
1
3
2
2
1
1
1
1
2
Odontella regia/ mobiliensis
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
2
1
2
2
Odontella rhombus
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Odontella sinensis
1
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3
2
2
3
2
3
3
2
2
2
2
2
Paralia sulcata
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Plagiogrammopsis vanheurckii
1
1
1
1
Pleurosigma/ Gyrosigma
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pseudo-nitzschia
1
3
4
0
2
4
3
3
3
1
2
2
1
3
4
3
2
Rhaphoneis amphiceros
2
3
2
2
3
2
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
2
2
Rhizosolenia(cf) hebetata
1
1
2
2
3
2
2
2
Rhizosolenia setigera
1
2
2
2
3
2
3
2
3
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
Rhizosolenia (cf) imbricata
2
4
4
2
0
3
3
2
3
2
2
1
3
1
3
2
2
1
1
1
1
2
2
3
2
3
Skeletonema(cf)
1
2
1
Stephanopyxis(cf) turris
2
1
1
Thalassionema(cf)  nitzschioides
2
1
1
1
1
1
2
1
Thalassiosira (cf) nordenskioeldii
2
Thalassiosira(cf) rotula
1
2
2
1
1
1
1
1
2
Triceratium favus
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
  
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
 
  DINOFLAGELLATEN/ DINO'S
15
03
17
27
03
17
080417
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
10
07
17
20
0717
02
08
17
16
08
17
16
08
17
29
08
17
17
09
17
09
10
17
26
10
17
15
11
17
03
12
17
21
12
17
13
01
18
30
01
18
17
02
18
06
03
18
24
03
18
14
04
18
04
05
18
20
05
18
15
06
18
Ceratium fusus
1
Ceratium species
Zeevonk / Noctiluca scintillans
1
2
2
2
3
4
4
3
3
3
1
2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
2
2
3
2
2
3
  
  HAPTOPHYTA
Phaeocystis (schuimalg)
2
3
4
4
4
0
0
0
1
0
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
4
1
0
  
  SILICOFLAGELLATEN
Dictyocha
1
 
1
(cf)= confer, conferentie d.w.z. men
  is niet zeker, er moet over
  gediscussieerd worden.
  
  1= enkele/ rare
  2= regelmatig/ present
  3= algemeen/ common
  4= massaal/ abundant
 ZOÖPLANKTON
  
 GROEPEN / TAXA
 SOORT / SPECIES
21
12
17
13
01
18
30
01
18
17
02
18
06
03
18
24
03
18
14
04
18
04
05
18
20
05
18
15
06
18
 TRILHAARDIERTJES
Tintinnids / Tintinnida
Onbekend / Unknown
2X
1X
Zuiginfusorieën / Suctoria
  1X
Klokdiertjes / Peritrichia
Vorticella
1X
GAATJESDRAGERS / FORAMINIFERA
Varia Onbekend / Unknown
>10
<10
<10
>10
>10
>10
SPONZEN / PORIFERA
Spicules
X
X
  X
  X
  X
X
  X
NETELDIEREN / CNIDARIA
Bloemdieren / Anthozoa
Onbekend / Unknown: Planula larve
2X
2X
25X
Viltkokeranemoon / Cerianthus (cf) lloydii:
Antipathula larvae
1X
Schijfkwallen / Scyphozoa
Hydroïdpoliepen / Hydrozoa
Rathkea octopunctata: kwal / medusae
  1X
1X
1X
Bache's knotsklokje / Nemopsis bachei
5X
2X
Eucheilota maculata: kwal / medusae
Eutonina indicans: kwal / medusae
Margelopsis haeckelii: kwal / medusae
2X
38X
Margelopsis haeckelii: pelagische poliep
  2X
1X
5X
4X
8X
1X
Zeedraad / Obelia: kwal / medusae
4X
5X
Ectopleura dumortieri: kwal / medusae
1X
1X
Kleine klokpoliep/Clytia hemisphaer.: kwal
6X
1X
Ribkwallen / Ctenophora
Zeedruif / Pleurobrachia pileus
1X
1X
Meloenkwal / Beroe gracilis
2X
2X
1X
PLATWORMEN / PLATHYHELMINTHES
Onbekend / Unknown
5X
1X
1X
2X
Kuhnia(cf) scombri: ei / egg
1X
1X
SNOERWORMEN / NEMERTEA
RONDWORMEN / ANNELIDA
Polydora: larve
7X
21X
8X
8X
4X
Sabellaria (cf) larve
12X
7X
Schelpkokerworm/Lanice conchil.: larve
7X
39X
7X
2X
Magelona larve / larvae
1X
Malacoceros(cf) ei / egg
Myrianida
Onbekend/ Unknown
Owenia fusiformis larve / larvae
1x
SCHELPDIEREN / MOLLUSCA
Slakken / Gastropoda
Onbekend / Unknown: Veliger larve
1X
  1X
2X
1X
Onbekend / Unknown: Post-larvae
2-Kleppigen / Bivalvia
Onbekend / Unknown: Veliger larve
2X
3X
Onbekend / Unknown: Post-larvae
1X
1X
KREEFTACHTIGEN / CRUSTACEA
Spinachtigen / Arachnida
Mijt / Mite
2X
1X
Kieuwpootkreeftjes / Branchiopoda
Roeipootkreeftjes / Copepoda
Varia Onbekend / Unknown
**
 **
*
 *
 **
 *
 *
 *
 *
*
Rankpotigen / Cirripedia
Zeepok / Balanidae: Naupliuslarve
 *
*
 *
 *
 *
 *
 *
*
 *
Zeepok / Balanidae: Cyprislarve
9X
25X
32X
19X
6X
2X
Tienpotigen / Decapoda
Krab / Crab: Megalope-larve
6X
Krab / Crab: Zoea-larve
Helmkrab/Corystes (cf) cassivelaunus:zoea
1X
Gewone garnaal / Crangon crangon
4X
Strandkrab/Carcinus maenas juveniel
6X
Kommadiertjes / Cumacea
Mosselkreeftjes / Ostracoda
Krill / Euphausiacea
Vlokreeften / Amphipoda
Gammaridae
2X
1X
6X
Spookkreeftje / Caprellidae
Pissebedden / Isopoda
Aasgarnalen / Mysida
Onbekend / Unknown
RADERDIERTJES / ROTIFERA
1X
HOEFIJZERWORMEN / PHORONIDA
Actinotrocha-larve
MOSDIERTJES / BRYOZOA
Cyphonaut
>99
>99
>50
>99
>99
12X
8X
6X
23X
PIJLWORMEN / CHAETOGNATA
1X
1X
STEKELHUIDIGEN / ECHINODERMATA
Onbekend / Unknown: Pluteus larve
3X
1X
5X
27X
Zeesterren / Asteroida
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
Gastrula larve
Gewone(cf) zeester / Asterias rubens:
bipinnaria larve / larvae
4X
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
brachiolaria larve / larvae
1X
3X
Slangsterren / Ophiuroida
Brokkelster(cf) / Ophiotrix(cf) fragilis
Zeeëgels / Echinoida
Zeekomkommers / Holothuroida
MANTELDIEREN / TUNICATA
Zakpijpen / Ascidiacea
Salpen / Thaliacea
Mantelvisjes / Apendicularia
Oikopleura
1X
19X
29X
6X
LANCETVISJES / ACRANIA
 
VISSEN / PISCES
Onbekend / Unknown: ei / egg
7X
Copepoden: *  = enkele/ some
                     ** = medium
                    *** = veel / many
Tellingen < en > zijn schattingen.
Countings < and > are rudimentary.
 
Soort onbekend: veel planktonsoorten
zijn zeer moeilijk van elkaar te onder-
scheiden en zijn specialistenwerk.
14:06:18_strand oostende_Zeeraket
15:06:18_plankton oostende_Strandkrab Carcinus maenas : Megalopa larve_40x
15:06:18_plankton oostende_Strandkrab Carcinus maenas:  Megalopa_100x
15:06:18_plankton oostende_Strandkrab Carcinus maenas:  Megalopa larve_100x
15:06:18_plankton oostende_Strandkrab  Carcinus maenas: Megalopa larve_40x
15:06:18_plankton oostende_Strandkrab Carcinus maenas:  Megalopa_40x
15:06:18_plankton oostende_Strandkrab Carcinus maenas:  Megalopa_100x
15:06:18_plankton oostende_Strandkrab Carcinus maenas: Megalopa_40x
15:06:18_plankton oostende_Strandkrab Carcinus maenas: Megalopa_100x
15:06:18_plankton oostende_Strandkrab Carcinus maenas: Megalopa:onderaanzicht
15:06:18_plankton oostende_Strandkrab Carcinus maenas: Megalopa_100x
Tussen de weinige diatomeeën en roeipootkreeftjes vis ik enkele megalopa-larven en jonge exemplaren van een krabbensoort op die men Strandkrab (Carcinus maenas) noemt. Strandkrabben kan men zonder veel moeite waarnemen terwijl ze rondscharrelen op de golbrekers of als ze in de netten van kruiers terechtkomen.
 
Het vrouwtje van de strandkrab draagt haar 100.000 of meer eitjes een viertal maanden onder haar onderlijf mee. Uit de eitjes worden zoea-larven geboren. Deze vervellen 4 keer en veranderen hierbij lichtjes. Dan vervellen ze opnieuw en metamorfoseren tot een megalopa-larve. Zie vangst 16.
 
Kleurrijk zijn hun witte, zwarte en rode chromatoforen of pigmentcellen die allerhande patronen vormen. Deze cellen dragen nog veel geheimen met zich mee. Ze zouden onder andere dienen
voor het regelen van de lichaamstemperatuur, als bescherming tegen UV-stralen en om energie te sparen. Bovendien spelen ze een rol bij de communicatie tussen soortgenoten en natuurlijk zorgen ze voor een goeie camouflage.
 
Sommige cellen reageren direct op licht, andere indirect via de ogen. Sommige vissen en inktvissen kunnen extreem snel van kleur veranderen. Bij de megalopa-larven zou de kleurverandering een dag- en nachtritme volgen.
 
Op het onderaanzicht is te zien dat de pigmentcellen bij de megalopa ook aan hun onderkant voorkomen. Megalopa-larven zijn goeie zwemmers en zwalpen rond in de waterkolom op zoek naar plankton. Belagers zitten dus zowel boven als onder hen.
 
Klik op de foto's om een grotere versie te zien.
Vergrotingen staan bij de foto's vermeld. Bij 40x vergroting is het beeld 2,8 mm. breed, bij 100x 1,4 mm.
Veel mensen vinden dat er te veel meeuwen zijn en willen ze liefst van al afschieten omdat ze hun frieten stelen of op hun hoofd kakken. Het gaat in dit geval om kleine mantel- en zilvermeeuwen zoals op de foto bovenaan. Maar uit tellingen blijkt dat hun aantallen fel zijn geslonken omdat ze geen geschikte plaatsen meer vinden om te broeden en daarom daken opzoeken om hun eitjes op te leggen. Het gebeurt wel meer dat mensen verkeerde opinie's van aantallen hebben...
 
De voorbije lente was uitzonderlijk warm en droog volgens het KMI. Of dat ook aan de kust zo was is twijfelachtig want de laatste lentedagen liep een scheidingslijn tussen koude en warme lucht dwars door België. Het was hier soms merkelijk kouder dan in het binnenland en begin juni waren weinig strangekloppers waar te nemen.
 
De Zeeraketjes op het strand van Mariakerke waren daar niet rouwig om. Voor een keer werden ze niet platgestampt. Deze pionierplanten voeden zich met resten van dieren of planten
die tussen de zandkorrels achterblijven. Hun vlezige bladeren zijn aangepast aan de droge, zoute en winderige omgeving. Hun wortels houden het zand vast en ze maken de bodem klaar voor andere planten. Zo waait het zand minder gemakkelijk het achterland in en ontstaan duinen.
Zoea- en megalopa-larven samen brengen een achttal weken in het plankton door. Tenslotte vervelt en metamorfoseert de megalopa tot een jonge strandkrab die de rest van zijn leven op de zeebodem zal doorbrengen.
Vervellingen van allerhande kreeftachtigen zoals van roeipootkreeftjes en zeepokken komen momenteel in grote getale voor in het plankton. De vlekken op de foto zijn afkomstig van resten van planten en dieren, waaronder heel wat microscopische uitwerpselen.
 
 
 
 
 
15:06:18_plankton oostende_Strandkrab megalopa vervelling_40x
15:06:18_plankton oostende_Strandkrab Carcinus maenas: juveniel_40x
26:08:17_strand oostende-zilvermeeuw met strandkrab
Megalopa-larven kan men dankzij hun chromatoforen goed van elkaar onderscheiden. Uitvlooien welke  onder die zilver- of mantelmeeuwen nu precies de frietendieven zijn is moeilijker.
Tekst en foto's: Visscher Dan
 Plankton in the surf