FYTOPLANKTON
 
  DIATOMEEËN / KIEZELWIEREN
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
Actinoptychus senarius
2
1
1
2
2
Actinoptychus splendens
2
2
2
2
2
 2
Asterionellopsis glacialis
1
2
Aulacodiscus(cf) argus
2
2
2
2
2
2
Bacillaria paxillifer
2
2
3
Bellerochea malleus
1
1
1
1
 1
Brockmaniella(cf) brockmannii
1
1
Chaetoceros armatus
0
0
0
0
0
0
Chaetoceros eibenii
1
2
2
Chaetoceros socialis
1
1
Cerataulina(cf) pelagica
1
2
Cymatosira(cf) belgica
1
1
Cylindrotheca(cf) closterium
1
Ditylum brightwellii
1
1
1
2
Guinardia delicatula
1
2
Helicotheca tamesis
 
1
2
3
2
Isthmia species
1
Lauderia annulata
1
2
Lithodesmium undulatum
2
1
1
Meuniera membranacea
1
Odontella (cf) aurita
1
Odontella aurita var. minima
1
1
1
1
Odontella regia/ mobiliensis
2
3
1
2
2
3
Odontella rhombus
2
1
2
2
1
Odontella sinensis
3
3
2
3
2
1
Paralia sulcata
2
1
2
1
2
Plagiogrammopsis vanheurckii
1
Pleurosigma/ Gyrosigma
1
1
Rhaphoneis amphiceros
2
3
2
3
2
2
Rhizosolenia(cf) hebetata
1
1
Rhizosolenia (cf) imbricata
 
1
1
2
Thalassionema nitzschioides
1
1
2
Thalassiosira(cf) rotula
1
2
1
Triceratium favus
2
1
2
2
2
1
 
  DINOFLAGELLATEN/ DINO'S
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
Ceratium fusus
1
1
Ceratium species
1
Noctiluca scintillans
1
1
1
  
  HAPTOPHYTA
Phaeocystis
0
0
0
0
1
2
  
  SILICOFLAGELLATEN
Dictyocha
 
 
1
                                    Vangst: 15/03/17    Uur: 10:30
 
Plaats:  Oostende-Mariakerke               Wind: ver.                 Beaufort: 2        Golven: 25 cm
 
LW : 09:23         t° strandwater: 8°        t° lucht: 11°               lichtbewolkt        UV: 3
(cf.)= confer, conferentie d.w.z. men is niet zeker, er moet over gediscussieerd worden.
1=enkele/rare   2=regelmatig/present    3=algemeen/common      4=massaal/abundant
 
15:03:17_plankton oostende_Aulacodiscus(cf) argus_400x
19:09:16_plankton oostende_Aulacodiscus(cf)argus_600x
31:01:17_plankton oostende_Odontella(cf)aurita_600x
06:02:17_plankton oostende_Isthmia species_600x
Op een paar wandelaars en enkele zilvermeeuwen na was het strand zo goed als verlaten, als we al het kleins over het hoofd zien dat in en op de bodem wriemelt.
 
Boeien, toppen recht omhoog, kabbelden zachtjes mee met de rimpelende zee.
15:03:17_naturel strandwater oostende
Hoewel de hoeveelheid plankton niet groot was kon ik toch een 30-tal diatomeeën onderscheiden.
 
De ééncellige diatomeeën of kiezelwieren maken een schaal van kiezel aan, een soort glas.
 
De vorm van deze schaal wordt wel eens vergeleken met een petrischaal, die veel gebruikt
wordt in laboratoria. De schaal van een diatomee bestaat immers ook uit 2 ongelijke delen:
een doos en een groter deksel als het ware met ertussenin over elkaar grijpende gordels.
Aan de gordels kunnen losse ringen worden gevormd zodat de diatomeeën kunnen groeien.
Deksel en doos worden valva genoemd.
 
Zo wordt meteen duidelijk waarom men deze ééncelligen diatomeeën noemt.
"Dia" betekent uiteen, doorheen en "temnein" snijden. Beide woorden zijn wederom afkomstig
uit het Grieks.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik telkens eerst op de linkerfoto. De vergrotingen staan bij de onderschriften vermeld.
Bij 200X vergroting is het beeld 0,7 mm. breed.
Bij 400X 0,35mm.
Bij 600X 0,25 mm.
 
Als we de diatomeeën door de microscoop observeren liggen ze meestal op hun breedste zijde.
Dit kan zowel de valva- als de gordelzijde zijn.
 
In valva-zicht zijn de 3 peervormige uitsteeksels van Aulacodiscus argus goed zichtbaar. In gordelzicht valt direct de citroenvormige diatomee Rhaphoneis amphiceros op, die men
dikwijls bovenop andere diatomeeën aantreft.
De diatomee hieronder heeft geen uitsteeksels en doos en deksel (=de valva) zijn hier niet afgerond maar recht.
De structuur van de schaal is hier gecamoufleerd door de bruingele bladgroenkorrels.
Diatomeeën kunnen de meest bizarre vormen aannemen.  De valva van Odontella aurita zijn versierd met dikke hoorns en lange stekels; van Isthmia zijn de valva helemaal afgerond en niet symmetrisch. Beide liggen in gordelzicht.
19:09:16_plankton oostende_Coscinodiscus(cf)_600x
 ZOÖPLANKTON
 GROEPEN / TAXA
 SOORT / SPECIES
  15
  03
  17
 TRILHAARDIERTJES
Tintinnids / Tintinnida
Onbekend / Unknown
  1X
Zuiginfusorieën / Suctoria
GAATJESDRAGERS / FORAMINIFERA
Varia Onbekend / Unknown
>10
SPONZEN / PORIFERA
Spicules
NETELDIEREN / CNIDARIA
Schijfkwallen / Scyphozoa
Hydroïdpoliepen / Hydrozoa
Rathkea octopunctata: kwal/ medusae
2X
Ribkwallen / Ctenophora
PLATWORMEN / PLATHYHELMINTHES
Onbekend / Unknown
1X
Kuhnia(cf) scombri: ei / egg
2X
SNOERWORMEN / NEMERTEA
RONDWORMEN / ANNELIDA
Polydora: larve
7X
Schelpkokerworm/Lanice conchilega: larve
6X
SCHELPDIEREN / MOLLUSCA
Slakken / Gastropoda
2-Kleppigen / Bivalvia
Onbekend / Unknown: Veliger larve
2X
SCHAALDIEREN / CRUSTACEA
Spinachtigen / Arachnida
Kieuwpootkreeftjes / Branchiopoda
Roeipootkreeftjes / Copepoda
Varia Onbekend / Unknown
  *
Rankpotigen / Cirripedia
Zeepok / Balanidae: Naupliuslarve
<10
Tienpotigen / Decapoda
Kommadiertjes / Cumacea
Mosselkreeftjes / Ostracoda
Krill / Euphausiacea
Vlokreeften / Amphipoda
Pissebedden / Isopoda
Aasgarnalen / Mysida
Onbekend / Unknown
3X
RADERDIERTJES / ROTIFERA
HOEFIJZERWORMEN / PHORONIDA
MOSDIERTJES / BRYOZOA
Cyphonaut
2X
PIJLWORMEN / CHAETOGNATA
STEKELHUIDIGEN / ECHINODERMATA
Onbekend / Unknown: Bipinnaria larve
2X
Zeesterren / Asteroida
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
Gastrula larve
10X
Slangsterren / Ophiuroida
Zeeëgels / Echinoida
Zeekomkommers / Holothuroida
MANTELDIEREN / TUNICATA
Zakpijpen / Ascidiacea
Salpen / Thaliacea
Mantelvisjes / Apendicularia
 
 
LANCETVISJES / ACRANIA
VISSEN / PISCES
De kettingvormende Chaetoceros(cf) eibenii toont goed aan hoe verschillend diatomeeën er uitzien in valva- en gordelzicht. 
Kenmerkend voor deze diatomee is de lancet- of zeshoekige vorm van de ruimtes tussen de afzonderlijke cellen en de bladgroenkorrels in de stekels.
Van Odontella rhombus kunnen we hier duidelijk de doosvorm zien, omdat hij wat schuin ligt.
De smalle kant is de gordelzijde. Bovenop de langwerpige valva zit op elk uiteinde een hoorn.
 
 
01:03:17_plankton oostende_Odontella rhombus_600x
Hantzschia is uitgerokken in de breedte. Bovenaan ligt hij in valva- en onderaan in gordelzicht.
Ik heb deze diatomee niet aangetroffen in het plankton maar levend tussen de zandkorrels tegen de waterlijn. Daarom staat er strand Oostende vermeld bij het onderschrift van de foto.
 
Bij Rhizosolenia(cf) hebetata, hier in gordelzicht, is de doosvorm nog nauwelijks te herkennen: hij is extreem uitgerokken in de lengte en deksel en doos gelijken op een potlood met zeer lange punt.
Tekst en foto's: Visscher Dan
15:03:17_plankton oostende_Chaetoceros (cf) eibenii_200x
15:03:17_plankton oostende_Chaetoceros (cf) eibenii_400x
13:06:16_strand oostende_Hantzschia_400x
15:03:17_Rhizosolenia (cf) hebetata_200X
 Plankton in the surf