14:04:18_strand oostende
14:04:18_strand oostende_strandwater en plankton
 FYTOPLANKTON
 DePa
  
 
  DIATOMEEËN / KIEZELWIEREN
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
08
04
17
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
10
07
17
20
07
17
02
08
17
16
08
17
16
08
17
29
08
17
17
09
17
09
10
17
26
10
17
151117
03
12
17
21
12
17
13
01
18
30
01
18
17
02
18
06
03
18
24
03
18
14
04
18
Actinoptychus senarius
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
Actinoptychus splendens
2
2
2
 2
1
1
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
3
1
2
2
2
1
2
Asterionellopsis glacialis
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
Aulacodiscus(cf) argus
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2
2
3
2
2
2
Bacillaria paxillifer
2
2
3
3
2
  
1
2
3
2
3
2
3
Bacteriastrum hyalinum
1
1
1
1
2
2
3
2
2
2
2
2
1
Bellerochea malleus
1
1
 1
1
1
2
1
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
Biddulphia(cf) biddulphiana
1
Biddulphia alternans
1
Brockmanniella(cf) brockmannii
1
1
Campylodiscus(cf) echeneis
1
Cerataulina(cf)  pelagica
2
2
2
2
3
2
3
3
2
Chaetoceros armatus
0
0
0
0
1
0
2
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
1
Chaetoceros curvisetus
1
2
2
1
2
3
2
2
2
2
Chaetoceros(cf) decipiens
1
Chaetoceros(cf) densus
1
2
2
2
1
2
Chaetoceros diadema
2
1
Chaetoceros didymus
2
2
1
Chaetoceros eibenii
1
2
2
3
2
2
1
2
1
2
Chaetoceros socialis
1
1
2
3
3
2
1
Chaetoceros(cf) lauderi
1
1
Coscinodiscus(cf) concinnus
2
2
Coscinodiscus granii
1
2
1
3
1
1
Coscinodiscus(cf) pavillardii
2
Coscinodiscus(cf) wailessii
Cymatosira(cf) belgica
1
1
Cylindrotheca(cf) closterium
1
1
1
Ditylum brightwellii
1
2
3
3
3
1
1
1
2
1
2
4
2
Eucampia zodiacus
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
Guinardia delicatula
1
2
3
3
3
2
2
1
2
3
2
3
3
1
1
2
Guinardia striata
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
Guinardia flaccida
2
2
3
2
2
2
1
1
Helicotheca tamesis
1
2
3
2
3
2
1
2
2
3
3
2
Isthmia species
1
Lauderia annulata
1
2
3
2
3
2
2
1
1
2
3
1
Leptocylindrus(cf) danicus
3
Lithodesmium undulatum
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
Melosira(cf) moniliformis
1
1
Meuniera membranacea
1
1
Neocalyptrella robusta
1
1
1
2
2
Odontella (cf) aurita
1
  
 
Odontella aurita var. minima
1
1
3
2
2
1
1
1
Odontella regia/ mobiliensis
1
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
2
Odontella rhombus
2
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Odontella sinensis
2
3
2
1
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3
2
2
3
2
3
3
2
2
Paralia sulcata
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
Plagiogrammopsis vanheurckii
1
1
1
Pleurosigma/ Gyrosigma
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pseudo-nitzschia
1
3
4
0
2
4
3
3
3
1
2
2
1
3
4
Rhaphoneis amphiceros
2
3
2
2
3
2
2
3
2
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
Rhizosolenia(cf) hebetata
1
1
2
2
3
2
Rhizosolenia setigera
1
2
2
2
3
2
3
2
3
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
Rhizosolenia (cf) imbricata
 
1
1
2
4
4
2
0
3
3
2
3
2
2
1
3
1
3
2
2
1
1
1
1
2
2
Skeletonema(cf)
1
2
1
Stephanopyxis(cf) turris
2
1
1
Thalassionema(cf)  nitzschioides
1
1
2
1
1
1
1
1
2
Thalassiosira (cf) nordenskioeldii
2
Thalassiosira(cf) rotula
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
Triceratium favus
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
  
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
 
  DINOFLAGELLATEN/ DINO'S
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
080417
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
10
07
17
20
0717
02
08
17
16
08
17
16
08
17
29
08
17
17
09
17
09
10
17
26
10
17
15
11
17
03
12
17
21
12
17
13
01
18
30
01
18
17
02
18
06
03
18
24
03
18
14
04
18
Ceratium fusus
1
1
Ceratium species
1
Zeevonk / Noctiluca scintillans
1
1
2
2
2
3
4
4
3
3
3
1
2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
2
2
3
  
  HAPTOPHYTA
Phaeocystis (schuimalg)
0
0
1
2
3
4
4
4
0
0
0
1
0
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
  
  SILICOFLAGELLATEN
Dictyocha
 
1
 
1
(cf)= confer, conferentie d.w.z. men
  is niet zeker, er moet over
  gediscussieerd worden.
  
  1= enkele/ rare
  2= regelmatig/ present
  3= algemeen/ common
  4= massaal/ abundant
 ZOÖPLANKTON
  
 GROEPEN / TAXA
 SOORT / SPECIES
26
10
17
15
11
17
03
12
17
21
12
17
13
01
18
30
01
18
17
02
18
06
03
18
24
03
18
14
04
18
 TRILHAARDIERTJES
Tintinnids / Tintinnida
Onbekend / Unknown
2X
Zuiginfusorieën / Suctoria
  1X
Klokdiertjes / Peritrichia
Vorticella
GAATJESDRAGERS / FORAMINIFERA
Varia Onbekend / Unknown
>10
>10
>10
>10
<10
<10
>10
>10
>10
SPONZEN / PORIFERA
Spicules
X
X
X
X
  X
  X
  X
X
NETELDIEREN / CNIDARIA
Bloemdieren / Anthozoa
Onbekend / Unknown: Planula larve
2X
Viltkokeranemoon / Cerianthus (cf) lloydii:
Antipathula larvae
1X
Schijfkwallen / Scyphozoa
Hydroïdpoliepen / Hydrozoa
Rathkea octopunctata: kwal / medusae
  1X
1X
1X
Bache's knotsklokje / Nemopsis bachei
Eucheilota maculata: kwal / medusae
Eutonina indicans: kwal / medusae
Margelopsis haeckelii: kwal / medusae
Margelopsis haeckelii: pelagische poliep
  2X
1X
5X
4X
Zeedraad / Obelia: kwal / medusae
4X
Ectopleura dumortieri: kwal / medusae
1X
1X
Ribkwallen / Ctenophora
Zeedruif / Pleurobrachia pileus
3X
1X
Meloenkwal / Beroe gracilis
2X
2X
PLATWORMEN / PLATHYHELMINTHES
Onbekend / Unknown
1X
1X
5X
1X
1X
2X
Kuhnia(cf) scombri: ei / egg
1X
1X
1X
SNOERWORMEN / NEMERTEA
RONDWORMEN / ANNELIDA
Polydora: larve
8X
7X
21X
8X
Sabellaria (cf) larve
12X
7X
Schelpkokerworm/Lanice conchil.: larve
1X
1X
7X
39X
Magelona larve / larvae
Malacoceros(cf) ei / egg
 
Myrianida
Onbekend/ Unknown
SCHELPDIEREN / MOLLUSCA
Slakken / Gastropoda
Onbekend / Unknown: Veliger larve
4X
2X
1X
  1X
2X
Onbekend / Unknown: Post-larvae
2-Kleppigen / Bivalvia
Onbekend / Unknown: Veliger larve
1X
2X
Onbekend / Unknown: Post-larvae
14X
1X
1X
KREEFTACHTIGEN / CRUSTACEA
Spinachtigen / Arachnida
Mijt / Mite
1X
2X
Kieuwpootkreeftjes / Branchiopoda
Roeipootkreeftjes / Copepoda
Varia Onbekend / Unknown
**
 **
**
**
 **
*
 *
 **
 *
 *
Rankpotigen / Cirripedia
Zeepok / Balanidae: Naupliuslarve
  *
 *
 *
 *
*
 *
 *
 *
 *
 *
Zeepok / Balanidae: Cyprislarve
6X
7X
9X
25X
32X
Tienpotigen / Decapoda
Krab / Crab: Megalope-larve
Krab / Crab: Zoea-larve
Helmkrab/Corystes (cf) cassivelaunus:zoea
1X
Kommadiertjes / Cumacea
1X
Mosselkreeftjes / Ostracoda
Krill / Euphausiacea
Vlokreeften / Amphipoda
Gammaridae
2X
3X
1X
2X
1X
Spookkreeftje / Caprellidae
Pissebedden / Isopoda
Aasgarnalen / Mysida
Onbekend / Unknown
2X
RADERDIERTJES / ROTIFERA
HOEFIJZERWORMEN / PHORONIDA
Actinotrocha-larve
MOSDIERTJES / BRYOZOA
Cyphonaut
57X
17X
>99
>99
>99
>50
>99
>99
12X
8X
PIJLWORMEN / CHAETOGNATA
3X
1X
1X
STEKELHUIDIGEN / ECHINODERMATA
Onbekend / Unknown: Pluteus larve
3X
1X
Zeesterren / Asteroida
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
Gastrula larve
Gewone(cf) zeester / Asterias rubens:
bipinnaria larve / larvae
4X
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
brachiolaria larve / larvae
Slangsterren / Ophiuroida
Brokkelster(cf) / Ophiotrix(cf) fragilis
3X
Zeeëgels / Echinoida
Zeekomkommers / Holothuroida
MANTELDIEREN / TUNICATA
Zakpijpen / Ascidiacea
Salpen / Thaliacea
Mantelvisjes / Apendicularia
Oikopleura
2X
1X
1X
19X
LANCETVISJES / ACRANIA
 
VISSEN / PISCES
Onbekend / Unknown: ei / egg
7X
Copepoden: *  = enkele/ some
                     ** = medium
                    *** = veel / many
Tellingen < en > zijn schattingen.
Countings < and > are rudimentary.
 
Soort onbekend: veel planktonsoorten
zijn zeer moeilijk van elkaar te onder-
scheiden en zijn specialistenwerk.
Terwijl ik aan het vissen ben komt een familie uit Leuven voorbij. Ze genieten van het mooie weer en brengen een dag aan zee door om de verjaardag van ma Heidi te vieren. Terzelfdertijd hopen ze dat zoon Amaury tijdelijk wordt verlost van zijn astma-aanvallen die onder andere door pollen worden veroorzaakt.  Zeelucht bevat meestal weinig pollen en sommige maar niet alle astmalijders vinden verlichting aan zee. In het zeewater tref ik af en toe pollen van dennenbomen aan.
 
Fan van Incapabele Michiel, surfer, duiker, visser en kruier Ewoud komt kijken wat ik aan het doen ben. Hij weidt uit over bruinvissen en zeehonden, over de plaatsen waar je nog kan rechtstaan iets dieper in zee, over de verraderlijke stomingen en de golven en over het trotseren van het koude water. Hij  heeft de zee in zijn lijf zitten en begint dit stuk strand grondig te kennen, zo vertelt hij mij. Al enkele keren heeft hij mensen uit benarde toestanden geholpen of op gevaren van de zee gewezen. Grote mensen luisteren wel niet altijd naar hem want ze denken dat zo'n jonge zeeduivel geen ervaring kan hebben...
 
Op de eerste pollenfoto onderaan is een pollen van een den te zien naast een ketting van 2 diatomeeën of kiezelwieren van Odontella (cf.) regia. Op de tweede foto een pollen met erop een diatomee of kiezelwier van Rhaphoneis amphiceros in zijaanzicht.
Het middelste deel van de pollen bevat de mannelijke voortplantingscel, de 2 buitenste delen zijn luchtblazen. Deze pollen kunnen door de wind zijn meegevoerd van duizenden kilometers ver of via rivieren in zee zijn terechtgekomen daar het goede drijvers zijn.
 
Klik op de foto's om een grotere versie te zien. Bij 40x vergroting is het beeld 2,8 mm. breed, bij 100x 1,4 mm., bij 200x 0,7 mm. en bij 600x 0,25 mm.
Zoals vorig jaar rond dezelfde tijd komen opnieuw massaal diatomeeën of kiezelwieren voor van een geslacht dat men Pseudo-Nitzschia noemt. Sommige soorten van dat geslacht zijn toxisch voor mens en dier als ze in grote aantallen in de voedselketen terechtkomen. Of deze soort toxisch is of niet kan ik niet zeggen, dat is specialistenwerk.
Aan de waterlijn laten afstervende schuimalgen (Phaeocystis) een duidelijk spoor achter. Ze zijn nu met veel meer dan enkele weken geleden.
 
Door de microscoop ontdek ik enkele Mantelvisjes.
 
Mantelvisjes leven in een doorschijnend slijmhuisje dat met de stromingen wordt meegevoerd. Door met hun staart te wrikkelen vaart hun huisje vooruit en creëren ze een waterstroom. Die stroom komt hun huis binnen door 2 zeven aan de achterzijde(a) die grove deeltjes buitenhouden. Door 2 extreem fijnmazige conische zeven(b), die op planktonnetten gelijken, worden kleine éénncelligen waaronder flagellaten naar hun mond geleid. Het gefilterde water verlaat het huisje langs de uitstroomopening(c).
 
Telkens als de zeven verstopt zijn bouwen de manteldiertjes een nieuw huisje. Dit gebeurt meerdere keren per dag. Het oude verlaten ze via de nooduitgang(d).
 
Het was tijdens het bestuderen van mantelvisjes in hun huisje dat Hans Lohman rond 1900 voor de eerste keer  planktonorganismen van slechts enkele duizendsten van een millimeter groot ontdekte, die door de fijne mazen waren tegengehouden. Hij noemde deze nanoplankton, plankton van 2 tot 20 duizendste van een millimeter. Tot op de dag van vandaag zijn de meeste soorten nanoplankton nog niet ontdekt, maar steeds duidelijker wordt dat ze van ontzettend belang zijn voor alle leven in zee.
 
In sommige zeeën komen mantelvisjes in enorme aantallen voor. Verlaten huisjes zinken er naar de bodem waar ze in verdwijnen. Daar deze huisjes zoals alle levende materie koolstof bevatten wordt op die manier koolstof aan de kringloop onttrokken. De bodem wordt tenminste tijdelijk een koolstofput, a carbon sink in het Engels. Zo komt die koolstof niet terug in de atmosfeer en dat houdt de klimaatopwarming tegen.
Veel huisjes worden tijdens het zinken opgegeten. Zo krijgen dieren toch nanoplankton binnen dat in de huisjes is achtergebleven en dat anders te klein is om direct naar binnen te spelen.
 
Naar schatting zo'n 565 miljoen jaar geleden hadden mantelvisjes en mensen een gemeenschappelijke voorouder voor ze elk hun eigen weg gingen. Deze voorouder had een kraakbeenachtige staaf die door de rug van het dier liep, een zenuwbaan naast de staaf, kieuwopeningen en een staart die voorbij de anus reikt.
Bij de mantelvisjes zijn deze kenmerken nog aanwezig, bij de mens tijdelijk in het embryo. Tijdens de groei van de mens vormt de staaf zijn wervelkolom, de zenuwbaan zijn hersenen en ruggenmerg. Kieuwspleten vormen onder meer zijn Zygomaticus of lachspier en de staart zijn staartbeentjes.
 
De tekening komt uit het boek "The open sea. Part 1: The world of plankton" van Sir Alister Hardy.
"A wonder of construction, een bouwwonder", zegt hij over het huisje van de mantelvisjes.
 
Hetgeen er bij het mantelvisje uitziet als een oog is een zintuigorgaan. Vooraan op het lichaam zit de mond.
In het midden van de staart zitten de kraakbeenachtige staaf en de zenuwbaan.
Om in een planktonmonster  een mantelvisje in een huisje aan te treffen moet men zeer veel geluk hebben. Het huisje is zeer fragiel en meestal vernietigd.
Om het ingewikkeld te maken: een mantelvisje is geen vis maar een manteldier. Onder andere vissenlarven en pijlwormen zijn er verzot op.
                                    Vangst: 14/04/18    Uur: 10:35
 
Plaats:  Oostende-Mariakerke               Wind: Ver.                 Beaufort: 1/2         Golven: 30 cm
 
LW : 07:34          t° strandwater: 8°        t° lucht: 9°                 licht bewolkt          UV 4
18:01:17_plankton oostende_Pinus pollen van den en diatomee Odontella_200x
18:01:17_plankton oostende_Pinus pollen van den en diatomee(zijaanzicht)_600x
14:04:18_plankton oostende_Mantelvisje_Oikopleura (cf) dioica_40x
14:04:18_plankton oostende_Mantelvisje_Oikopleura (cf) dioica _40x
14:04:18_plankton oostende_Mantelvisje_Oikopleura_100x
bouw mantelvisje_SIr Alister Hardy
14:04:18_strand oostende_Aurélie, Heidi, ,Amaury en Sam.
14:04:18_strand oostende_Ewoud
Tekst en foto's: Visscher Dan
 Plankton in the surf