13:01:18_strand oostende
13:01:18_strand oostende_strandwater en plankton
26:12:17_strand oostende
10:01:18_strand oostende
11:01:18_strand oostende
De laatste weken komt de zon al eens kort goeiendag zeggen tussen de wolken. Koud is het niet voor de tijd van het jaar zeggen de weermannen en vrouwen.
 
Aangedreven door miljoenen jaren oud plankton leggen machines een zandklif aan. Ze imiteren daarbij de klif die storm Dieter vorig jaar sculpteerde en hopen dat op die manier minder zandkorrels in zee gaan verdwijnen of het achterland onderstuiven.
Kusten en ondiepe zeeën zoals de Noordzee zijn het rijkst aan plankton omdat er veel voedingsstoffen opwellen vanop de bodem en worden toegevoerd via de rivieren en de lucht. 
 
De grote golven tijdens de winterstormen brengen extra voedingsstoffen in circulatie en bij veel regen loopt veel water naar zee. Zo tref ik momenteel heel wat resten van landplanten aan in het plankton. Deze worden gerecycleerd door bacteriën en op die manier voedsel voor het fytoplankton.
 
Meer opwelling en toevoer van voedingsstoffen en langer en intenser zonlicht naar de lente toe brengen met zich mee dat het fytoplankton zich snel gaat vermenigvuldigen. 
 
Klik op de foto's om een grotere versie te zien. Bij 100x vergroting is het beeld 1,4 mm. breed, bij 200x 0,7 mm., en bij 400x 0,35mm.
 
 
De rode kleur van de copepode of roeipootkreeftje op de foto's onderaan is afkomstig van carotenoïde pigmenten.
 
Dieren maken geen carotenoïden aan maar halen ze uit planten en diatomeeën bevatten er veel van(zie vangst 21/12/17).
 
Deze pigmenten behoeden de copepoden voor de gevaarlijke ultraviolette stralen van de zon.
Bovendien zouden ze de kreeftjes beschermen tegen toxische metalen, hun immuunsysteem versterken en zorgen voor een betere voortplanting.
 
Een deel van de pigmenten kunnen ze omzetten in een antioxydant.  Dit kost hen wel energie maar dat laat hen toe om toch veel vetrijk voedsel zoals diatomeeën op te slaan om de voedselarme winter door te komen. Zonder antioxydanten zouden de vele vetten hun gezondheid aantasten. 
 
Nadeel van de rode kleur is dat de normaal doorschijnende copepoden nu zichtbaarder zijn voor rovers.
 
Copepoden eten diatomeeën. Haringen en sprot bijvoorbeeld bejagen copepoden en de mens op zijn beurt consumeert haringen en sprot en krijgt op die manier vetten, antioxydanten en carotenoïden binnen.
 
De kleur van zalmen, forellen, flamingo's en gekookte krabben onder andere zijn afkomstig van carotenoïden, maar gekweekte zalmen worden meestal gevoederd met synthetische carotenoïden.
Tussen de enkele zeevonken merk ik er één op die 3 centricaten, ronde diatomeeën, één grote en twee jonkies heeft verschalkt.
13:01:18_plankton oostende_Zeevonk Noctiluca_200x
13:01:18_plankton oostende_copepode_100x
13:01:18_plankton oostende_ copepode_100x
13:01:18_plankton oostende_copepode_200x
13:01:18_plankton oostende_copepode_100x
13:01:18_plankton oostende_plantenhaar_200x
13:01:18_plankton oostende_plantenhaar en diatomee Odontella sinensis_200x
Elke soort diatomee gedijt  binnen een bepaalde temperatuur, helderheid,  zout- en zuurstofgehalte van het water. Voedingsstoffen zoals zwavel, fosfor, ijzer, silicium, stikstof, magnesium enzovoort moeten voor elk in bepaalde hoeveelheden en precieze verhoudingen aanwezig zijn.
 
Deze vangst zijn de diatomeeën Cerataulina(cf) pelagica en Bacillaria paxillifer het talrijkst.
Van Cerataulina pelagica ben ik evenwel absoluut niet zeker. Daarom staat er ook cf = confer bij, dat wil zeggen er moet over gediscussieerd worden.
 FYTOPLANKTON
 DePa
  
 
  DIATOMEEËN / KIEZELWIEREN
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
08
04
17
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
10
07
17
20
07
17
02
08
17
16
08
17
16
08
17
29
08
17
17
09
17
09
10
17
26
10
17
151117
03
12
17
21
12
17
13
01
18
Actinoptychus senarius
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
2
1
Actinoptychus splendens
2
2
2
2
2
 2
1
1
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
3
1
Asterionellopsis glacialis
1
2
2
2
2
2
1
1
Aulacodiscus(cf) argus
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2
2
Bacillaria paxillifer
2
2
3
3
2
  
1
2
3
Bacteriastrum hyalinum
1
1
1
1
2
2
3
2
2
2
2
Bellerochea malleus
1
1
1
1
 1
1
1
2
1
3
3
3
2
2
2
1
1
Biddulphia alternans
1
Brockmaniella(cf) brockmannii
1
1
Campylodiscus(cf) echeneis
1
Cerataulina(cf)  pelagica
1
2
2
2
2
2
3
Chaetoceros armatus
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
2
1
Chaetoceros curvisetus
1
2
2
1
2
3
2
2
2
Chaetoceros(cf) decipiens
1
Chaetoceros(cf) densus
1
2
2
2
1
2
Chaetoceros diadema
2
Chaetoceros didymus
2
2
1
Chaetoceros eibenii
1
2
2
3
2
2
1
2
Chaetoceros socialis
1
1
2
3
3
2
Chaetoceros(cf) lauderi
1
1
Coscinodiscus(cf) concinnus
2
Coscinodiscus granii
1
2
1
3
1
1
Coscinodiscus(cf) pavillardii
2
Cymatosira(cf) belgica
1
1
1
Cylindrotheca(cf) closterium
1
Ditylum brightwellii
1
1
1
2
3
3
3
1
1
1
2
Eucampia zodiacus
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
Guinardia delicatula
1
2
3
3
3
2
2
1
2
3
2
3
3
1
Guinardia striata
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
Guinardia flaccida
2
2
3
2
2
2
1
Helicotheca tamesis
 
1
2
3
2
3
2
1
Isthmia species
1
Lauderia annulata
1
2
3
2
3
2
2
1
1
2
Leptocylindrus(cf) danicus
3
Lithodesmium undulatum
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
Melosira(cf) moniliformis
1
Meuniera membranacea
1
1
Neocalyptrella robusta
1
1
1
2
2
Odontella (cf) aurita
1
1
  
 
Odontella aurita var. minima
1
1
1
1
3
2
2
1
Odontella regia/ mobiliensis
2
3
1
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
Odontella rhombus
2
1
2
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
Odontella sinensis
3
3
2
3
2
1
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3
2
2
3
Paralia sulcata
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
Plagiogrammopsis vanheurckii
1
Pleurosigma/ Gyrosigma
1
1
1
1
1
1
1
1
Pseudo-nitzschia
1
3
4
0
2
4
3
3
3
1
2
2
1
Rhaphoneis amphiceros
2
3
2
3
2
2
3
2
2
3
2
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
Rhizosolenia(cf) hebetata
1
1
1
2
2
Rhizosolenia setigera
1
2
2
2
3
2
3
2
3
1
1
1
1
2
1
2
Rhizosolenia (cf) imbricata
 
1
1
2
4
4
2
0
3
3
2
3
2
2
1
3
1
3
2
2
1
1
Skeletonema(cf)
1
Stephanopyxis(cf) turris
2
1
1
Thalassionema(cf)  nitzschioides
1
1
2
1
1
1
1
1
Thalassiosira(cf) rotula
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
Triceratium favus
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
  
1
2
2
2
2
2
2
1
 
  DINOFLAGELLATEN/ DINO'S
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
080417
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
10
07
17
20
0717
02
08
17
16
08
17
16
08
17
29
08
17
17
09
17
09
10
17
26
10
17
15
11
17
03
12
17
21
12
17
13
01
18
Ceratium fusus
1
1
Ceratium species
1
Zeevonk / Noctiluca scintillans
1
1
1
2
2
2
3
4
4
3
3
3
1
2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
  
  HAPTOPHYTA
Phaeocystis
0
0
0
0
1
2
3
4
4
4
0
0
0
1
0
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
  
  SILICOFLAGELLATEN
Dictyocha
 
 
1
(cf)= confer, conferentie d.w.z. men
  is niet zeker, er moet over
  gediscussieerd worden.
  
  1= enkele/ rare
  2= regelmatig/ present
  3= algemeen/ common
  4= massaal/ abundant
 ZOÖPLANKTON
  
 De
Panne
 GROEPEN / TAXA
 SOORT / SPECIES
16
08
17
16
08
17
29
08
17
17
09
17
09
10
17
26
10
17
15
11
17
03
12
17
21
12
17
13
01
18
 TRILHAARDIERTJES
Tintinnids / Tintinnida
Onbekend / Unknown
2X
Zuiginfusorieën / Suctoria
  1X
Klokdiertjes / Peritrichia
Vorticella
GAATJESDRAGERS / FORAMINIFERA
Varia Onbekend / Unknown
<10
 
<10
<10
>10
>10
>10
>10
<10
SPONZEN / PORIFERA
Spicules
X
X
X
X
NETELDIEREN / CNIDARIA
Bloemdieren / Anthozoa
Onbekend / Unknown: Planula larve
1X
Schijfkwallen / Scyphozoa
Hydroïdpoliepen / Hydrozoa
Rathkea octopunctata: kwal / medusae
  1X
Bache's knotsklokje / Nemopsis bachei
Eucheilota maculata: kwal / medusae
 4X(cf)
1X
Eutonina indicans: kwal / medusae
Margelopsis haeckelii: kwal / medusae
 
Margelopsis haeckelii: pelagische poliep
1X
  2X
Zeedraad / Obelia: kwal / medusae
21X
32X
6X
Ectopleura dumortieri: kwal / medusae
1X
3X
1X
1X
Ribkwallen / Ctenophora
Zeedruif / Pleurobrachia pileus
4X
1X
3X
Meloenkwal / Beroe
PLATWORMEN / PLATHYHELMINTHES
Onbekend / Unknown
2X
3X
1X
1X
5X
Kuhnia(cf) scombri: ei / egg
1X
1X
1X
SNOERWORMEN / NEMERTEA
RONDWORMEN / ANNELIDA
Polydora: larve
10X
4X
28X
9X
4X
8X
Schelpkokerworm/Lanice conchil.: larve
3X
12X
1X
1X
1X
1X
Magelona larve / larvae
Malacoceros(cf) ei / egg
1X
2X
 
Myrianida
Onbekend/ Unknown
4X
6X
3X
2X
SCHELPDIEREN / MOLLUSCA
Slakken / Gastropoda
Onbekend / Unknown: Veliger larve
4X
2X
1X
  1X
Onbekend / Unknown: Post-larvae
1X
2-Kleppigen / Bivalvia
Onbekend / Unknown: Veliger larve
2X
1X
1X
2X
Onbekend / Unknown: Post-larvae
15X
14X
1X
KREEFTACHTIGEN / CRUSTACEA
Spinachtigen / Arachnida
Mijt / Mite
1X
1X
2X
Kieuwpootkreeftjes / Branchiopoda
Roeipootkreeftjes / Copepoda
Varia Onbekend / Unknown
 ***
***
***
 ***
 *
**
 **
**
**
 **
Rankpotigen / Cirripedia
Zeepok / Balanidae: Naupliuslarve
 *
 **
 **
 *
*
  *
 *
 *
 *
*
Zeepok / Balanidae: Cyprislarve
6X
20X
37X
1X
3x
6X
7X
Tienpotigen / Decapoda
Krab / Crab: Megalope-larve
1X
Krab / Crab: Zoea-larve
1X
Kommadiertjes / Cumacea
1X
Mosselkreeftjes / Ostracoda
1X
Krill / Euphausiacea
Vlokreeften / Amphipoda
Gammaridae
2X
2X
3X
1X
2X
Spookkreeftje / Caprellidae
Pissebedden / Isopoda
Aasgarnalen / Mysida
Onbekend / Unknown
2X
1X
2X
RADERDIERTJES / ROTIFERA
HOEFIJZERWORMEN / PHORONIDA
Actinotrocha-larve
1X
MOSDIERTJES / BRYOZOA
Cyphonaut
1X
22X
7X
57X
17X
>99
>99
>99
PIJLWORMEN / CHAETOGNATA
4X
3X
1X
STEKELHUIDIGEN / ECHINODERMATA
Onbekend / Unknown: Pluteus larve
Zeesterren / Asteroida
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
Gastrula larve
Gewone(cf) zeester / Asterias rubens:
bipinnaria larve / larvae
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
brachiolaria larve / larvae
Slangsterren / Ophiuroida
Brokkelster(cf) / Ophiotrix(cf) fragilis
3X
Zeeëgels / Echinoida
Zeekomkommers / Holothuroida
MANTELDIEREN / TUNICATA
Zakpijpen / Ascidiacea
Salpen / Thaliacea
Mantelvisjes / Apendicularia
Oikopleura
2X
1X
LANCETVISJES / ACRANIA
 
VISSEN / PISCES
Onbekend / Unknown: ei / egg
Copepoden: *  = enkele/ some
                     ** = medium
                    *** = veel / many
Tellingen < en > zijn schattingen.
Countings < and > are rudimentary.
 
Soort onbekend: veel planktonsoorten
zijn zeer moeilijk van elkaar te onder-
scheiden en zijn specialistenwerk.
                                    Vangst: 13/01/18    Uur: 14:30
 
Plaats:  Oostende-Mariakerke               Wind: OZO.                 Beaufort: 2         Golven: 20 cm
 
HW : 11:04          t° strandwater: 6°        t° lucht: 5°                   zwaarbewolkt        UV: 1
13:01:18_plankton oostende_Cerataulina (cf)  pelagica_400x
13:01:18_plankton oostende_Cerataulina (cf) pelagica en Bacillaria paxillifer_200x
IMG_8877_13:01:18_plankton oostende_suctoria_200x
IMG_8877_13_01_18_plankton oostende_suctoria tekening _200x
Verder ontdek ik een Suctoria of zuiginfusorium, een trilhaardiertje, dat hier vastzit met een steel op een ronde diatomee. Aan de bovenkant zitten zijn tentakels waarmee het zich aan prooien vastkleeft vooraleer die leeg te zuigen. Zijn doelwit is dit keer een cyphonaut, een larve van een mosdiertje.
Foto's en tekst: Visscher Dan
 Plankton in the surf