10:07:17_strand oostende_strandwater+plankton
10:07:17_strand oostende_visscher Dan gaat vissen in de onmetelijke zee
01:07:17_strand oostende_krachtige wind met rukwinden
 FYTOPLANKTON
 
  DIATOMEEËN / KIEZELWIEREN
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
08
04
17
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
10
07
17
Actinoptychus senarius
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
Actinoptychus splendens
2
2
2
2
2
 2
1
1
1
2
2
2
3
2
Asterionellopsis glacialis
1
2
2
2
Aulacodiscus(cf) argus
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
Bacillaria paxillifer
2
2
3
3
2
  
Bacteriastrum hyalinum
1
1
Bellerochea malleus
1
1
1
1
 1
1
Biddulphia alternans
1
Brockmaniella(cf) brockmannii
1
1
Chaetoceros armatus
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
0
0
0
0
1
Chaetoceros curvisetus
1
2
Chaetoceros(cf) densus
1
2
2
Chaetoceros didymus
2
Chaetoceros eibenii
1
2
2
3
Chaetoceros socialis
1
1
2
3
3
Chaetoceros(cf) lauderi
1
1
Cerataulina(cf) pelagica
1
2
Coscinodiscus(cf) concinnus
2
Coscinodiscus granii
1
2
1
Coscinodiscus(cf) pavillardii
2
Cymatosira(cf) belgica
1
1
Cylindrotheca(cf) closterium
1
Ditylum brightwellii
1
1
1
2
3
3
3
1
Eucampia zodiacus
1
1
1
1
Guinardia delicatula
1
2
3
3
3
2
2
1
2
3
Guinardia striata
1
1
1
1
2
Guinardia flaccida
2
2
3
2
2
2
Helicotheca tamesis
 
1
2
3
2
3
2
Isthmia species
1
Lauderia annulata
1
2
3
2
3
2
2
1
Lithodesmium undulatum
2
1
1
1
2
1
1
Melosira(cf) moniliformis
1
Meuniera membranacea
1
Neocalyptrella robusta
1
Odontella (cf) aurita
1
1
  
Odontella aurita var. minima
1
1
1
1
3
2
2
1
Odontella regia/ mobiliensis
2
3
1
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
Odontella rhombus
2
1
2
2
1
2
1
1
2
2
1
Odontella sinensis
3
3
2
3
2
1
3
3
3
3
3
3
2
2
3
Paralia sulcata
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
Plagiogrammopsis vanheurckii
1
Pleurosigma/ Gyrosigma
1
1
1
Pseudo-nitzschia
1
3
4
0
2
4
Rhaphoneis amphiceros
2
3
2
3
2
2
3
2
2
3
2
1
2
1
Rhizosolenia(cf) hebetata
1
1
1
2
2
Rhizosolenia setigera
1
2
2
2
3
2
3
Rhizosolenia (cf) imbricata
 
1
1
2
4
4
2
0
3
3
2
3
2
Skeletonema(cf)
1
Thalassionema nitzschioides
1
1
2
Thalassiosira(cf) rotula
1
2
1
2
2
1
1
1
Triceratium favus
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
 
  DINOFLAGELLATEN/ DINO'S
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
080417
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
10
07
17
Ceratium fusus
1
1
Ceratium species
1
Noctiluca scintillans
1
1
1
2
2
2
3
4
4
3
3
3
  
  HAPTOPHYTA
Phaeocystis
0
0
0
0
1
2
3
4
4
4
0
0
0
1
0
  
  SILICOFLAGELLATEN
Dictyocha
 
 
1
 ZOÖPLANKTON
 GROEPEN / TAXA
 SOORT / SPECIES
  15
  03
  17
27
03
17
08
04
17
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
 
27
06
17
 
10
07
17
 TRILHAARDIERTJES
Tintinnids / Tintinnida
Onbekend / Unknown
  1X
2X
10x
2X
Zuiginfusorieën / Suctoria
Klokdiertjes / Peritrichia
Vorticella
>99
3X
GAATJESDRAGERS / FORAMINIFERA
Varia Onbekend / Unknown
>10
<10
<10
<10
<10
<10
SPONZEN / PORIFERA
Spicules
  X
  X
  X
  X
NETELDIEREN / CNIDARIA
Bloemdieren / Anthozoa
Onbekend / Unknown: Planula larve
12X
12X
6X
7X
2X
4X
Schijfkwallen / Scyphozoa
Hydroïdpoliepen / Hydrozoa
Rathkea octopunctata: kwal / medusae
2X
>30
3X
2X
Bache's knotsklokje / Nemopsis bachei
1X
Eutonina indicans: kwal / medusae
1X
Margelopsis haeckelii: kwal / medusae
>99
>99
>99
4X
Margelopsis haeckelii: pelagische poliep
>80
>10
35X
12X
6X
6X
5X
Zeedraad / Obelia: kwal / medusae
2X
3X
9X
>99
>99
Ectopleura dumortieri: kwal / medusae
6X
Ribkwallen / Ctenophora
Zeedruif / Pleurobrachia pileus
3X
6X
1X
Meloenkwal / Beroe
2X
25X
21X
15X
PLATWORMEN / PLATHYHELMINTHES
Onbekend / Unknown
1X
1X
Kuhnia(cf) scombri: ei / egg
2X
1X
SNOERWORMEN / NEMERTEA
RONDWORMEN / ANNELIDA
Polydora: larve
7X
>30
1X
10X
16X
11X
30X
2X
Schelpkokerworm/Lanice conchilega: larve
6X
>30
>10
10X
30X
35X
34X
3X
8X
Magelona larve / larvae
2X
7X
1X
1X
Malacoceros ei / egg
2X
1X
SCHELPDIEREN / MOLLUSCA
Slakken / Gastropoda
Onbekend / Unknown: Veliger larve
3X
10X
2-Kleppigen / Bivalvia
Onbekend / Unknown: Veliger larve
2X
3X
7X
2X
KREEFTACHTIGEN / CRUSTACEA
Spinachtigen / Arachnida
Mijt / Mite
2X
Kieuwpootkreeftjes / Branchiopoda
Roeipootkreeftjes / Copepoda
Varia Onbekend / Unknown
  *
 *
 *
 *
 *
 *
  *
 ***
**
 *
Rankpotigen / Cirripedia
Zeepok / Balanidae: Naupliuslarve
<10
<10
<10
<10
>10
Zeepok / Balanidae: Cyprislarve
>10
8X
10X
15X
5X
45X
8X
Tienpotigen / Decapoda
Krab / Crab: Megalope-larve
1X
Krab / Crab: Zoea-larve
2X
Kommadiertjes / Cumacea
2X
1X
Mosselkreeftjes / Ostracoda
Krill / Euphausiacea
Vlokreeften / Amphipoda
Gammaridae
  4X
2X
1X
Spookkreeftje / Caprellidae
  1X
Pissebedden / Isopoda
Aasgarnalen / Mysida
Onbekend / Unknown
3X
10X
RADERDIERTJES / ROTIFERA
HOEFIJZERWORMEN / PHORONIDA
Actinotrocha-larve
1X
MOSDIERTJES / BRYOZOA
Cyphonaut
2X
5X
>10
6X
3X
6X
4X
8X
PIJLWORMEN / CHAETOGNATA
4X
STEKELHUIDIGEN / ECHINODERMATA
Onbekend / Unknown: Pluteus larve
>10
4X
>30
24X
13X
15X
Zeesterren / Asteroida
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
Gastrula larve
10X
1X
Gewone(cf) zeester / Asterias rubens:
bipinnaria larve / larvae
2X
>40
3X
2X
3X
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
brachiolaria larve / larvae
1X
13X
8X
Slangsterren / Ophiuroida
Brokkelster(cf) / Ophiotrix(cf) fragilis(1mm.)
1X
Zeeëgels / Echinoida
Zeekomkommers / Holothuroida
MANTELDIEREN / TUNICATA
Zakpijpen / Ascidiacea
Salpen / Thaliacea
Mantelvisjes / Apendicularia
Oikopleura
 
3X
6X
5X
15X
1X
LANCETVISJES / ACRANIA
 
 
 
VISSEN / PISCES
Onbekend / Unknown: ei / egg
1X
Copepoden: *  = enkele/ some
                     ** = medium
                    *** = veel / many
Tellingen < en > zijn schattingen.
Countings < and > are rudimentary.
 
Soort onbekend: veel planktonsoorten zijn 
zeer moeilijk van elkaar te onderscheiden
en zijn specialistenwerk.
(cf.)= confer, conferentie d.w.z. men is niet zeker, er moet over gediscussieerd worden.
1=enkele/rare   2=regelmatig/present    3=algemeen/common      4=massaal/abundant
 
                                     Vangst: 10/07/17              Uur: 10:15
 
     Plaats: Oostende-Mariakerke                  Wind: ZZO.               Beaufort: 2            Golven: 20 cm.
         
         LW: 09:08          t° strandwater: 20°         t° lucht: 18°               halfbewolkt            UV: 7
Hoewel het zomer was stond er op 1 juli 2017 een krachtige wind met rukwinden. Tien mijl voor de kust kapseisde een zeilschip en 3 mensen lieten het leven.
 
"Bloemen verwelken, scheepjes vergaan maar onze liefde blijft eeuwig bestaan." 
 
Verzen, die luchtig of zelfs vrolijk klinken, schreeuwen nu door merg en been.
 
Terwijl ik aan het vissen was spoelden hydoïdpoliepen aan, diertjes die in kolonies leven. Als men die vindt in de vloedlijn of langs de waterkant zitten dikwijls verschillende kolonies ineengestrengeld, soms met plastic en schelpenstukjes ertussen. Zeehaar zeggen vissers.
 
In mijn planktonnet tref ik hydroïdpoliepen aan van een soort die men Zeedraad of Obelia noemt. Deze kolonies zien eruit als minuscule planten en leven vastgehecht aan de bodem van de zee of aan andere vaste ondergrond. Op de stelen zitten de poliepen, omgekeerde en vastzittende kwallen als het ware. Deze jagen op passerende prooien met hun met netelcellen bezette tentakels.
 
De poliepen van Zeedraad kunnen zich terugtrekken in een doorschijnend huisje(theca), gelijkend op een beker. Voortplantingscellen zitten in een langer huisje(gonotheca). Deze groeien uit tot kleine kwallen, die in zee worden losgelaten. Deze kwallen, hydromedusen genoemd, heb ik dit jaar al verschillende keren opgevist. De eerste keer op 08/04/17 waar ik dieper inga op hun voortplanting. Ook tijdens deze vangst zijn ze talrijk.
 
Klik op de foto's om ze groter te zien.
De vergrotingen door de microscoop staan bij de foto's vermeld.
Bij 40x vergroting is het beeld 3,2 mm. breed.
Bij 100x vergroting 1,4 mm.
 
Op elke kolonie huist een ganse levensgemeenschap bestaande uit  kreeftachtigen, wormen, kolonies van mosdiertjes, diatomeeën, trilhaardiertjes....
 
Mosdiertjes leven ook in kolonies zoals hydroïdpoliepen maar hun bouw is anders. Ze hebben lange tentakels met trilharen die een waterstroom met plankton richting mond stuwen. De diertjes kunnen zich eveneens in een huisje terugtrekken als dat nodig is. Sommige mosdiertjes
brengen vrijzwemmende larven voort die een tijd in het plankton dolen vooraleer zich ergens te vestigen.
Dikwijls treft men op de kolonies van Zeedraad eikapsels van naaktslakken aan. Deze slakken voeden zich met de poliepen van de kolonie. De eikapsels bevatten meerdere eitjes die vrijkomen in het plankton wanneer de slakjes in het ei beginnen te zwemmen. Ze maken hierbij gebruik van 2 kransen met trilharen. Zoals op de foto is te zien hebben ze een doorzichtige schelp. Kransen met trilharen en schelp verliezen ze eens hun zittend leven aanvangt. Eikapsel en larve van slak onderaan zijn waarschijnlijk van de Slanke knotsslak. Ook deze keer merk ik eikapsels op maar ik krijg ze niet goed in beeld, vandaar deze foto's van 17/08/16.
 
Tekst en foto's: visscher Dan
10:07:17_plankton oostende_Vlokreeft_Amphipoda_40x
10:07:17_plankton oostende_Mosdiertje_Bryozoa_100x
10:07:17_plankton oostende_Rondworm_Annelida_100x
10:07:17_plankton oostende_Zeedraad_Obelia_theca_100x
10:07:17_plankton oostende_Obelia_hydromeduse_40x
17:08:16_plankton oostende_eitjes van Naaktslak_eggs from Nudibranchia_100x
17:08:16_plankton oostende_ei van Naaktslak_egg from Nudibranchia_100x
10:07:17_strand oostende_aanspoelsel
10:07:17_strand oostende_Zeedraad_Obelia
10:07:17_plankton oostende_zeedraad_obelia
 Plankton in the surf