Vangst: 09/04/19    Uur: 14:15
 
Plaats:  Oostende-Mariakerke               Wind: NO.          Beaufort: 4       Golven: 50 cm
 
LW : 11:04          t° strandwater: 10°        t° lucht: 9°          bewolkt              UV 4
 ZOÖPLANKTON
  
 GROEPEN / TAXA
 SOORT / SPECIES
03
09
18
20
09
18
13
10
18
04
11
18
23
11
18
14
12
18
07
01
19
18
02
19
19
03
19
09
04
19
 TRILHAARDIERTJES
Tintinnids / Tintinnida
Onbekend / Unknown
3X
2X
 
9X
 
2X
Zuiginfusorieën / Suctoria
Acineta species
1X
1X
 
Thecacineta (cf) calix
8X
Klokdiertjes / Peritrichia
Vorticella
18X
1X
 
GAATJESDRAGERS / FORAMINIFERA
Varia Onbekend / Unknown
<10
<10
>10
<10
<10
SPONZEN / PORIFERA
Spicules
  X
X
X
NETELDIEREN / CNIDARIA
Bloemdieren / Anthozoa
Onbekend / Unknown: Planula larve
Viltkokeranemoon / Cerianthus (cf) lloydii:
Antipathula larvae
1X
Schijfkwallen / Scyphozoa
Hydroïdpoliepen / Hydrozoa
Rathkea octopunctata: kwal / medusae
3X
Bache's knotsklokje / Nemopsis bachei
Eucheilota maculata: kwal / medusae
4X
Eutonina indicans: kwal / medusae
Margelopsis haeckelii: kwal / medusae
4X
13X
Margelopsis haeckelii: pelagische poliep
7X
2X
1X
9X
42X
Zeedraad / Obelia: kwal / medusae
1X
1X
Ectopleura dumortieri: kwal / medusae
Kleine klokpoliep/ Clytia hemisphaer.: kwal
Ribkwallen / Ctenophora
Zeedruif / Pleurobrachia pileus
 
Meloenkwal / Beroe gracilis
Amerikaanse ribkwal / Mnemiopsis leidyi
14X
2X
3X
6X
3X
Onbekend / Unknown
20X
1X
PLATWORMEN / PLATHYHELMINTHES
Onbekend / Unknown
1X
1X
1X
1X
3X
1X
Kuhnia(cf) scombri: ei / egg
2X
2X
SNOERWORMEN / NEMERTEA
RONDWORMEN / ANNELIDA
Polydora: larve
17X
3X
23X
60X
35X
6X
6X
>99
4X
Sabellaria (cf) larve
8X
Schelpkokerworm / Lanice conchil.: larve
8X
2X
4X
3X
3X
1X
>99
Magelona larve / larvae
1X
Malacoceros(cf) ei / egg
 
 
2X
Myrianida
Onbekend/ Unknown
6X
1X
Owenia fusiformis larve / larvae
Harmothoe species
2X
1X
SCHELPDIEREN / MOLLUSCA
Slakken / Gastropoda
Onbekend / Unknown: Veliger larve
1X
2X
Onbekend / Unknown: Post-larvae
Onbekend / Unknown: Ei / Egg
1X
2-Kleppigen / Bivalvia
Onbekend / Unknown: Veliger larve
2X
 
25X
Onbekend / Unknown: Post-larvae
9X
11X
  1X
1X
KREEFTACHTIGEN / CRUSTACEA
Spinachtigen / Arachnida
Mijt / Mite
1X
1X
1X
Kieuwpootkreeftjes / Branchiopoda
Roeipootkreeftjes / Copepoda
Varia Onbekend / Unknown
 *
*
 ***
 ***
 **
 *
 ***
 *
*
*
Rankpotigen / Cirripedia
Zeepok / Balanidae: Naupliuslarve
 *
 **
*
*
*
 *
 *
Zeepok / Balanidae: Cyprislarve
8X
9X
7X
9X
7X
1X
37X
22X
Tienpotigen / Decapoda
Krab / Crab: Megalope-larve
Krab / Crab: Zoea-larve
Helmkrab/Corystes (cf) cassivelaunus:zoea
Gewone garnaal / Crangon crangon
Strandkrab / Carcinus maenas juveniel
Kommadiertjes / Cumacea
1X
Mosselkreeftjes / Ostracoda
1X
1X
1X
Krill / Euphausiacea
Vlokreeften / Amphipoda
Gammaridae
2X
1X
1X
Spookkreeftje / Caprellidae
1X
Pissebedden / Isopoda
Aasgarnalen / Mysida
Onbekend / Unknown
9X
RADERDIERTJES / ROTIFERA
8X
HOEFIJZERWORMEN / PHORONIDA
Actinotrocha-larve
2X
1X
5X
MOSDIERTJES / BRYOZOA
Cyphonaut
14X
15X
12X
33X
28X
25X
>99
1X
6X
PIJLWORMEN / CHAETOGNATA
2X
STEKELHUIDIGEN / ECHINODERMATA
Onbekend / Unknown: Pluteus larve
8X
Onbekend / Unknown: larve
5X
Zeesterren / Asteroida
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
Gastrula larve
Gewone(cf) zeester / Asterias rubens:
bipinnaria larve / larvae
4X
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
brachiolaria larve / larvae
Slangsterren / Ophiuroida
Brokkelster(cf) / Ophiotrix(cf) fragilis
Zeeëgels / Echinoida
Zeekomkommers / Holothuroida
MANTELDIEREN / TUNICATA
Zakpijpen / Ascidiacea
Salpen / Thaliacea
Mantelvisjes / Apendicularia
Oikopleura
2X
6X
4X
LANCETVISJES / ACRANIA
 
VISSEN / PISCES
Onbekend / Unknown: ei / egg
Copepoden: *  = enkele/ some
                     ** = medium
                    *** = veel / many
Tellingen < en > zijn schattingen.
Countings < and > are rudimentary.
 
Soort onbekend: veel planktonsoorten
zijn zeer moeilijk van elkaar te onder-
scheiden en zijn specialistenwerk.
 FYTOPLANKTON
  
 K
A
N
T
 
  DIATOMEEËN / KIEZELWIEREN
16
08
17
29
08
17
17
09
17
09
10
17
26
10
17
151117
03
12
17
21
12
17
13
01
18
30
01
18
17
02
18
06
03
18
24
03
18
14
04
18
04
05
18
20
05
18
15
06
18
05
07
18
24
07
18
12
08
18
03
09
18
20
09
18
13
10
18
04
11
18
23
11
18
14
12
18
07
01
19
18
02
19
19
03
19
09
04
19
Actinoptychus senarius
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
2
2
1
2
2
2
Actinoptychus splendens
2
2
3
3
3
3
2
3
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
Asterionellopsis glacialis
1
1
2
2
3
3
1
2
2
2
3
1
2
1
2
1
3
Aulacodiscus(cf) argus
1
1
2
1
1
2
2
2
2
3
2
2
2
1
2
 
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
Bacillaria paxillifer
1
2
3
2
3
2
3
 
1
2
2
2
1
3
2
2
Bacteriastrum hyalinum
2
3
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
1
1
Bellerochea horologicalis
4
4
3
4
3
3
3
Bellerochea malleus
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
 
Biddulphia(cf) biddulphiana
1
Biddulphia alternans
Brockmanniella(cf) brockmannii
1
1
1
Campylodiscus(cf) echeneis
1
Cerataulina (cf)  pelagica
2
2
2
2
3
2
3
3
2
1
2
2
3
4
3
3
 
Chaetoceros armatus
0
1
1
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
2
2
1
1
1
1
1
2
Chaetoceros (cf) costatus
1
 
Chaetoceros curvisetus
3
2
2
2
2
2
3
1
1
1
1
Chaetoceros(cf) decipiens
1
1
1
Chaetoceros(cf) densus
1
2
1
Chaetoceros diadema
1
1
1
Chaetoceros didymus
1
1
1
Chaetoceros eibenii
1
2
1
2
2
1
1
2
1
Chaetoceros socialis
2
1
3
3
1
1
Chaetoceros(cf) lauderi
1
Coscinodiscus(cf) concinnus
2
1
1
1
2
1
Coscinodiscus granii
1
2
1
1
2
Coscinodiscus(cf) pavillardii
Coscinodiscus(cf) wailessii
Cymatosira(cf) belgica
1
1
1
Cylindrotheca(cf) closterium
1
1
1
1
1
1
Detonula (cf) pumila
1
Ditylum brightwellii
1
1
2
1
2
4
2
2
1
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
3
Eucampia zodiacus
2
2
1
1
3
2
2
3
3
Guinardia delicatula
1
1
2
2
1
1
2
2
2
1
Guinardia striata
1
2
1
1
2
1
1
Guinardia flaccida
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
Helicotheca tamesis
1
2
2
3
3
2
1
1
 
1
2
2
2
Isthmia species
Lauderia annulata
1
2
3
1
2
2
1
1
2
3
Leptocylindrus(cf) danicus
3
2
1
1
2
2
1
Lithodesmium undulatum
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
3
3
2
2
2
1
Melosira(cf) moniliformis
1
1
Meuniera membranacea
1
Neocalyptrella robusta
2
2
3
2
2
Odontella (cf) aurita
 
 
Odontella aurita var. minima
1
1
1
2
Odontella (cf) longicruris
3
3
1
3
Odontella regia/ mobiliensis
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
2
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
Odontella rhombus
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
3
3
2
2
Odontella sinensis
4
3
3
3
3
3
2
2
3
2
3
3
2
2
2
2
2
0
2
3
3
3
3
4
3
2
3
3
3
Paralia sulcata
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
Plagiogrammopsis vanheurckii
1
1
1
1
1
Pleurosigma/ Gyrosigma
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
2
1
1
1
1
Proboscia
2
2
2
3
2
3
Pseudo-nitzschia
1
2
2
1
3
4
3
2
1
2
3
2
3
2
2
2
3
Rhaphoneis amphiceros
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Rhizosolenia(cf) hebetata
3
2
2
2
2
1
2
2
3
3
2
2
2
Rhizosolenia (cf) setigera
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
3
3
Rhizosolenia (cf) imbricata
1
3
2
2
1
1
1
1
2
2
3
2
3
4
1
1
3
3
3
2
2
1
1
2
3
Skeletonema(cf)
2
1
1
1
2
2
2
1
Stephanopyxis(cf) turris
2
1
1
1
2
2
3
2
Thalassionema(cf)  nitzschioides
1
1
1
1
1
2
1
2
3
1
1
1
1
1
Thalassiosira (cf) nordenskioeldii
2
Thalassiosira (cf) punctigera
1
Thalassiosira(cf) rotula
1
2
1
2
1
Triceratium favus
  
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
 
  DINOFLAGELLATEN/ DINO'S
16
08
17
29
08
17
17
09
17
09
10
17
26
10
17
15
11
17
03
12
17
21
12
17
13
01
18
30
01
18
17
02
18
06
03
18
24
03
18
14
04
18
04
05
18
20
05
18
15
06
18
05
07
18
24
07
18
12
08
18
03
09
18
20
09
18
13
10
18
04
11
18
23
11
18
14
12
18
07
01
19
18
02
19
19
03
19
09
04
19
Ceratium fusus
1
1
2
Ceratium horridum
3
1
Ceratium species
Protoperidinium
1
Prorocentrum (cf) micans
1
Zeevonk / Noctiluca scintillans
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
2
2