(cf.)= confer, conferentie d.w.z. men is niet zeker, er moet over gediscussieerd worden.
1=enkele/rare   2=regelmatig/present    3=algemeen/common      4=massaal/abundant
 FYTOPLANKTON
 
  DIATOMEEËN / KIEZELWIEREN
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
08
04
17
Actinoptychus senarius
2
1
1
2
2
1
1
Actinoptychus splendens
2
2
2
2
2
 2
1
1
Asterionellopsis glacialis
1
2
2
Aulacodiscus(cf) argus
2
2
2
2
2
2
1
1
Bacillaria paxillifer
2
2
3
3
2
Bellerochea malleus
1
1
1
1
 1
Biddulphia alternans
1
Brockmaniella(cf) brockmannii
1
1
Chaetoceros armatus
0
0
0
0
0
0
1
0
Chaetoceros curvisetus
1
Chaetoceros(cf) densus
1
Chaetoceros eibenii
1
2
2
3
Chaetoceros socialis
1
1
2
3
Chaetoceros(cf) lauderi
1
Cerataulina(cf) pelagica
1
2
Cymatosira(cf) belgica
1
1
Cylindrotheca(cf) closterium
1
Ditylum brightwellii
1
1
1
2
3
3
Guinardia delicatula
1
2
3
3
Guinardia striata
1
1
Guinardia flaccida
2
2
Helicotheca tamesis
 
1
2
3
2
3
2
Isthmia species
1
Lauderia annulata
1
2
3
2
Lithodesmium undulatum
2
1
1
1
2
Meuniera membranacea
1
Odontella (cf) aurita
1
Odontella aurita var. minima
1
1
1
1
3
Odontella regia/ mobiliensis
2
3
1
2
2
3
3
3
Odontella rhombus
2
1
2
2
1
2
Odontella sinensis
3
3
2
3
2
1
3
3
Paralia sulcata
2
1
2
1
2
2
Plagiogrammopsis vanheurckii
1
Pleurosigma/ Gyrosigma
1
1
Pseudo-nitzschia
1
Rhaphoneis amphiceros
2
3
2
3
2
2
3
2
Rhizosolenia(cf) hebetata
1
1
1
2
Rhizosolenia setigera
1
2
Rhizosolenia (cf) imbricata
 
1
1
2
4
4
Skeletonema(cf)
1
Thalassionema nitzschioides
1
1
2
Thalassiosira(cf) rotula
1
2
1
2
2
Triceratium favus
2
1
2
2
2
1
2
1
 
  DINOFLAGELLATEN/ DINO'S
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
080417
Ceratium fusus
1
1
Ceratium species
1
Noctiluca scintillans
1
1
1
2
2
  
  HAPTOPHYTA
Phaeocystis
0
0
0
0
1
2
3
4
  
  SILICOFLAGELLATEN
Dictyocha
 
 
1
 ZOÖPLANKTON
 GROEPEN / TAXA
 SOORT / SPECIES
  15
  03
  17
27
03
17
08
04
17
 TRILHAARDIERTJES
Tintinnids / Tintinnida
Onbekend / Unknown
  1X
2X
Zuiginfusorieën / Suctoria
GAATJESDRAGERS / FORAMINIFERA
Varia Onbekend / Unknown
>10
<10
<10
SPONZEN / PORIFERA
Spicules
  X
  X
  X
NETELDIEREN / CNIDARIA
Schijfkwallen / Scyphozoa
Hydroïdpoliepen / Hydrozoa
Rathkea octopunctata: kwal / medusae
2X
>30
3X
Margelopsis haeckeli: pelagische poliep
>80
>10
Zeedraad / Obelia: kwal / medusae
2X
Ribkwallen / Ctenophora
Zeedruif / Pleurobrachia pileus
3X
PLATWORMEN / PLATHYHELMINTHES
Onbekend / Unknown
1X
Kuhnia(cf) scombri: ei / egg
2X
SNOERWORMEN / NEMERTEA
RONDWORMEN / ANNELIDA
Polydora: larve
7X
>30
1X
Schelpkokerworm/Lanice conchilega: larve
6X
>30
>10
Magelona larve / larvae
2X
SCHELPDIEREN / MOLLUSCA
Slakken / Gastropoda
2-Kleppigen / Bivalvia
Onbekend / Unknown: Veliger larve
2X
3X
SCHAALDIEREN / CRUSTACEA
Spinachtigen / Arachnida
Kieuwpootkreeftjes / Branchiopoda
Roeipootkreeftjes / Copepoda
Varia Onbekend / Unknown
  *
 *
 *
Rankpotigen / Cirripedia
Zeepok / Balanidae: Naupliuslarve
<10
<10
Zeepok / Balanidae: Cyprislarve
>10
8X
Tienpotigen / Decapoda
Kommadiertjes / Cumacea
Mosselkreeftjes / Ostracoda
Krill / Euphausiacea
Vlokreeften / Amphipoda
Pissebedden / Isopoda
Aasgarnalen / Mysida
Onbekend / Unknown
3X
RADERDIERTJES / ROTIFERA
HOEFIJZERWORMEN / PHORONIDA
MOSDIERTJES / BRYOZOA
Cyphonaut
2X
5X
>10
PIJLWORMEN / CHAETOGNATA
STEKELHUIDIGEN / ECHINODERMATA
Onbekend / Unknown: Bipinnaria larve
2X
>40
3X
Onbekend / Unknown: Pluteus larve
>10
4X
Zeesterren / Asteroida
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
Gastrula larve
10X
1X
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
brachiolaria larve / larvae
1X
Slangsterren / Ophiuroida
Zeeëgels / Echinoida
Zeekomkommers / Holothuroida
MANTELDIEREN / TUNICATA
Zakpijpen / Ascidiacea
Salpen / Thaliacea
Mantelvisjes / Apendicularia
Oikopleura
 
3X
6X
LANCETVISJES / ACRANIA
 
 
 
VISSEN / PISCES
Onbekend / Unknown: ei / egg
1X
Copepoden: *  = enkele/ some
                     ** = medium
                    *** = veel / many
Tellingen < en > zijn schattingen.
Countings < and > are rudimentary.
 
Soort onbekend: veel planktonsoorten zijn 
zeer moeilijk van elkaar te onderscheiden
en zijn specialistenwerk.
                                    Vangst: 08/04/17    Uur: 10:00
 
Plaats:  Oostende-Mariakerke               Wind: ver.               Beaufort: 1/2        Golven: 35 cm
 
LW : 06:44        t° strandwater: 11°        t° lucht: 8°               helder                  UV: 5
08:04:17_strand oostende
08:04:17_strand oostende_naturel strandwater+plankton
08:04:17_zooplankton oostende_Zeedraad/Obelia_40X
08:04:17_zooplankton oostende_Zeedraad/Obelia_100X
08:04:17_zooplankton oostende_Magelona: larve_100X
08:04:17_zooplankton oostende_Magelona: larve_100X
Als men bovenstaand beeld vergelijkt met dat van 27/03/17 lijkt er niet veel veranderd. Toch zijn de  schuimalg en de diatomee Rhizosolenia imbricata nu massaler aanwezig. Het zoöplankton in mijn net  is deze keer minder talrijk. Onzichtbaar voor het oog is de stijging in nog geen 2 weken tijd van de temperatuur van het strandwater met 2° Celcius.
Opvallend  zijn enkele kwallen van zeedraad en larven van de Magelona-worm.
Als een Christus zonder kruis hangen ze onbeweeglijk, gedragen door het water. Soms rollen ze zich op tot een klein bolletje. Zoals hun ouders hebben larven van Magelona-wormen lange armen met kleverige papillen. De larven vissen ermee op plankton. Ze zouden uitsluitend veliger-larven van 2-kleppige schelpen lusten. 
De volwassen Magelona leven op en in de zeebodem. Slechts een deel van hun leven brengen
ze in het plankton door.
 
 
 
 
26:03:17_zooplankton oostende_Magelona_40X
26:03:17_zooplankton oostende_Magelona_40X
26:03:17_zooplankton oostende_ Magelona_40X
04:10:16_plankton oostende_Tweekleppige/Bivalvia:Veliger_600X
08:04:17_plankton oostende_Zeedraad/Obelia: voortplanting
Veliger-larven bezitten ontelbare trilharen waardoor ze kunnen zwemmen. Zwaardscheden, messen en mosselen bijvoorbeeld produceren veliger-larven. Enkele van deze veliger-larven waren trouwens nu in mijn planktonnet te vinden.
Oudere veligers hebben al een schelp zoals hier is te zien. Veligers van elkaar onderscheiden is  werk voor specialisten. Sommige veligers moet men bovendien laten opgroeien tot volwassen schelpdier om te weten met welke soort men te doen heeft.
Zoals de larven van de Magelona-wormen moeten ook veligers op zoek naar een geschikte plaats op de zeebodem, waar ze hun zwemvermogen gaan verliezen.
Veel hydromedusen wisselen een leven als kwal af met een leven als vastzittende kolonie. De kolonies leven vastgehecht aan een vaste ondergrond en dit kan vanalles zijn: stenen, schelpen, wieren, zeedieren, boeien, scheepsrompen enzovoort. De kolonies kunnen in horizontale of in vertikale richting groeien. Als ze rechtop groeien gelijken ze op kleine planten. Deze spoelen dikwijls aan op het strand  als ze worden losgeslagen.
Op de kolonies zitten 2 soorten poliepen: voedings- en voortplantingspoliepen. De voedingspoliepen
vangen prooien met hun netelcellen. Het zijn precies vastzittende kwallen die ondersteboven zitten.
Aan de voortplantingspoliepen groeien kwallen die tenslotte worden afgesnoerd en in zee losgelaten.
Vrijzwemmende vrouwelijke en mannelijke kwallen laten hun geslachtscellen los in het water waar de bevruchting plaatsvindt. UIt het ei komt een larve die, zwemmend met behulp van trilharen, zijn plaatsje gaat zoeken in de onmetelijke zee. Eenmaal vastgehecht groeit er een nieuwe kolonie uit.
 
Klik eerst op de linkerfoto. Vergrotingen staan bij de foto's vermeld.
Bij 40x is het beeld 3,2 mm. breed.
Bij 100X 1,4 mm.   
Bij 600X 0,25 mm.
 
Onderaan op de foto's is een hydromeduse van Zeedraad of Obelia te zien. Dit kwalletje  kan men direct uit de duizend herkennen. Het heeft in tegenstelling tot andere kwallen niet de gekende klokvorm maar gelijkt op een plat stralend zonnetje.
De gekleurde stippels zijn niet van Obelia maar van individuele cellen van onze schuimalg, die
we nog wel lange tijd gaan tegenkomen.
Tekst en foto's: visscher Dan.
 Plankton in the surf