07:10:19_strand Oostende
07:10:19_strand Oostende_strandwater en plankton
 FYTOPLANKTON
 K
A
N
T
 
  DIATOMEEËN / KIEZELWIEREN
21
12
17
13
01
18
30
01
18
17
02
18
06
03
18
24
03
18
14
04
18
04
05
18
20
05
18
15
06
18
05
07
18
24
07
18
12
08
18
03
09
18
20
09
18
13
10
18
04
11
18
23
11
18
14
12
18
07
01
19
18
02
19
19
03
19
09
04
19
07
05
19
01
06
19
25
06
19
22
07
19
10
09
19
22
09
19
07
10
19
Actinoptychus senarius
1
1
1
1
1
1
2
3
2
2
1
2
2
2
3
2
2
3
1
2
1
Actinoptychus splendens
3
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3
2
2
Asterionellopsis glacialis
2
2
3
3
1
2
2
2
3
1
2
1
2
1
3
3
2
1
3
3
3
1
Aulacodiscus(cf) argus
2
2
3
2
2
2
1
2
 
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Bacillaria paxillifer
2
3
2
3
2
3
 
1
2
2
2
1
3
2
2
1
2
3
2
Bacteriastrum hyalinum
2
1
2
2
2
1
2
1
1
2
3
3
 
Bellerochea horologicalis
4
4
3
4
3
3
3
3
1
2
2
3
4
3
Bellerochea malleus
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
 
1
1
2
2
3
Biddulphia(cf) biddulphiana
1
Biddulphia alternans
1
Brockmanniella(cf) brockmannii
1
1
1
Campylodiscus(cf) echeneis
Cerataulina (cf)  pelagica
2
3
2
3
3
2
1
2
2
3
4
3
3
 
Chaetoceros armatus
2
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
0
0
0
2
3
0
Chaetoceros (cf) costatus
1
 
Chaetoceros curvisetus
2
2
3
1
1
1
1
1
1
2
Chaetoceros(cf) decipiens
1
1
1
Chaetoceros(cf) densus
1
2
1
1
Chaetoceros diadema
1
1
1
Chaetoceros(cf) didymus
1
1
2
2
1
1
Chaetoceros eibenii
1
2
2
1
1
2
1
2
2
Chaetoceros socialis
1
3
3
1
1
2
2
Chaetoceros(cf) lauderi
1
Coscinodiscus(cf) concinnus
2
1
1
1
2
1
2
2
2
Coscinodiscus granii
2
1
1
2
3
2
2
1
Coscinodiscus(cf) pavillardii
Coscinodiscus(cf) wailessii
Cymatosira(cf) belgica
1
1
1
Cylindrotheca(cf) closterium
1
1
1
1
1
1
3
Detonula (cf) pumila
1
Ditylum brightwellii
2
1
2
4
2
2
1
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
3
2
2
2
Eucampia zodiacus
1
3
2
2
3
3
2
2
Guinardia delicatula
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
 
1
1
1
Guinardia striata
1
2
1
1
2
1
2
Guinardia flaccida
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
2
2
Helicotheca tamesis
1
2
2
3
3
2
1
1
 
1
2
2
2
1
1
1
1
Isthmia species
Lauderia annulata
3
1
2
2
1
1
2
3
2
 
Leptocylindrus(cf) danicus
2
1
1
2
2
1
3
Lithodesmium undulatum
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
3
3
2
2
2
1
1
2
2
2
Melosira(cf) moniliformis
1
1
Meuniera membranacea
1
Neocalyptrella robusta
2
3
2
2
1
2
1
2
Odontella (cf) aurita
 
 
Odontella aurita var. minima
1
1
1
2
Odontella (cf) longicruris
3
3
1
3
3
1
Odontella regia/ mobiliensis
1
1
1
2
2
1
2
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
Odontella rhombus
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
Odontella sinensis
2
3
2
3
3
2
2
2
2
2
0
2
3
3
3
3
4
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Paralia sulcata
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
Plagiogrammopsis vanheurckii
1
1
1
1
1
1
1
Pleurosigma/ Gyrosigma
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
3
2
2
Proboscia
2
2
2
3
2
3
Pseudo-nitzschia
3
4
3
2
1
2
3
2
3
2
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
Rhaphoneis amphiceros
2
2
1
2
2
1
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Rhizosolenia(cf) hebetata
3
2
2
2
2
1
2
2
3
3
2
2
2
2
3
2
2
2
Rhizosolenia (cf) setigera
2
2
2
1
1
3
3
Rhizosolenia (cf) imbricata
1
1
2
2
3
2
3
4
1
1
3
3
3
2
2
1
1
2
3
2
2
3
2
3
2
2
Skeletonema(cf)
2
1
1
1
2
2
2
1
Stephanopyxis(cf) turris
1
2
2
3
2
2
1
2
Thalassionema(cf)  nitzschioides
1
2
1
2
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
Thalassiosira (cf) nordenskioeldii
2
Thalassiosira (cf) punctigera
1
Thalassiosira(cf) rotula
2
1
2
1
1
1
Triceratium favus
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
 
  DINOFLAGELLATEN/ DINO'S
21
12
17
13
01
18
30
01
18
17
02
18
06
03
18
24
03
18
14
04
18
04
05
18
20
05
18
15
06
18
05
07
18
24
07
18
12
08
18
03
09
18
20
09
18
13
10
18
04
11
18
23
11
18
14
12
18
07
01
19
18
02
19
19
03
19
09
04
19
07
05
19
01
06
19
25
06
19
22
07
19
10
09
19
22
09
19
07
10
19
Ceratium fusus
1
1
2
Ceratium horridum
3
1
Ceratium species
Protoperidinium
1
Prorocentrum (cf) micans
1
Zeevonk / Noctiluca scintillans
1
1
1
0
2
2
3
2
2
3
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
0
1
2
3
3
2
1
2
1
  
  HAPTOPHYTA
Phaeocystis (schuimalg)
0
0
0
0
0
1
4
4
1
0
0
2
0
1
1
2
1
1
0
0
0
2
3
4
1
0
2
1
2
1
  
  SILICOFLAGELLATEN
Dictyocha
 
1
(cf)= confer, conferentie d.w.z. men
  is niet zeker, er moet over
  gediscussieerd worden.
  
  1= enkele/ rare
  2= regelmatig/ present
  3= algemeen/ common
  4= massaal/ abundant
 ZOÖPLANKTON
  
 GROEPEN / TAXA
 SOORT / SPECIES
18
02
19
19
03
19
09
04
19
07
05
19
01
06
19
25
06
19
22
07
19
10
09
19
22
09
19
07
10
19
 TRILHAARDIERTJES
Tintinnids / Tintinnida
Onbekend / Unknown
9X
 
2X
2X
1X
2X
2X
Zuiginfusorieën / Suctoria
Acineta species
 
Thecacineta (cf) calix
8X
Klokdiertjes / Peritrichia
Vorticella
 
GAATJESDRAGERS / FORAMINIFERA
Varia Onbekend / Unknown
>10
<10
<10
<10
<10
SPONZEN / PORIFERA
Spicules
X
NETELDIEREN / CNIDARIA
Bloemdieren / Anthozoa
Onbekend / Unknown: Planula larve
9X
6X
2X
Viltkokeranemoon / Cerianthus (cf) lloydii:
Antipathula larvae
1X
1X
Schijfkwallen / Scyphozoa
Chrysaora hysoscella (7 mm.)
1X
Rhizostoma pulmo (10 mm.)
1x
Hydroïdpoliepen / Hydrozoa
Rathkea octopunctata: kwal / medusae
3X
1X
Bache's knotsklokje / Nemopsis bachei
2X
1X
1X
2X
Eucheilota maculata: kwal / medusae
3X
5X
1X
Eutonina indicans: kwal / medusae
Margelopsis haeckelii: kwal / medusae
13X
92X
6X
6X
22X
Margelopsis haeckelii: pelagische poliep
1X
9X
42X
62X
3X
2X
1X
6X
2X
Zeedraad / Obelia: kwal / medusae
1X
1X
12X
1X
Ectopleura dumortieri: kwal / medusae
Kleine klokpoliep/ Clytia hemisphaer.: kwal
Ribkwallen / Ctenophora
Zeedruif / Pleurobrachia pileus
1X
1X
23X
 
2X
Meloenkwal / Beroe gracilis
19X
2X
1X
19X
14X
Amerikaanse ribkwal / Mnemiopsis leidyi
 
1X
1X
 
Onbekend / Unknown
1X
PLATWORMEN / PLATHYHELMINTHES
Onbekend / Unknown
1X
1X
3X
Kuhnia(cf) scombri: ei / egg
2X
1X
SNOERWORMEN / NEMERTEA
RONDWORMEN / ANNELIDA
Polydora: larve
6X
>99
4X
9X
10X
13x
13X
12X
28X
6X
Sabellaria (cf) larve
7X
Schelpkokerworm / Lanice conchil.: larve
1X
>99
13X
9X
9X
3X
12X
5X
Magelona larve / larvae
1X
Malacoceros(cf) ei / egg
2X
Myrianida
Onbekend/ Unknown
1X
Owenia fusiformis larve / larvae
1X
Harmothoe species
2X
1X
3X
SCHELPDIEREN / MOLLUSCA
Slakken / Gastropoda
Onbekend / Unknown: Veliger larve
2X
3X
 
Onbekend / Unknown: Post-larvae
Onbekend / Unknown: Ei / Egg
1X
2-Kleppigen / Bivalvia
Onbekend / Unknown: Veliger larve
25X
23X
>50
2X
10X
6X
2X
Onbekend / Unknown: Post-larvae
2X
1X
1X
KREEFTACHTIGEN / CRUSTACEA
Spinachtigen / Arachnida
Mijt / Mite
1X
1X
Kieuwpootkreeftjes / Branchiopoda
Roeipootkreeftjes / Copepoda
Varia Onbekend / Unknown
 *
*
*
 ***
  0
 **
 **
 *
***
 **
Rankpotigen / Cirripedia
Zeepok / Balanidae: Naupliuslarve
 *
 *
 *
 *
 *
*
 *
 ***
 *
Zeepok / Balanidae: Cyprislarve
1X
37X
22X
13X
7X
9X
13X
16X
4X
Tienpotigen / Decapoda
Krab / Crab: Megalope-larve
1X
1X
1X
Krab / Crab: Zoea-larve
 
Helmkrab/Corystes (cf) cassivelaunus:zoea
Gewone garnaal / Crangon crangon
Strandkrab / Carcinus maenas juveniel
Zoea krab Rhithropanapeus (cf) harrisii
1X
Kommadiertjes / Cumacea
1X
2X
3X
Mosselkreeftjes / Ostracoda
1X
1X
1X
1X
Krill / Euphausiacea
Vlokreeften / Amphipoda
Gammaridae
1X
1X
5X
Spookkreeftje / Caprellidae
Pissebedden / Isopoda
Aasgarnalen / Mysida
Onbekend / Unknown
1X
5X
1X
RADERDIERTJES / ROTIFERA
HOEFIJZERWORMEN / PHORONIDA
Actinotrocha-larve
4X
2X
MOSDIERTJES / BRYOZOA
Cyphonaut
>99
1X
6X
2X
>50
12X
3X
2X
25X
PIJLWORMEN / CHAETOGNATA
2X
12X
8X
STEKELHUIDIGEN / ECHINODERMATA
Onbekend / Unknown: Pluteus larve
8X
38X