ZOÖPLANKTON
  
 GROEPEN / TAXA
 SOORT / SPECIES
04
12
19
18
12
19
06
02
20
04
03
20
16
03
20
25
03
20
08
04
20
16
04
20
19
04
20
06
06
20
 TRILHAARDIERTJES
3X
3X
Tintinnids / Tintinnida
Onbekend / Unknown
1X
2X
 
Zuiginfusorieën / Suctoria
Acineta species
2X
6X
1X
Thecacineta (cf) calix
Klokdiertjes / Peritrichia
Vorticella
GAATJESDRAGERS / FORAMINIFERA
Varia Onbekend / Unknown
<10
<10
<10
<10
<10
SPONZEN / PORIFERA
Spicules
  X
  X
  X
  X
NETELDIEREN / CNIDARIA
Bloemdieren / Anthozoa
Onbekend / Unknown: Planula larve
32X
Viltkokeranemoon / Cerianthus (cf) lloydii:
Antipathula larvae
Schijfkwallen / Scyphozoa
Chrysaora hysoscella (7 mm.)
Rhizostoma pulmo (10 mm.)
Hydroïdpoliepen / Hydrozoa
Rathkea octopunctata: kwal / medusae
Bache's knotsklokje / Nemopsis bachei
Eucheilota maculata: kwal / medusae
Eutonina indicans: kwal / medusae
Margelopsis haeckelii: kwal / medusae
 
Margelopsis haeckelii: pelagische poliep
1X
7X
79X
7X
3X
3X
Zeedraad / Obelia: kwal / medusae
Ectopleura dumortieri: kwal / medusae
Kleine klokpoliep/ Clytia hemisphaer.: kwal
Hydromeduse onbekend
1X
Ribkwallen / Ctenophora
Zeedruif / Pleurobrachia pileus
3X
Meloenkwal / Beroe gracilis
Amerikaanse ribkwal / Mnemiopsis leidyi
 
Onbekend / Unknown
PLATWORMEN / PLATHYHELMINTHES
Onbekend / Unknown
1X
Kuhnia(cf) scombri: ei / egg
SNOERWORMEN / NEMERTEA
RONDWORMEN / ANNELIDA
Polydora: larve
1X
6X
3X
3X
12X
2X
 
Sabellaria (cf) larve
Schelpkokerworm / Lanice conchil.: larve
1X
3X
3X
2X
1X
Magelona larve / larvae
Malacoceros(cf) ei / egg
1X
Myrianida
Onbekend/ Unknown
Owenia fusiformis larve / larvae
1X
Harmothoe species
2X
SCHELPDIEREN / MOLLUSCA
Slakken / Gastropoda
Onbekend / Unknown: Veliger larve
2X
Onbekend / Unknown: Post-larvae
Onbekend / Unknown: Ei / Egg
2-Kleppigen / Bivalvia
Onbekend / Unknown: Veliger larve
Onbekend / Unknown: Post-larvae
7X
KREEFTACHTIGEN / CRUSTACEA
Spinachtigen / Arachnida
Mijt / Mite
2X
1X
Kieuwpootkreeftjes / Branchiopoda
Roeipootkreeftjes / Copepoda
Varia Onbekend / Unknown
*
 **
 *
 *
**
 *
*
 *
 **
 *
Rankpotigen / Cirripedia
Zeepok / Balanidae: Naupliuslarve
 *
  0
*
 *
 **
 *
*
 *
  0
0
Zeepok / Balanidae: Cyprislarve
6X
5X
1X
3X
28X
7X
4X
1X
3X
Tienpotigen / Decapoda
Krab / Crab: Megalope-larve Carcinus m.
27X
Krab / Crab: Zoea-larve Carcinus maenas
Helmkrab/Corystes (cf) cassivelaunus:zoea
Gewone garnaal / Crangon crangon
1X
Strandkrab / Carcinus maenas juveniel
7X
Zoea krab Rhithropanapeus (cf) harrisii
Kommadiertjes / Cumacea
Mosselkreeftjes / Ostracoda
Krill / Euphausiacea
Vlokreeften / Amphipoda
Gammaridae
1X
2X
Spookkreeftje / Caprellidae
Pissebedden / Isopoda
Aasgarnalen / Mysida
Onbekend / Unknown
1X
 
12X
 
2X
RADERDIERTJES / ROTIFERA
1X
HOEFIJZERWORMEN / PHORONIDA
Actinotrocha-larve
1X
MOSDIERTJES / BRYOZOA
Cyphonaut
20X
80X
1X
1X
26X
9X
PIJLWORMEN / CHAETOGNATA
1X
STEKELHUIDIGEN / ECHINODERMATA
Onbekend / Unknown: Pluteus larve
6X
5X
Onbekend / Unknown: dipleurula larve
7X
1X
11X
1X
Zeesterren / Asteroida
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
Gastrula larve
Gewone(cf) zeester / Asterias rubens:
bipinnaria larve / larvae
3X
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
brachiolaria larve / larvae
Slangsterren / Ophiuroida
Brokkelster(cf) / Ophiotrix(cf) fragilis
Zeeëgels / Echinoida
Zeekomkommers / Holothuroida
MANTELDIEREN / TUNICATA
Zakpijpen / Ascidiacea
Salpen / Thaliacea
Mantelvisjes / Apendicularia
Oikopleura
2X
1X
LANCETVISJES / ACRANIA
 
VISSEN / PISCES
Onbekend / Unknown: ei / egg
1X
3X
Larva
1X
Copepoden: *  = enkele/ some
                     ** = medium
                    *** = veel / many
Tellingen < en > zijn schattingen.
Countings < and > are rudimentary.
 
Soort onbekend: veel planktonsoorten
zijn zeer moeilijk van elkaar te onder-
scheiden en zijn specialistenwerk.
 FYTOPLANKTON
 K
A
N
T
 
 
  DIATOMEEËN / KIEZELWIEREN
24
07
18
12
08
18
03
09
18
20
09
18
13
10
18
04
11
18
23
11
18
14
12
18
07
01
19
18
02
19
19
03
19
09
04
19
07
05
19
01
06
19
25
06
19
22
07
19
10
09
19
22
09
19
07
10
19
08
11
19
04
12
19
18
12
19
06
02
20
04
03
20
16
03
20
25
03
20
08
04
20
16
04
20
19
04
20
06
06
20
Actinoptychus senarius
1
2
3
2
2
1
2
2
2
3
2
2
3
1
2
1
 
2
1
2
1
2
1
1
1
Actinoptychus splendens
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
1
2
1
2
Asterionellopsis glacialis
1
2
2
2
3
1
2
1
2
1
3
3
2
1
3
3
3
1
2
2
2
1
2
Aulacodiscus(cf) argus
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
Bacillaria paxillifer
 
1
2
2
2
1
3
2
2
1
2
3
2
1
2
2
3
3
3
2
 
Bacteriastrum hyalinum
2
2
2
1
2
1
1
2
3
3
 
Bellerochea horologicalis
4
4
3
4
3
3
3
3
1
2
2
3
4
3
2
2
2
2
1
1
3
3
3
2
1
Bellerochea malleus
1
2
2
1
2
2
1
1
1
 
1
1
2
2
3
2
2
Biddulphia(cf) biddulphiana
Biddulphia alternans
1
Brockmanniella(cf) brockmannii
1
1
1
Campylodiscus(cf) echeneis
Cerataulina (cf)  pelagica
2
3
4
3
3
 
Chaetoceros armatus
1
1
0
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
0
0
0
2
3
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
3
1
Chaetoceros (cf) costatus
1
 
Chaetoceros curvisetus
2
3
1
1
1
1
1
1
2
Chaetoceros(cf) debilis
1
Chaetoceros(cf) decipiens
1
1
1
1
Chaetoceros(cf) densus
1
2
1
1
Chaetoceros diadema
1
1
1
Chaetoceros(cf) didymus
1
1
2
2
1
1
Chaetoceros eibenii
2
1
1
2
1
2
2
3
2
1
2
Chaetoceros socialis
3
3
1
1
2
2
1
Chaetoceros(cf) teres
2
1
1
Chaetoceros(cf) lauderi
1
Coscinodiscus(cf) concinnus
1
2
1
2
2
2
Coscinodiscus granii
2
1
1
2
3
2
2
1
Coscinodiscus(cf) pavillardii
Coscinodiscus(cf) wailessii
Cymatosira(cf) belgica
1
1
1
 
1
Cylindrotheca(cf) closterium
1
1
1
1
3
1
Detonula (cf) pumila
1
Ditylum brightwellii
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
3
2
2
2
2
2
2
1
2
3
3
3
1
1
1
Eucampia zodiacus
3
2
2
3
3
2
2
Guinardia delicatula
1
1
2
2
2
1
2
 
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
Guinardia striata
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
Guinardia flaccida
1
1
1
1
2
1
2
2
 
2
1
2
1
2
Helicotheca tamesis
1
 
1
2
2
2
1
1
1
1
 
2
2
2
3
3
2
2
2
Isthmia species
Lauderia annulata
2
2
1
1
2
3
2
 
2
1
1
1
Leptocylindrus(cf) danicus
1
1
2
2
1
3
Lithodesmium undulatum
2
3
2
3
3
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
Mediopyxis helysia
1
Melosira(cf) moniliformis
1
Meuniera membranacea
Neocalyptrella robusta
3
2
2
1
2
1
2
1
Odontella (cf) aurita
 
Odontella aurita var. minima
1
Odontella (cf) longicruris
3
3
1
3
3
1
1
2
3
3
Odontella regia/ mobiliensis
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
3
2
2
2
1
1
Odontella rhombus
1
2
2
1
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
Odontella sinensis
2
3
3
3
3
4
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
2
3
3
1
Paralia sulcata
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
 
1
1
2
2
2
2
1
2
1
Plagiogrammopsis vanheurckii
1
1
1
1
1
2
1
Pleurosigma/ Gyrosigma
3
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
Proboscia
2
2
2
3
2
3
Pseudo-nitzschia
2
3
2
3
2
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
3
3
3
Rhaphoneis amphiceros
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
3
2
2
Rhizosolenia(cf) hebetata
1
2
2
3
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
1
2
2
Rhizosolenia (cf) setigera
1
3
3
 
 
2
1
2
Rhizosolenia (cf) imbricata
1
1
3
3
3
2
2
1
1
2
3
2
2
3
2
3
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
Skeletonema(cf)
1
1
2
2
2
1
1
1
2
Stephanopyxis(cf) turris
1
2
2
3
2
2
1
2
Thalassionema(cf)  nitzschioides
2
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
Thalassiosira (cf) nordenskioeldii
Thalassiosira (cf) punctigera
1
1
2
Thalassiosira(cf) rotula
1
2
1
1
1
1
2
2
1
Triceratium favus
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
2
 
  DINOFLAGELLATEN/ DINO'S
24
07
18
12
08
18
03
09
18
20
09
18
13
10
18
04
11
18
23
11
18
14
12
18
07
01
19
18
02
19
19
03
19
09
04
19
07
05
19
01
06
19
25
06
19
22
07
19
10
09
19
22
09
19
07
10
19
08
11
19
04
12
19
18
12
19
06
02
20
04
03
20
16
03
20
25
03
20
08
04
20
16
04
20
19
04
20
06
06
20
Ceratium fusus
1
2
1
Ceratium horridum
3
1
Ceratium species