FYTOPLANKTON
 DePa
  
 
  DIATOMEEËN / KIEZELWIEREN
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
08
04
17
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
10
07
17
20
07
17
02
08
17
16
08
17
16
08
17
29
08
17
17
09
17
09
10
17
26
10
17
151117
03
12
17
21
12
17
13
01
18
30
01
18
17
02
18
06
03
18
Actinoptychus senarius
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
2
1
1
1
Actinoptychus splendens
2
2
2
2
2
 2
1
1
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
3
1
2
2
2
Asterionellopsis glacialis
1
2
2
2
2
2
1
1
2
Aulacodiscus(cf) argus
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2
2
3
2
2
Bacillaria paxillifer
2
2
3
3
2
  
1
2
3
2
3
2
Bacteriastrum hyalinum
1
1
1
1
2
2
3
2
2
2
2
Bellerochea malleus
1
1
1
1
 1
1
1
2
1
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
Biddulphia(cf) biddulphiana
1
Biddulphia alternans
1
Brockmanniella(cf) brockmannii
1
1
1
Campylodiscus(cf) echeneis
1
Cerataulina(cf)  pelagica
1
2
2
2
2
2
3
2
3
3
Chaetoceros armatus
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
2
1
0
1
0
Chaetoceros curvisetus
1
2
2
1
2
3
2
2
2
2
Chaetoceros(cf) decipiens
1
Chaetoceros(cf) densus
1
2
2
2
1
2
Chaetoceros diadema
2
Chaetoceros didymus
2
2
1
Chaetoceros eibenii
1
2
2
3
2
2
1
2
1
Chaetoceros socialis
1
1
2
3
3
2
1
Chaetoceros(cf) lauderi
1
1
Coscinodiscus(cf) concinnus
2
Coscinodiscus granii
1
2
1
3
1
1
Coscinodiscus(cf) pavillardii
2
Cymatosira(cf) belgica
1
1
1
Cylindrotheca(cf) closterium
1
1
Ditylum brightwellii
1
1
1
2
3
3
3
1
1
1
2
1
2
Eucampia zodiacus
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
Guinardia delicatula
1
2
3
3
3
2
2
1
2
3
2
3
3
1
Guinardia striata
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
Guinardia flaccida
2
2
3
2
2
2
1
Helicotheca tamesis
 
1
2
3
2
3
2
1
2
2
3
Isthmia species
1
Lauderia annulata
1
2
3
2
3
2
2
1
1
2
Leptocylindrus(cf) danicus
3
Lithodesmium undulatum
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
Melosira(cf) moniliformis
1
Meuniera membranacea
1
1
Neocalyptrella robusta
1
1
1
2
2
Odontella (cf) aurita
1
1
  
 
Odontella aurita var. minima
1
1
1
1
3
2
2
1
1
Odontella regia/ mobiliensis
2
3
1
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
Odontella rhombus
2
1
2
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
Odontella sinensis
3
3
2
3
2
1
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3
2
2
3
2
3
3
Paralia sulcata
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
Plagiogrammopsis vanheurckii
1
1
Pleurosigma/ Gyrosigma
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pseudo-nitzschia
1
3
4
0
2
4
3
3
3
1
2
2
1
Rhaphoneis amphiceros
2
3
2
3
2
2
3
2
2
3
2
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
Rhizosolenia(cf) hebetata
1
1
1
2
2
Rhizosolenia setigera
1
2
2
2
3
2
3
2
3
1
1
1
1
2
1
2
2
2
Rhizosolenia (cf) imbricata
 
1
1
2
4
4
2
0
3
3
2
3
2
2
1
3
1
3
2
2
1
1
1
1
Skeletonema(cf)
1
2
Stephanopyxis(cf) turris
2
1
1
Thalassionema(cf)  nitzschioides
1
1
2
1
1
1
1
1
Thalassiosira(cf) rotula
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
Triceratium favus
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
  
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
 
  DINOFLAGELLATEN/ DINO'S
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
080417
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
10
07
17
20
0717
02
08
17
16
08
17
16
08
17
29
08
17
17
09
17
09
10
17
26
10
17
15
11
17
03
12
17
21
12
17
13
01
18
30
01
18
17
02
18
06
03
18
Ceratium fusus
1
1
1
Ceratium species
1
Zeevonk / Noctiluca scintillans
1
1
1
2
2
2
3
4
4
3
3
3
1
2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
2
  
  HAPTOPHYTA
Phaeocystis
0
0
0
0
1
2
3
4
4
4
0
0
0
1
0
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
  
  SILICOFLAGELLATEN
Dictyocha
 
 
1
(cf)= confer, conferentie d.w.z. men
  is niet zeker, er moet over
  gediscussieerd worden.
  
  1= enkele/ rare
  2= regelmatig/ present
  3= algemeen/ common
  4= massaal/ abundant
06:03:18_strand oostende_strandwater en plankton
06:03:18_strand oostende
06:03:18_strand oostende_Bart en Luc
18:02:18_strand oostende_zandsuppletie
03:03:18_strand oostende_sneeuw
03:03:18_strand oostende zandsuppleties
03:03:18_strand oostende_schuim
06:03:18_plankton oostende_viltkokeranemoon(cf): larve_40x
06:03:18_plankton oostende_viltkokeranemoon(cf): larve_100x
06:03:18_plankton oostende_viltkokeranemoon(cf): larve_100x
06:03:18_plankton oostende_Meloenkwal Beroe gracilis_40x
06:03:18_plankton oostende_Meloenkwal Beroe gracilis_40x
06:03:18_plankton oostende_Meloenkwal Beroe gracilis: statocyst_200x
06:03:18_plankton oostende. Helmkrab (cf) zoealarve_40x
                                    Vangst: 06/03/18    Uur: 11:00
 
Plaats:  Oostende-Mariakerke               Wind: ZW.                 Beaufort: 3         Golven: 35 cm
 
LW : 10:33          t° strandwater: 3°        t° lucht: 9°                 lichtbewolkt        UV 2
Terwijl december en januari de grauwste maanden waren sedert 1935 was februari de vierde zonnigste sinds de metingen. Een poolwervel en een kronkelende straalstroom zorgden eind februari voor zeer koude dagen aan de kust en buitengewoon warme in Groenland, zodat het strandwater alhier nu nog maar 3 graden warm is. Op 2 maart dwarrelde zelfs nog sneeuw naar beneden.
 
Wanneer ik ga vissen is het strandwater vrij troebel en in het plankton tref ik niet verwonderlijk veel resten  van planten en dieren aan. Dat is waarschijnlijk een gevolg van de zandsuppleties die sinds een paar weken aan de gang zijn en nu tot op een paar honderd meter Oostelijk genaderd zijn van mijn vangstplaats.  Hierbij wordt zand opgezogen in zee door een zandzuiger, het groene schip op de foto's onderaan. Het zand wordt naar het strand gestuwd en door machines verspreid. Een dure methode om de kust te beschermen en één die meer en meer wordt bekritiseerd.
 
Sommige organismen zijn aangepast aan een leven tussen fijne zandkorrels, andere tussen grove of middelgrove. Dieren, planten en bacteriën die op diepere plaatsen leven zijn meestal niet aangepast aan een leven in de getijdenzone, het natte strand.
Als men, zoals nu tijdens de zandsuppleties, het natte strand bedekt met zand uit zee begaat men een massamoord: organismen van het natte strand worden bedolven en ook organismen meegevoerd uit de diepten overleven het niet.
 
Van de microscopische dieren, planten en bacteriën van de getijdenzone is nog veel onbekend. Wel is geweten dat het natte strand door hun toedoen in samenwerking met grotere organismen zoals de zeepieren en de schelpkokerwormen een soort natuurlijk en gratis zuiveringsstation is.
Na zandsuppleties duurt het jaren vooraleer het natte strand zich heeft hersteld.
 
Daar tijdens de zandsuppleties veel planten en dieren, dood of levend, meekomen met het zand vliegen er massaal vogels op af. Resten van dode organismen klitten aaneen en vormen schuimvlokken.
In het plankton bemerk ik een larve van een anemoon, wellicht van een viltkokeranemoon, Cerianthus lloydii. Deze anemonen komen voor in slib- of zandbodems vanaf de laagwaterlijn tot op een diepte van 100 meter. Ze bouwen een koker van slijm en modder en zitten volledig ingegraven op de tentakels met netelcellen na die omhoogsteken om zoöplankton of kleine kreeftachtigen te verschalken.
 
De viltkokeranemoon werd al bestudeerd door Edouard Van Beneden rond 1884. Zie zijn tekeningen onderaan. Edouard was de zoon van Pierre-Joseph Van Beneden, professor in Leuven, die in Oostende het eerste marien laboratorium ter wereld oprichtte in 1843.
 
De 4 tentakels van de larve helpen bij het vangen van plankton en bij het zwemmen. Er groeien nog enkele tentakels bij voor ze zich op de bodem gaan vestigen en een zittend leven gaan leiden.
In het midden is goed de mondspleet te zien.
 
Klik op de afbeeldingen om een grotere versie te zien. Zoek pijl rechtsmidden.
De vergrotingen staan bij de foto's vermeld. Bij 40x is het beeld 2,8 mm. breed, bij 100x 1,4 mm. en
bij 200x 0,7 mm.
Ik ontdek ook 2 Slanke meloenkwallen, Beroë gracilis. Deze kwalletjes behoren tot de Rib- of Kamkwallen. Ribkwallen zijn gelatineus en doorzichtig zoals echte kwallen maar ze hebben geen netelcellen en zwemmen niet met behulp van spieren maar met kam- of zwemplaatjes. Aan die plaatjes hebben ze hun beide groepsnamen te danken want elk plaatje bestaat uit aaneengeplakte trilharen die aan een kam doet denken.  Meloenkwallen hebben er 8 rijen -ribben- van zoals de meeste ribkwallen. De zwemplaatjes trillen sneller dan hun schaduw weg van de mond zodat de kwallen richting mond vooruitschieten...
 
Meloenkwallen zijn  echte carnivoren. Zintuigcellen op de lippen van hun wijde muil vertellen hen welk vlees er in de kuip zit en in de mondholte staan microscopische tandjes klaar om de prooien te bijten en in te slikken. 
Aan hun achterzijde valt hun statocyst op. Deze bevat steentjes die in een zakje zitten en als evenwichtsorgaan fungeren en is een voorloper van de otolieten in het binnenoor van onder andere mensen en vissen.
 
Slanke meloenkwallen zijn vooral belust op Zeedruifjes, Amerikaanse ribkwallen en soortgenoten. Soms spoelen ze aan op het strand. Niet meer ondersteund door het water vallen ze dan helemaal plat en gelijken ze op een snottebel. Slanke meloenkwallen worden niet groter dan 3 centimeter.
 
Aangenaam verrast word ik door een Zoealarve van een krab. De langere rug- dan kopstekel maakt het waarschijnlijk dat het een larve is van een Helmkrab, Corystes cassivelaunus.
Stekels, denkt men, helpen bij het drijven en richtingzwemmen en om rovers af te schrikken.
 
Volwassen Helmkrabben leven op zandbodems vanaf de laagwaterlijn tot een 100 meter diep.
Hun schildjes  spoelen soms aan op het strand.
Viltkokeranemoon, Cerianthus lloydii larve. Tekening E. Van Beneden
Toen ik op plankton ging vissen hadden vissers zopas de eerste tongnetten van het jaar geplaatst.
 
Ik stuit op Bart en Luc die werken voor het Openbaar Domein. Op de kop van elk strandhoofd boren ze een gat om later een boei met ketting aan te bevestigen. De boeien moeten  bootjesvaarders en surfers  wijzen op het gevaar van de strandhoofden als ze onzichtbaar zijn bij hoogwater.
 ZOÖPLANKTON
  
 GROEPEN / TAXA
 SOORT / SPECIES
17
09
17
09
10
17
26
10
17
15
11
17
03
12
17
21
12
17
13
01
18
30
01
18
17
02
18
06
03
18
 TRILHAARDIERTJES
Tintinnids / Tintinnida
Onbekend / Unknown
Zuiginfusorieën / Suctoria
  1X
Klokdiertjes / Peritrichia
Vorticella
GAATJESDRAGERS / FORAMINIFERA
Varia Onbekend / Unknown
<10
<10
>10
>10
>10
>10
<10
<10
>10
>10
SPONZEN / PORIFERA
Spicules
X
X
X
X
  X
  X
  X
NETELDIEREN / CNIDARIA
Bloemdieren / Anthozoa
Onbekend / Unknown: Planula larve
Viltkokeranemoon / Cerianthus (cf) lloydii:
Antipathula larvae
1X
Schijfkwallen / Scyphozoa
Hydroïdpoliepen / Hydrozoa
Rathkea octopunctata: kwal / medusae
  1X
1X
Bache's knotsklokje / Nemopsis bachei
Eucheilota maculata: kwal / medusae
Eutonina indicans: kwal / medusae
Margelopsis haeckelii: kwal / medusae
 
Margelopsis haeckelii: pelagische poliep
1X
  2X
1X
5X
Zeedraad / Obelia: kwal / medusae
Ectopleura dumortieri: kwal / medusae
1X
1X
1X
Ribkwallen / Ctenophora
Zeedruif / Pleurobrachia pileus
3X
Meloenkwal / Beroe gracilis
2X
PLATWORMEN / PLATHYHELMINTHES
Onbekend / Unknown
3X
1X
1X
5X
1X
1X
Kuhnia(cf) scombri: ei / egg
1X
1X
1X
SNOERWORMEN / NEMERTEA
RONDWORMEN / ANNELIDA
Polydora: larve
9X
4X
8X
7X
Sabellaria (cf) larve
12X
7X
Schelpkokerworm/Lanice conchil.: larve
1X
1X
1X
1X
Magelona larve / larvae
Malacoceros(cf) ei / egg
 
Myrianida
Onbekend/ Unknown
2X
SCHELPDIEREN / MOLLUSCA
Slakken / Gastropoda
Onbekend / Unknown: Veliger larve
4X
2X
1X
  1X
2X
Onbekend / Unknown: Post-larvae
1X
2-Kleppigen / Bivalvia
Onbekend / Unknown: Veliger larve
1X
1X
2X
Onbekend / Unknown: Post-larvae
15X
14X
1X
KREEFTACHTIGEN / CRUSTACEA
Spinachtigen / Arachnida
Mijt / Mite
1X
1X
2X
Kieuwpootkreeftjes / Branchiopoda
Roeipootkreeftjes / Copepoda
Varia Onbekend / Unknown
 ***
 *
**
 **
**
**
 **
*
 *
 **
Rankpotigen / Cirripedia
Zeepok / Balanidae: Naupliuslarve
 *
*
  *
 *
 *
 *
*
 *
 *
 *
Zeepok / Balanidae: Cyprislarve
1X
3x
6X
7X
9X
Tienpotigen / Decapoda
Krab / Crab: Megalope-larve
1X
Krab / Crab: Zoea-larve
Helmkrab/Corystes (cf) cassivelaunus:zoea
1X
Kommadiertjes / Cumacea
1X
Mosselkreeftjes / Ostracoda
1X
Krill / Euphausiacea
Vlokreeften / Amphipoda
Gammaridae
2X
2X
3X
1X
2X
1X
Spookkreeftje / Caprellidae
Pissebedden / Isopoda
Aasgarnalen / Mysida
Onbekend / Unknown
2X
RADERDIERTJES / ROTIFERA
HOEFIJZERWORMEN / PHORONIDA
Actinotrocha-larve
1X
MOSDIERTJES / BRYOZOA
Cyphonaut
22X
7X
57X
17X
>99
>99
>99
>50
>99
>99
PIJLWORMEN / CHAETOGNATA
4X
3X
1X
1X
STEKELHUIDIGEN / ECHINODERMATA
Onbekend / Unknown: Pluteus larve
Zeesterren / Asteroida
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
Gastrula larve
Gewone(cf) zeester / Asterias rubens:
bipinnaria larve / larvae
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
brachiolaria larve / larvae
Slangsterren / Ophiuroida
Brokkelster(cf) / Ophiotrix(cf) fragilis
3X
Zeeëgels / Echinoida
Zeekomkommers / Holothuroida
MANTELDIEREN / TUNICATA
Zakpijpen / Ascidiacea
Salpen / Thaliacea
Mantelvisjes / Apendicularia
Oikopleura
2X
1X
1X
LANCETVISJES / ACRANIA
 
VISSEN / PISCES
Onbekend / Unknown: ei / egg
Copepoden: *  = enkele/ some
                     ** = medium
                    *** = veel / many
Tellingen < en > zijn schattingen.
Countings < and > are rudimentary.
 
Soort onbekend: veel planktonsoorten
zijn zeer moeilijk van elkaar te onder-
scheiden en zijn specialistenwerk.
Tekst en foto's: Visscher Dan
 Plankton in the surf