Vangst: 05/07/18    Uur: 10:40
 
Plaats:  Oostende-Mariakerke               Wind: NNW.          Beaufort: 3         Golven: 45 cm
 
LW : 12:51          t° strandwater: 20°      t° lucht: 18°           licht bewolkt          UV 7
 FYTOPLANKTON
 DePa
  
 
  DIATOMEEËN / KIEZELWIEREN
27
03
17
08
04
17
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
10
07
17
20
07
17
02
08
17
16
08
17
16
08
17
29
08
17
17
09
17
09
10
17
26
10
17
151117
03
12
17
21
12
17
13
01
18
30
01
18
17
02
18
06
03
18
24
03
18
14
04
18
04
05
18
20
05
18
15
06
18
05
07
18
Actinoptychus senarius
1
1
1
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
Actinoptychus splendens
1
1
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
3
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
Asterionellopsis glacialis
2
2
2
2
1
1
2
2
3
3
Aulacodiscus(cf) argus
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2
2
3
2
2
2
1
2
Bacillaria paxillifer
3
2
  
1
2
3
2
3
2
3
Bacteriastrum hyalinum
1
1
1
1
2
2
3
2
2
2
2
2
1
Bellerochea malleus
1
1
2
1
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
Biddulphia(cf) biddulphiana
1
Biddulphia alternans
1
Brockmanniella(cf) brockmannii
1
Campylodiscus(cf) echeneis
1
Cerataulina(cf)  pelagica
2
2
2
2
3
2
3
3
2
1
2
Chaetoceros armatus
1
0
2
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
Chaetoceros curvisetus
1
2
2
1
2
3
2
2
2
2
Chaetoceros(cf) decipiens
1
Chaetoceros(cf) densus
1
2
2
2
1
2
Chaetoceros diadema
2
1
Chaetoceros didymus
2
2
1
Chaetoceros eibenii
3
2
2
1
2
1
2
Chaetoceros socialis
2
3
3
2
1
Chaetoceros(cf) lauderi
1
1
Coscinodiscus(cf) concinnus
2
2
1
1
Coscinodiscus granii
1
2
1
3
1
1
Coscinodiscus(cf) pavillardii
2
Coscinodiscus(cf) wailessii
Cymatosira(cf) belgica
1
Cylindrotheca(cf) closterium
1
1
Ditylum brightwellii
3
3
3
1
1
1
2
1
2
4
2
2
1
Eucampia zodiacus
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
Guinardia delicatula
3
3
3
2
2
1
2
3
2
3
3
1
1
2
2
Guinardia striata
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
Guinardia flaccida
2
2
3
2
2
2
1
1
3
1
Helicotheca tamesis
3
2
1
2
2
3
3
2
1
Isthmia species
Lauderia annulata
3
2
3
2
2
1
1
2
3
1
Leptocylindrus(cf) danicus
3
2
Lithodesmium undulatum
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Melosira(cf) moniliformis
1
1
Meuniera membranacea
1
Neocalyptrella robusta
1
1
1
2
2
Odontella (cf) aurita
1
  
 
Odontella aurita var. minima
3
2
2
1
1
1
1
2
Odontella regia/ mobiliensis
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
2
1
2
2
1
Odontella rhombus
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
Odontella sinensis
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3
2
2
3
2
3
3
2
2
2
2
2
0
Paralia sulcata
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Plagiogrammopsis vanheurckii
1
1
1
Pleurosigma/ Gyrosigma
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pseudo-nitzschia
1
3
4
0
2
4
3
3
3
1
2
2
1
3
4
3
2
1
Rhaphoneis amphiceros
3
2
2
3
2
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
2
2
2
Rhizosolenia(cf) hebetata
1
2
2
3
2
2
2
2
Rhizosolenia setigera
1
2
2
2
3
2
3
2
3
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
Rhizosolenia (cf) imbricata
4
4
2
0
3
3
2
3
2
2
1
3
1
3
2
2
1
1
1
1
2
2
3
2
3
4
Skeletonema(cf)
1
2
1
Stephanopyxis(cf) turris
2
1
1
Thalassionema(cf)  nitzschioides
1
1
1
1
1
2
1
Thalassiosira (cf) nordenskioeldii
2
Thalassiosira(cf) rotula
2
2
1
1
1
1
1
2
Triceratium favus
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
  
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
 
  DINOFLAGELLATEN/ DINO'S
27
03
17
080417
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
10
07
17
20
0717
02
08
17
16
08
17
16
08
17
29
08
17
17
09
17
09
10
17
26
10
17
15
11
17
03
12
17
21
12
17
13
01
18
30
01
18
17
02
18
06
03
18
24
03
18
14
04
18
04
05
18
20
05
18
15
06
18
05
07
18
Ceratium fusus
1
Ceratium species
Zeevonk / Noctiluca scintillans
2
2
2
3
4
4
3
3
3
1
2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
2
2
3
2
2
3
4
  
  HAPTOPHYTA
Phaeocystis (schuimalg)
3
4
4
4
0
0
0
1
0
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
4
1
0
  
  SILICOFLAGELLATEN
Dictyocha
 
1
(cf)= confer, conferentie d.w.z. men
  is niet zeker, er moet over
  gediscussieerd worden.
  
  1= enkele/ rare
  2= regelmatig/ present
  3= algemeen/ common
  4= massaal/ abundant
 ZOÖPLANKTON
  
 GROEPEN / TAXA
 SOORT / SPECIES
13
01
18
30
01
18
17
02
18
06
03
18
24
03
18
14
04
18
04
05
18
20
05
18
15
06
18
05
07
18
 TRILHAARDIERTJES
Tintinnids / Tintinnida
Onbekend / Unknown
2X
1X
Zuiginfusorieën / Suctoria
  1X
Klokdiertjes / Peritrichia
Vorticella
1X
GAATJESDRAGERS / FORAMINIFERA
Varia Onbekend / Unknown
<10
<10
>10
>10
>10
<10
SPONZEN / PORIFERA
Spicules
X
  X
  X
  X
X
  X
NETELDIEREN / CNIDARIA
Bloemdieren / Anthozoa
Onbekend / Unknown: Planula larve
2X
2X
25X
Viltkokeranemoon / Cerianthus (cf) lloydii:
Antipathula larvae
1X
Schijfkwallen / Scyphozoa
Hydroïdpoliepen / Hydrozoa
Rathkea octopunctata: kwal / medusae
  1X
1X
1X
Bache's knotsklokje / Nemopsis bachei
5X
2X
Eucheilota maculata: kwal / medusae
Eutonina indicans: kwal / medusae
Margelopsis haeckelii: kwal / medusae
2X
38X
Margelopsis haeckelii: pelagische poliep
  2X
1X
5X
4X
8X
1X
Zeedraad / Obelia: kwal / medusae
4X
5X
Ectopleura dumortieri: kwal / medusae
1X
Kleine klokpoliep/Clytia hemisphaer.: kwal
6X
1X
Ribkwallen / Ctenophora
Zeedruif / Pleurobrachia pileus
1X
1X
Meloenkwal / Beroe gracilis
2X
2X
1X
1X
PLATWORMEN / PLATHYHELMINTHES
Onbekend / Unknown
1X
1X
2X
3X
Kuhnia(cf) scombri: ei / egg
1X
SNOERWORMEN / NEMERTEA
RONDWORMEN / ANNELIDA
Polydora: larve
7X
21X
8X
8X
4X
20X
Sabellaria (cf) larve
12X
7X
Schelpkokerworm/Lanice conchil.: larve
7X
39X
7X
2X
1X
Magelona larve / larvae
1X
1X
Malacoceros(cf) ei / egg
Myrianida
Onbekend/ Unknown
Owenia fusiformis larve / larvae
1x
SCHELPDIEREN / MOLLUSCA
Slakken / Gastropoda
Onbekend / Unknown: Veliger larve
  1X
2X
1X
Onbekend / Unknown: Post-larvae
2-Kleppigen / Bivalvia
Onbekend / Unknown: Veliger larve
2X
3X
Onbekend / Unknown: Post-larvae
1X
1X
KREEFTACHTIGEN / CRUSTACEA
Spinachtigen / Arachnida
Mijt / Mite
2X
1X
Kieuwpootkreeftjes / Branchiopoda
Roeipootkreeftjes / Copepoda
Varia Onbekend / Unknown
 **
*
 *
 **
 *
 *
 *
 *
*
 *
Rankpotigen / Cirripedia
Zeepok / Balanidae: Naupliuslarve
*
 *
 *
 *
 *
 *
*
 *
 *
Zeepok / Balanidae: Cyprislarve
9X
25X
32X
19X
6X
2X
1X
Tienpotigen / Decapoda
Krab / Crab: Megalope-larve
6X
2X
Krab / Crab: Zoea-larve
Helmkrab/Corystes (cf) cassivelaunus:zoea
1X
Gewone garnaal / Crangon crangon
4X
Strandkrab/Carcinus maenas juveniel
6X
Kommadiertjes / Cumacea
Mosselkreeftjes / Ostracoda
Krill / Euphausiacea
Vlokreeften / Amphipoda
Gammaridae
1X
6X
2X
Spookkreeftje / Caprellidae
Pissebedden / Isopoda
Aasgarnalen / Mysida
Onbekend / Unknown
RADERDIERTJES / ROTIFERA
1X
HOEFIJZERWORMEN / PHORONIDA
Actinotrocha-larve
MOSDIERTJES / BRYOZOA
Cyphonaut
>99
>50
>99
>99
12X
8X
6X
23X
PIJLWORMEN / CHAETOGNATA
1X
1X
STEKELHUIDIGEN / ECHINODERMATA
Onbekend / Unknown: Pluteus larve
3X
1X
5X
27X
Zeesterren / Asteroida
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
Gastrula larve
Gewone(cf) zeester / Asterias rubens:
bipinnaria larve / larvae
4X
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
brachiolaria larve / larvae
1X
3X
Slangsterren / Ophiuroida
Brokkelster(cf) / Ophiotrix(cf) fragilis
Zeeëgels / Echinoida
Zeekomkommers / Holothuroida
MANTELDIEREN / TUNICATA
Zakpijpen / Ascidiacea
Salpen / Thaliacea
Mantelvisjes / Apendicularia
Oikopleura
1X
19X
29X
6X
LANCETVISJES / ACRANIA
 
VISSEN / PISCES
Onbekend / Unknown: ei / egg
7X
Copepoden: *  = enkele/ some
                     ** = medium
                    *** = veel / many
Tellingen < en > zijn schattingen.
Countings < and > are rudimentary.
 
Soort onbekend: veel planktonsoorten
zijn zeer moeilijk van elkaar te onder-
scheiden en zijn specialistenwerk.
Tekst en foto's: Visscher Dan
05:07:18_strand oostende
05:07:18_strand oostende_strandwater en plankton
05:07:18_plankton oostende_Platworm Plathyhelminthes_40x
05:07:18_plankton oostende_Platworm Plathyhelminthes_donkerveld_40x
Als we havens, rivieren en kusten willen onderhouden moeten we goed de  zandbewegingen kennen. Bewegingen hangen af van de grootte van de korrels.
 
Zo werd zand gedefinieerd als bestaande uit relatief harde korrels die door een zeef met  2 mm. maaswijdte vallen en worden tegengehouden door een zeef met 0,063 mm. maaswijdte.
Tussenin zorgen andere zeven voor verdere onderverdeling in zeer grof zand, grof zand, middel zand, fijn en zeer fijn zand.
Boven de 2 mm. spreekt men van grind, onder de 0.062mm. van silt.
Zo zijn zout- of suikerkorrels in vaste vorm in principe zand. Je kan er bijvoorbeeld duintjes mee vormen.
 
Wat men met zand kan doen is oneindig en ongekend. We zijn er overal door omringd maar zien het meestal niet.
Het wordt gebruikt voor sanitair, tegels, glas allerhande, in meststoffen, farmacie, verven en lijm, cosmetica, detergenten, isolatiematerialen, filters, siliconen, waspoeders... Het wordt ook verwerkt in microchips voor de computer en in de nanotechnologie en natuurlijk in beton en asfalt.
 
Om zandzakjes mee te vullen is zowat alle zand goed. Voor technologische toepassingen is alleen het zuiverste kwartszand geschikt. Voor beton of constructiewerken is men met het fijne en afgeronde woestijnzand niks.
 
Voor de mens nijpt een groot tekort aan bruikbaar zand, zodat er zand gestolen en gesmokkeld wordt en ervoor wordt gevochten....ook op staatsniveau.
 
De tekening met de zeven komt uit het boek "Sand the never-ending story" van Michael Welland.
 
 
 
 
zeef 2mm. en zeef 0.063 mm. maaswijdte
Zeven  naar Chester K. Wentworth
De bodem van de Noordzee is voornamelijk bedekt met zand. De gezondheid van bodem, waterkolom en lucht zijn met elkaar verweven en alle dieren en planten uit het plankton zijn rechtstreeks of onrechtstreeks bij de bodem betrokken.
 
Arenofielen(arena=zand) verzamelen en ruilen zandmonsters van over de hele wereld. Verkopen doen ze niet om wantoestanden zoals met schelpenverkoop te vermijden. Ze noteren de exacte plaats van herkomst en de datum waarop het zand werd verzameld.
Ikzelf ben geen verzamelaar maar heb toch enkele monsters gekregen van vriendelijke mensen of zelf meegebracht. Mooi en interessant als je ze naast elkaar ziet of als je ze door de stereomicroscoop bekijkt.
 
                                                 "Geen twee zandkorrels zijn gelijk."
 
 
Het Kempens zand uit Maasmechelen is zuiver kwartszand, ook witzand of glaszand genoemd. Men zegt dat het de meest waardevolle delfstof van Vlaanderen is.
 
De kwartskorrels  uit de woestijn van Mali zijn roodgekleurd door het ijzer dat ze bevatten. Ze zijn chemisch onzuiver. Zandkorrels uit woestijnen zijn dikwijls klein en afgerond daar ze voortdurend worden rondgetold door de wind.
 
Zandkorrels op Gran Canaria zijn afkomstig van vulkanen.
 
Nepal. Wanneer rotsen worden afgebroken door verwering of gletsjers bijvoorbeeld komen de gesteenten die ze bevatten vrij. Veel gesteenten gaan snel vergaan. Kwartsmineralen blijven zeer lang bestaan daar ze stevige kettingen vormen. Kwarts is een overlever. 70% van alle zand op aarde bestaat uit kwarts.
 
Sanur Beach, Hobart, Mostagenem, Paaseiland, Florida. Veel zanden bestaan niet alleen  uit steentjes maar ook uit resten van organismen. Als ze overwegend uit resten van organismen bestaan noemt men het zand biogeen.
 
Oostende. Aan de Belgische kust wordt hoe langer hoe meer zand toegevoerd vanuit zee om de kust te beschermen: de zandsuppleties. Tussen de grove kwartskorrels zit zeer veel schelpengruis en andere resten van dieren. Zie vangst van 17/09/17. Oudere mensen herinneren zich nog de tijd toen de Belgische stranden mooi wit waren bedekt met zand, zoals in onze duinen, dat minder schelpengruis bevat en fijner van korrel is.
Sporadisch haal ik wel eens platwormen boven, Plathyhelminthes in wetenschappelijke taal. Plathy betekent plat en Helminth wormen in het Grieks.
Daar ze zo plat zijn hebben ze geen ademhalings- of spijsverteringsstelsel nodig om voedsel en zuurstof te verdelen.
Veel platwormen hebben een enorm sterk regeneratievermogen en zijn daarom sinds lange tijd studieobjecten geworden. Er bestaan duizenden soorten van.
Sommigen zijn parasieten zoals leverbotten en worden meters lang zoals lintwormen en soms  tientallen jaren oud met levenslang ongemak voor de geparasiteerde. Anderen leven zelfstandig en worden slechts een paar millimeter of centimeter groot.
 
De platwormen die ik heb opgevist hebben verschillende paren ogen die lichtgevoelig zijn maar geen beeld kunnen vormen. Trilharen en samentrekkingen van hun lichaam zorgen voor de voortbeweging.
Onderaan zit de mond bij deze tweeslachtige dieren die gelukkig zijn dat ze geen paspoort nodig hebben.
Sommige tweeslachtige platwormen doen aan penisschermen, penis fencing in het Engels. Hierbij neemt de overwinnaar de rol van mannetje over en de verliezer de rol van ontvanger.
 
Klik op de foto's om een grotere versie te zien. De platworm is plusminus 2 mm. lang.
Is de laatste wildernis nog wel een wildernis?
Sterretjeszand Japan_Baculogypsina sphaerulata_20x
In de Indo Pacific komt sterretjeszand voor dat voor een groot deel uit foraminiferen bestaat
van een soort die men Baculogypsina sphaerulata noemt.
 
Foraminiferen of gaatjesdragers zijn ééncelligen. Regelmatig tref ik hun schalen aan in het zand van Oostende of in het plankton. In hun uitwendige schaal dragen ze meestal zeer kleine openingen waardoor ze plastische voetjes naar buiten steken om voedsel mee te vangen.
 
Bij de soort waarover het hier gaat zitten de gaatjes op de toppen van de stekels. Speciaal is dat zij met hun voetjes naast ander voedsel ook diatomeeën verzamelen. Die houden ze onder de glazen venstertjes waar de miniplantjes aan voldoende licht komen om in leven te blijven en voedingstoffen af te staan aan hun bewakers.
 
De sterretjes leven op koralen, zeegrassen en wieren. Hun stekels zouden hen helpen bij de voortbeweging, als bescherming en om zich vast te hechten. Vooral na tyfonen zouden hun kalkschalen massaal op stranden terechtkomen.
 
Het beeld onderaan is 20x vergroot en 7mm. breed.
Belgie_Hoge Kempen
Mali_woestijn
Gran Canaria_Agaete
Nepal_rivier
Bali_Sanur beach
Tasmania_Hobart
Algerije_Mostagenem
4730a_Chili_Paaseiland
USA_Florida
Belgie_nat strand Oostende
 Plankton in the surf