strand oostende_05:05:17
strand oostende1_05:05:17
strand oostende_strandwater+plankton_ 05:05:17
05:05:17_plankton oostende_Margelopsis haeckelii: poliep_40x
05:05:17_plankton oostende_Margelopsis haeckelii: poliep_100x
05:05:17_plankton oostende_Margelopsis haeckelii_100x
05:05:17_plankton oostende_Margelopsis haeckelii_100x
05:05:17_plankton oostende_Zeester brachiolaria_40x
Het strandwater is nu minder helder en het plankton minder rood gekleurd dan op 20/04/17. Zou de reden
zijn dat er nu meer dode en minder levende schuimalgen in het water zitten dan toen?
 
In het zoöplankton veel kwalletjes, larven van stekelhuidigen en klokdiertjes, maar weer zeer weinig roeipootkreeftjes.
In het fytoplankton een verdere toename van de diatomee Pseudo-nitzschia, hopelijk geen toxische soort.
 
Voor de mens voelden de eerste dagen van mei vrij koud aan . Veel strandgangers waren er dan ook niet waar te nemen.
 
05:05:17_plankton oostende_Zeester brachiolaria_40x
 FYTOPLANKTON
 
  DIATOMEEËN / KIEZELWIEREN
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
08
04
17
20
04
17
05
05
17
Actinoptychus senarius
2
1
1
2
2
1
1
1
2
Actinoptychus splendens
2
2
2
2
2
 2
1
1
1
2
Asterionellopsis glacialis
1
2
2
Aulacodiscus(cf) argus
2
2
2
2
2
2
1
1
1
Bacillaria paxillifer
2
2
3
3
2
Bellerochea malleus
1
1
1
1
 1
Biddulphia alternans
1
Brockmaniella(cf) brockmannii
1
1
Chaetoceros armatus
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
Chaetoceros curvisetus
1
Chaetoceros(cf) densus
1
Chaetoceros eibenii
1
2
2
3
Chaetoceros socialis
1
1
2
3
3
Chaetoceros(cf) lauderi
1
Cerataulina(cf) pelagica
1
2
Cymatosira(cf) belgica
1
1
Cylindrotheca(cf) closterium
1
Ditylum brightwellii
1
1
1
2
3
3
3
1
Eucampia zodiacus
1
1
Guinardia delicatula
1
2
3
3
3
2
Guinardia striata
1
1
1
Guinardia flaccida
2
2
3
2
Helicotheca tamesis
 
1
2
3
2
3
2
Isthmia species
1
Lauderia annulata
1
2
3
2
3
2
Lithodesmium undulatum
2
1
1
1
2
1
Melosira(cf) moniliformis
1
Meuniera membranacea
1
Odontella (cf) aurita
1
1
Odontella aurita var. minima
1
1
1
1
3
2
Odontella regia/ mobiliensis
2
3
1
2
2
3
3
3
2
2
Odontella rhombus
2
1
2
2
1
2
1
Odontella sinensis
3
3
2
3
2
1
3
3
3
3
Paralia sulcata
2
1
2
1
2
2
2
1
Plagiogrammopsis vanheurckii
1
Pleurosigma/ Gyrosigma
1
1
1
Pseudo-nitzschia
1
3
4
Rhaphoneis amphiceros
2
3
2
3
2
2
3
2
2
3
Rhizosolenia(cf) hebetata
1
1
1
2
2
Rhizosolenia setigera
1
2
2
2
Rhizosolenia (cf) imbricata
 
1
1
2
4
4
2
Skeletonema(cf)
1
Thalassionema nitzschioides
1
1
2
Thalassiosira(cf) rotula
1
2
1
2
2
1
Triceratium favus
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
 
  DINOFLAGELLATEN/ DINO'S
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
080417
20
04
17
05
05
17
Ceratium fusus
1
1
Ceratium species
1
Noctiluca scintillans
1
1
1
2
2
2
3
  
  HAPTOPHYTA
Phaeocystis
0
0
0
0
1
2
3
4
4
4
  
  SILICOFLAGELLATEN
Dictyocha
 
 
1
 ZOÖPLANKTON
 GROEPEN / TAXA
 SOORT / SPECIES
  15
  03
  17
27
03
17
08
04
17
20
04
17
05
05
17
 TRILHAARDIERTJES
Tintinnids / Tintinnida
Onbekend / Unknown
  1X
2X
10x
Zuiginfusorieën / Suctoria
Klokdiertjes / Peritrichia
Vorticella
>99
GAATJESDRAGERS / FORAMINIFERA
Varia Onbekend / Unknown
>10
<10
<10
SPONZEN / PORIFERA
Spicules
  X
  X
  X
  X
NETELDIEREN / CNIDARIA
Bloemdieren / Anthozoa
Onbekend / Unknown: Planula larve
12X
12X
Schijfkwallen / Scyphozoa
Hydroïdpoliepen / Hydrozoa
Rathkea octopunctata: kwal / medusae
2X
>30
3X
2X
Eutonina indicans: kwal / medusae
1X
Margelopsis haeckelii: kwal / medusae
>99
Margelopsis haeckeli: pelagische poliep
>80
>10
35X
Zeedraad / Obelia: kwal / medusae
2X
3X
Ribkwallen / Ctenophora
Zeedruif / Pleurobrachia pileus
3X
6X
Mijterkwal / Beroë
2X
PLATWORMEN / PLATHYHELMINTHES
Onbekend / Unknown
1X
Kuhnia(cf) scombri: ei / egg
2X
SNOERWORMEN / NEMERTEA
RONDWORMEN / ANNELIDA
Polydora: larve
7X
>30
1X
10X
16X
Schelpkokerworm/Lanice conchilega: larve
6X
>30
>10
10X
30X
Magelona larve / larvae
2X
7X
1X
SCHELPDIEREN / MOLLUSCA
Slakken / Gastropoda
2-Kleppigen / Bivalvia
Onbekend / Unknown: Veliger larve
2X
3X
7X
SCHAALDIEREN / CRUSTACEA
Spinachtigen / Arachnida
Kieuwpootkreeftjes / Branchiopoda
Roeipootkreeftjes / Copepoda
Varia Onbekend / Unknown
  *
 *
 *
 *
 *
Rankpotigen / Cirripedia
Zeepok / Balanidae: Naupliuslarve
<10
<10
<10
Zeepok / Balanidae: Cyprislarve
>10
8X
10X
15X
Tienpotigen / Decapoda
Kommadiertjes / Cumacea
Mosselkreeftjes / Ostracoda
Krill / Euphausiacea
Vlokreeften / Amphipoda
Gammaridae
  4X
Spookkreeftje / Caprellidae
  1X
Pissebedden / Isopoda
Aasgarnalen / Mysida
Onbekend / Unknown
3X
RADERDIERTJES / ROTIFERA
HOEFIJZERWORMEN / PHORONIDA
MOSDIERTJES / BRYOZOA
Cyphonaut
2X
5X
>10
6X
PIJLWORMEN / CHAETOGNATA
STEKELHUIDIGEN / ECHINODERMATA
Onbekend / Unknown: Pluteus larve
>10
4X
>30
24X
Zeesterren / Asteroida
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
Gastrula larve
10X
1X
Gewone(cf) zeester / Asterias rubens:
bipinnaria larve / larvae
2X
>40
3X
2X
3X
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
brachiolaria larve / larvae
1X
13X
Slangsterren / Ophiuroida
Zeeëgels / Echinoida
Zeekomkommers / Holothuroida
MANTELDIEREN / TUNICATA
Zakpijpen / Ascidiacea
Salpen / Thaliacea
Mantelvisjes / Apendicularia
Oikopleura
 
3X
6X
5X
LANCETVISJES / ACRANIA
 
 
 
VISSEN / PISCES
Onbekend / Unknown: ei / egg
1X
Copepoden: *  = enkele/ some
                     ** = medium
                    *** = veel / many
Tellingen < en > zijn schattingen.
Countings < and > are rudimentary.
 
Soort onbekend: veel planktonsoorten zijn 
zeer moeilijk van elkaar te onderscheiden
en zijn specialistenwerk.
(cf.)= confer, conferentie d.w.z. men is niet zeker, er moet over gediscussieerd worden.
1=enkele/rare   2=regelmatig/present    3=algemeen/common      4=massaal/abundant
                                    Vangst: 05/05/17    Uur: 15:10
 
Plaats:  Oostende-Mariakerke               Wind: ONO.                 Beaufort: 3/4         Golven: 85 cm
 
LW : 16:27          t° strandwater: 11°       t° lucht:12°                  zwaarbewolkt           UV: 5
20:04:17_naturel strandwater oostende+plankton
Op 27/03/17 zaten tientallen poliepen van het kwalletje Margelopsis in mijn planktonnet.
Zoals ik toen heb verteld groeien op deze poliepen kwalletjes aan.
Deze keer kon ik een poliep fotograferen met kwalletjes klaar om te worden losgelaten.
 
Klik op de foto's om ze groter te zien.
De vergrotingen door de microscoop staan bij de foto's vermeld.
Bij 40x vergroting door de microscoop is het beeld van de foto 3,8 mm. breed.
Bij 100x 1,4 mm.
 
 
 
Ter gelegenheid van de vangst op 20/04/17 vertelde ik over de voortplanting bij zeesterren. Nu trof ik verschillende brachiolaria-larven aan waarbij al duidelijk het 5-stralige lichaam van de zeester(groene pijl) te zien is. De lange armen zijn nog van de larve en gaan degenereren.
Tussen de 3 hechtingsarmen is de zuignap(pijl) zichtbaar. Daarmee zuigen ze zich aan de bodem vast en transformeren dan verder tot complete zeester. Zeesterren brengen dus zoals veel zeedieren een deel van hun leven in het plankton door.
Terwijl er op 27/03/17 geen enkele Margelopsis-kwal te zien was waren ze nu massaal aanwezig. Ze hebben 4 knoppen waar 2 tot 6 tentakels aan ontspruiten, waarmee ze op plankton vissen. Volwassen zijn ze 2 millimeter groot. De bolletjes aan de zijkant van de maag zijn eitjes. Deze worden in zee geloosd en groeien uit tot poliepen.
De 2 onderste foto's tonen een jonge kwal in boven- en onderaanzicht.
5774_brachiolaria
Tekst en foto's: visscher Dan
05/05/17_plankton oostende_Margelopsis haeckelii_40x
05:05:17_plankton oostende_Margelopsis haeckelii_100x
 Plankton in the surf