Vangst: 04/11/18    Uur: 16:10
 
Plaats:  Oostende-Mariakerke               Wind: O.          Beaufort: 3        Golven: 35 cm
 
LW : 16:59          t° strandwater: 11°      t° lucht: 11°          half bewolkt       UV 1
04:11:18_strand Oostende
04:11:18_strand Oostende_strandwater en plankton
 FYTOPLANKTON
 DePa
  
 
  DIATOMEEËN / KIEZELWIEREN
14
06
17
27
06
17
10
07
17
20
07
17
02
08
17
16
08
17
16
08
17
29
08
17
17
09
17
09
10
17
26
10
17
151117
03
12
17
21
12
17
13
01
18
30
01
18
17
02
18
06
03
18
24
03
18
14
04
18
04
05
18
20
05
18
15
06
18
05
07
18
24
07
18
12
08
18
03
09
18
20
09
18
13
10
18
04
11
18
Actinoptychus senarius
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
Actinoptychus splendens
2
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
3
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
Asterionellopsis glacialis
2
2
2
1
1
2
2
3
3
1
2
2
2
3
1
Aulacodiscus(cf) argus
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2
2
3
2
2
2
1
2
 
1
1
1
2
1
Bacillaria paxillifer
  
1
2
3
2
3
2
3
 
1
2
Bacteriastrum hyalinum
1
1
1
2
2
3
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
1
Bellerochea horologicalis
4
Bellerochea malleus
1
1
2
1
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
Biddulphia(cf) biddulphiana
1
Biddulphia alternans
Brockmanniella(cf) brockmannii
1
Campylodiscus(cf) echeneis
1
Cerataulina (cf)  pelagica
2
2
2
2
3
2
3
3
2
1
2
2
3
4
3
3
Chaetoceros armatus
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
2
2
Chaetoceros (cf) costatus
1
 
Chaetoceros curvisetus
2
2
1
2
3
2
2
2
2
2
3
1
Chaetoceros(cf) decipiens
1
1
Chaetoceros(cf) densus
2
2
1
2
1
Chaetoceros diadema
2
1
1
1
Chaetoceros didymus
2
2
1
1
Chaetoceros eibenii
2
2
1
2
1
2
2
1
1
Chaetoceros socialis
2
1
3
3
Chaetoceros(cf) lauderi
1
1
Coscinodiscus(cf) concinnus
2
1
1
1
2
1
Coscinodiscus granii
1
3
1
1
2
1
1
2
Coscinodiscus(cf) pavillardii
Coscinodiscus(cf) wailessii
Cymatosira(cf) belgica
1
1
Cylindrotheca(cf) closterium
1
1
1
Detonula (cf) pumila
1
Ditylum brightwellii
1
1
2
1
2
4
2
2
1
2
2
2
2
1
1
Eucampia zodiacus
1
2
2
1
2
2
1
1
3
2
2
3
3
Guinardia delicatula
1
2
3
2
3
3
1
1
2
2
1
1
2
2
2
Guinardia striata
1
2
2
2
1
2
1
1
2
Guinardia flaccida
2
2
1
1
3
1
1
1
1
1
Helicotheca tamesis
1
2
2
3
3
2
1
1
Isthmia species
Lauderia annulata
1
1
2
3
1
2
2
Leptocylindrus(cf) danicus
3
2
1
1
2
2
Lithodesmium undulatum
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
3
3
Melosira(cf) moniliformis
1
1
Meuniera membranacea
1
Neocalyptrella robusta
1
1
1
2
2
3
2
2
Odontella (cf) aurita
 
 
Odontella aurita var. minima
1
1
1
2
Odontella (cf) longicruris
3
3
Odontella regia/ mobiliensis
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
2
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
Odontella rhombus
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
Odontella sinensis
2
2
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3
2
2
3
2
3
3
2
2
2
2
2
0
2
3
3
3
3
4
Paralia sulcata
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
Plagiogrammopsis vanheurckii
1
1
1
1
1
Pleurosigma/ Gyrosigma
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
2
1
Proboscia
2
2
2
3
Pseudo-nitzschia
2
4
3
3
3
1
2
2
1
3
4
3
2
1
2
3
2
3
2
2
Rhaphoneis amphiceros
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
Rhizosolenia(cf) hebetata
3
2
2
2
2
1
2
2
3
Rhizosolenia setigera
2
3
2
3
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
Rhizosolenia (cf) imbricata
2
3
2
2
1
3
1
3
2
2
1
1
1
1
2
2
3
2
3
4
1
1
3
3
3
Skeletonema(cf)
2
1
1
1
2
2
Stephanopyxis(cf) turris
2
1
1
1
2
2
3
Thalassionema(cf)  nitzschioides
1
1
1
1
1
2
1
2
Thalassiosira (cf) nordenskioeldii
2
Thalassiosira(cf) rotula
1
1
1
2
1
Triceratium favus
1
2
1
1
2
  
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
 
  DINOFLAGELLATEN/ DINO'S
14
06
17
27
06
17
10
07
17
20
0717
02
08
17
16
08
17
16
08
17
29
08
17
17
09
17
09
10
17
26
10
17
15
11
17
03
12
17
21
12
17
13
01
18
30
01
18
17
02
18
06
03
18
24
03
18
14
04
18
04
05
18
20
05
18
15
06
18
05
07
18
24
07
18
12
08
18
03
09
18
20
09
18
13
10
18
04
11
18
Ceratium fusus
1
1
Ceratium species
Protoperidinium
1
Prorocentrum (cf) micans
1
Zeevonk / Noctiluca scintillans
3
3
3
1
2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
2
2
3
2
2
3
4
2
2
1
1
1
1
  
  HAPTOPHYTA
Phaeocystis (schuimalg)
0
1
0
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
4
1
0
0
2
0
1
1
2
1
  
  SILICOFLAGELLATEN
Dictyocha
 
1
(cf)= confer, conferentie d.w.z. men
  is niet zeker, er moet over
  gediscussieerd worden.
  
  1= enkele/ rare
  2= regelmatig/ present
  3= algemeen/ common
  4= massaal/ abundant
 ZOÖPLANKTON
  
 GROEPEN / TAXA
 SOORT / SPECIES
04
05
18
20
05
18
15
06
18
05
07
18
24
07
18
12
08
18
03
09
18
20
09
18
13
10
18
04
11
18
 TRILHAARDIERTJES
Tintinnids / Tintinnida
Onbekend / Unknown
1X
16X
3X
Zuiginfusorieën / Suctoria
1X
Klokdiertjes / Peritrichia
Vorticella
1X
20X
18X
GAATJESDRAGERS / FORAMINIFERA
Varia Onbekend / Unknown
<10
SPONZEN / PORIFERA
Spicules
  X
NETELDIEREN / CNIDARIA
Bloemdieren / Anthozoa
Onbekend / Unknown: Planula larve
2X
25X
Viltkokeranemoon / Cerianthus (cf) lloydii:
Antipathula larvae
Schijfkwallen / Scyphozoa
Hydroïdpoliepen / Hydrozoa
Rathkea octopunctata: kwal / medusae
Bache's knotsklokje / Nemopsis bachei
5X
2X
1X
2X
Eucheilota maculata: kwal / medusae
4X
Eutonina indicans: kwal / medusae
Margelopsis haeckelii: kwal / medusae
2X
38X
4X
Margelopsis haeckelii: pelagische poliep
8X
1X
7X
Zeedraad / Obelia: kwal / medusae
5X
9X
1X
Ectopleura dumortieri: kwal / medusae
5X
Kleine klokpoliep/ Clytia hemisphaer.: kwal
6X
1X
Ribkwallen / Ctenophora
Zeedruif / Pleurobrachia pileus
1X
Meloenkwal / Beroe gracilis
1X
1X
1X
Amerikaanse ribkwal / Mnemiopsis leidyi
11X
14X
2X
3X
6X
Onbekend / Unknown
20X
PLATWORMEN / PLATHYHELMINTHES
Onbekend / Unknown
3X
1X
1X
1X
Kuhnia(cf) scombri: ei / egg
SNOERWORMEN / NEMERTEA
RONDWORMEN / ANNELIDA
Polydora: larve
8X
4X
20X
16X
34X
17X
3X
23X
60X
Sabellaria (cf) larve
Schelpkokerworm / Lanice conchil.: larve
7X
2X
1X
7X
15X
8X
2X
4X
3X
Magelona larve / larvae
1X
1X
Malacoceros(cf) ei / egg
 
Myrianida
Onbekend/ Unknown
6X
Owenia fusiformis larve / larvae
1x
SCHELPDIEREN / MOLLUSCA
Slakken / Gastropoda
Onbekend / Unknown: Veliger larve
1X
1X
Onbekend / Unknown: Post-larvae
2-Kleppigen / Bivalvia
Onbekend / Unknown: Veliger larve
2X
3X
1X
2X
2X
 
Onbekend / Unknown: Post-larvae
1X
9X
11X
  1X
KREEFTACHTIGEN / CRUSTACEA
Spinachtigen / Arachnida
Mijt / Mite
1X
1X
Kieuwpootkreeftjes / Branchiopoda
Roeipootkreeftjes / Copepoda
Varia Onbekend / Unknown
 *
 *
*
 *
 **
 **
 *
*
 ***
 ***
Rankpotigen / Cirripedia
Zeepok / Balanidae: Naupliuslarve
*
 *
 *
 *
 **
*
Zeepok / Balanidae: Cyprislarve
19X
6X
2X
1X
2X
8X
9X
7X
Tienpotigen / Decapoda
Krab / Crab: Megalope-larve
6X
2X
Krab / Crab: Zoea-larve
Helmkrab/Corystes (cf) cassivelaunus:zoea
Gewone garnaal / Crangon crangon
4X
Strandkrab / Carcinus maenas juveniel
6X
Kommadiertjes / Cumacea
Mosselkreeftjes / Ostracoda
1X
Krill / Euphausiacea
Vlokreeften / Amphipoda
Gammaridae
6X
2X
2X
Spookkreeftje / Caprellidae
1X
Pissebedden / Isopoda
Aasgarnalen / Mysida
Onbekend / Unknown
9X
RADERDIERTJES / ROTIFERA
1X
8X
HOEFIJZERWORMEN / PHORONIDA
Actinotrocha-larve
2X
1X
5X
MOSDIERTJES / BRYOZOA
Cyphonaut
6X
23X
2X
3X
14X
15X
12X
PIJLWORMEN / CHAETOGNATA
1X
STEKELHUIDIGEN / ECHINODERMATA
Onbekend / Unknown: Pluteus larve
5X
27X
Zeesterren / Asteroida
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
Gastrula larve
Gewone(cf) zeester / Asterias rubens:
bipinnaria larve / larvae
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
brachiolaria larve / larvae
1X
3X
Slangsterren / Ophiuroida
Brokkelster(cf) / Ophiotrix(cf) fragilis
Zeeëgels / Echinoida
Zeekomkommers / Holothuroida
MANTELDIEREN / TUNICATA
Zakpijpen / Ascidiacea
Salpen / Thaliacea