FYTOPLANKTON
 DePa
  
 
  DIATOMEEËN / KIEZELWIEREN
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
10
07
17
20
07
17
02
08
17
16
08
17
16
08
17
29
08
17
17
09
17
09
10
17
26
10
17
151117
03
12
17
21
12
17
13
01
18
30
01
18
17
02
18
06
03
18
24
03
18
14
04
18
04
05
18
20
05
18
15
06
18
05
07
18
24
07
18
12
08
18
03
09
18
Actinoptychus senarius
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
Actinoptychus splendens
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
3
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Asterionellopsis glacialis
2
2
2
1
1
2
2
3
3
1
2
2
Aulacodiscus(cf) argus
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2
2
3
2
2
2
1
2
 
1
1
1
Bacillaria paxillifer
  
1
2
3
2
3
2
3
 
Bacteriastrum hyalinum
1
1
1
1
2
2
3
2
2
2
2
2
1
2
2
2
Bellerochea malleus
1
1
2
1
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
Biddulphia(cf) biddulphiana
1
Biddulphia alternans
Brockmanniella(cf) brockmannii
1
Campylodiscus(cf) echeneis
1
Cerataulina (cf)  pelagica
2
2
2
2
3
2
3
3
2
1
2
2
3
4
Chaetoceros armatus
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
Chaetoceros (cf) costatus
1
Chaetoceros curvisetus
2
2
1
2
3
2
2
2
2
2
3
Chaetoceros(cf) decipiens
1
Chaetoceros(cf) densus
2
2
2
1
2
1
Chaetoceros diadema
2
1
1
1
Chaetoceros didymus
2
2
1
Chaetoceros eibenii
2
2
1
2
1
2
2
Chaetoceros socialis
2
1
3
3
Chaetoceros(cf) lauderi
1
1
Coscinodiscus(cf) concinnus
2
2
1
1
1
2
1
Coscinodiscus granii
1
2
1
3
1
1
2
1
Coscinodiscus(cf) pavillardii
2
Coscinodiscus(cf) wailessii
Cymatosira(cf) belgica
1
Cylindrotheca(cf) closterium
1
1
1
Detonula (cf) pumila
1
Ditylum brightwellii
1
1
1
2
1
2
4
2
2
1
2
2
2
Eucampia zodiacus
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
3
2
Guinardia delicatula
2
2
1
2
3
2
3
3
1
1
2
2
1
1
2
Guinardia striata
1
2
2
2
1
2
1
1
Guinardia flaccida
2
2
2
1
1
3
1
1
1
Helicotheca tamesis
1
2
2
3
3
2
1
Isthmia species
Lauderia annulata
2
2
1
1
2
3
1
2
Leptocylindrus(cf) danicus
3
2
1
1
Lithodesmium undulatum
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
Melosira(cf) moniliformis
1
1
Meuniera membranacea
1
Neocalyptrella robusta
1
1
1
2
2
3
2
2
Odontella (cf) aurita
  
 
Odontella aurita var. minima
2
2
1
1
1
1
2
Odontella (cf) longicruris
3
3
Odontella regia/ mobiliensis
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
2
1
2
2
1
1
2
2
Odontella rhombus
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
Odontella sinensis
3
3
3
2
2
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3
2
2
3
2
3
3
2
2
2
2
2
0
2
3
3
Paralia sulcata
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
Plagiogrammopsis vanheurckii
1
1
1
1
Pleurosigma/ Gyrosigma
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
Proboscia
2
Pseudo-nitzschia
4
0
2
4
3
3
3
1
2
2
1
3
4
3
2
1
2
3
2
Rhaphoneis amphiceros
3
2
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
2
2
2
1
2
2
Rhizosolenia(cf) hebetata
3
2
2
2
2
1
Rhizosolenia setigera
2
3
2
3
2
3
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
Rhizosolenia (cf) imbricata
0
3
3
2
3
2
2
1
3
1
3
2
2
1
1
1
1
2
2
3
2
3
4
1
1
Skeletonema(cf)
2
1
1
1
Stephanopyxis(cf) turris
2
1
1
1
Thalassionema(cf)  nitzschioides
1
1
1
1
1
2
1
Thalassiosira (cf) nordenskioeldii
2
Thalassiosira(cf) rotula
1
1
1
1
2
1
Triceratium favus
1
1
1
2
1
1
2
  
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
 
  DINOFLAGELLATEN/ DINO'S
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
10
07
17
20
0717
02
08
17
16
08
17
16
08
17
29
08
17
17
09
17
09
10
17
26
10
17
15
11
17
03
12
17
21
12
17
13
01
18
30
01
18
17
02
18
06
03
18
24
03
18
14
04
18
04
05
18
20
05
18
15
06
18
05
07
18
24
07
18
12
08
18
03
09
18
Ceratium fusus
1
1
Ceratium species
Protoperidinium
1
Prorocentrum (cf) micans
1
Zeevonk / Noctiluca scintillans
3
4
4
3
3
3
1
2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
2
2
3
2
2
3
4
2
2
1
  
  HAPTOPHYTA
Phaeocystis (schuimalg)
4
0
0
0
1
0
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
4
1
0
0
2
0
1
  
  SILICOFLAGELLATEN
Dictyocha
 
1
(cf)= confer, conferentie d.w.z. men
  is niet zeker, er moet over
  gediscussieerd worden.
  
  1= enkele/ rare
  2= regelmatig/ present
  3= algemeen/ common
  4= massaal/ abundant
 ZOÖPLANKTON
  
 GROEPEN / TAXA
 SOORT / SPECIES
06
03
18
24
03
18
14
04
18
04
05
18
20
05
18
15
06
18
05
07
18
24
07
18
12
08
18
03
09
18
 TRILHAARDIERTJES
Tintinnids / Tintinnida
Onbekend / Unknown
2X
1X
16X
3X
Zuiginfusorieën / Suctoria
1X
Klokdiertjes / Peritrichia
Vorticella
1X
20X
18X
GAATJESDRAGERS / FORAMINIFERA
Varia Onbekend / Unknown
>10
>10
<10
SPONZEN / PORIFERA
Spicules
  X
X
  X
NETELDIEREN / CNIDARIA
Bloemdieren / Anthozoa
Onbekend / Unknown: Planula larve
2X
2X
25X
Viltkokeranemoon / Cerianthus (cf) lloydii:
Antipathula larvae
1X
Schijfkwallen / Scyphozoa
Hydroïdpoliepen / Hydrozoa
Rathkea octopunctata: kwal / medusae
1X
1X
Bache's knotsklokje / Nemopsis bachei
5X
2X
1X
2X
Eucheilota maculata: kwal / medusae
Eutonina indicans: kwal / medusae
Margelopsis haeckelii: kwal / medusae
2X
38X
Margelopsis haeckelii: pelagische poliep
5X
4X
8X
1X
Zeedraad / Obelia: kwal / medusae
4X
5X
9X
Ectopleura dumortieri: kwal / medusae
1X
5X
Kleine klokpoliep/Clytia hemisphaer.: kwal
6X
1X
Ribkwallen / Ctenophora
Zeedruif / Pleurobrachia pileus
1X
1X
Meloenkwal / Beroe gracilis
2X
2X
1X
1X
1X
Amerikaanse ribkwal / Mnemiopsis leidyi
11X
14X
PLATWORMEN / PLATHYHELMINTHES
Onbekend / Unknown
1X
2X
3X
Kuhnia(cf) scombri: ei / egg
SNOERWORMEN / NEMERTEA
RONDWORMEN / ANNELIDA
Polydora: larve
7X
21X
8X
8X
4X
20X
16X
34X
17X
Sabellaria (cf) larve
Schelpkokerworm/Lanice conchil.: larve
7X
39X
7X
2X
1X
7X
15X
8X
Magelona larve / larvae
1X
1X
Malacoceros(cf) ei / egg
Myrianida
Onbekend/ Unknown
Owenia fusiformis larve / larvae
1x
SCHELPDIEREN / MOLLUSCA
Slakken / Gastropoda
Onbekend / Unknown: Veliger larve
1X
Onbekend / Unknown: Post-larvae
2-Kleppigen / Bivalvia
Onbekend / Unknown: Veliger larve
2X
3X
1X
2X
Onbekend / Unknown: Post-larvae
1X
1X
9X
KREEFTACHTIGEN / CRUSTACEA
Spinachtigen / Arachnida
Mijt / Mite
1X
Kieuwpootkreeftjes / Branchiopoda
Roeipootkreeftjes / Copepoda
Varia Onbekend / Unknown
 **
 *
 *
 *
 *
*
 *
 **
 **
 *
Rankpotigen / Cirripedia
Zeepok / Balanidae: Naupliuslarve
 *
 *
 *
*
 *
 *
 *
Zeepok / Balanidae: Cyprislarve
9X
25X
32X
19X
6X
2X
1X
2X
8X
Tienpotigen / Decapoda
Krab / Crab: Megalope-larve
6X
2X
Krab / Crab: Zoea-larve
Helmkrab/Corystes (cf) cassivelaunus:zoea
1X
Gewone garnaal / Crangon crangon
4X
Strandkrab/Carcinus maenas juveniel
6X
Kommadiertjes / Cumacea
Mosselkreeftjes / Ostracoda
Krill / Euphausiacea
Vlokreeften / Amphipoda
Gammaridae
6X
2X
Spookkreeftje / Caprellidae
1X
Pissebedden / Isopoda
Aasgarnalen / Mysida
Onbekend / Unknown
RADERDIERTJES / ROTIFERA
1X
HOEFIJZERWORMEN / PHORONIDA
Actinotrocha-larve
2X
MOSDIERTJES / BRYOZOA
Cyphonaut
>99
12X
8X
6X
23X
2X
3X
14X
PIJLWORMEN / CHAETOGNATA
1X
1X
STEKELHUIDIGEN / ECHINODERMATA
Onbekend / Unknown: Pluteus larve
3X
1X
5X
27X
Zeesterren / Asteroida
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
Gastrula larve
Gewone(cf) zeester / Asterias rubens:
bipinnaria larve / larvae
4X
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
brachiolaria larve / larvae
1X
3X
Slangsterren / Ophiuroida
Brokkelster(cf) / Ophiotrix(cf) fragilis
Zeeëgels / Echinoida
Zeekomkommers / Holothuroida
MANTELDIEREN / TUNICATA
Zakpijpen / Ascidiacea
Salpen / Thaliacea
Mantelvisjes / Apendicularia
Oikopleura
1X
19X
29X
6X
6X
1X
LANCETVISJES / ACRANIA
 
VISSEN / PISCES
Onbekend / Unknown: ei / egg
7X
Copepoden: *  = enkele/ some
                     ** = medium
                    *** = veel / many
Tellingen < en > zijn schattingen.
Countings < and > are rudimentary.