Vangst: 02/08/17    Uur: 14:45
 
Plaats:  Oostende-Mariakerke               Wind: ZW.                   Beaufort: 5        Golven: 50 cm
 
LW : 16:37         t° strandwater: 20°       t° lucht: 21°                 zwaarbewolkt          UV: 6
02:08:17_strand oostende
02:08:17_strand oostende_strandwater en plankton
20:07:17_nat strand oostende_regen en wind
01:08:17_strand oostende_Installatie
02/08/17_plankton oostende_diatomee Pseudo nitzschia en Eucampia zodiacus_400x
02:08:17_plankton oostende_Naupliuslarve zeepok_200x
02:08:17_plankton oostende_copepode en Naupliuslarve zeepok_100x
02:08:17_plankton oostende_Cyprislarve zeepok_100x
02:08:17_plankton oostende-Cyprislarve zeepok_200x
02:08:17-plankton oostende_Cyprislarve zeepok onderaanzicht_100x
 FYTOPLANKTON
 
  DIATOMEEËN / KIEZELWIEREN
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
08
04
17
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
10
07
17
20
07
17
02
08
17
Actinoptychus senarius
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
Actinoptychus splendens
2
2
2
2
2
 2
1
1
1
2
2
2
3
2
2
2
Asterionellopsis glacialis
1
2
2
2
2
Aulacodiscus(cf) argus
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
Bacillaria paxillifer
2
2
3
3
2
  
Bacteriastrum hyalinum
1
1
1
1
Bellerochea malleus
1
1
1
1
 1
1
1
2
Biddulphia alternans
1
Brockmaniella(cf) brockmannii
1
1
Chaetoceros armatus
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
0
0
0
0
1
0
0
Chaetoceros curvisetus
1
2
2
1
Chaetoceros(cf) densus
1
2
2
2
Chaetoceros didymus
2
2
Chaetoceros eibenii
1
2
2
3
2
2
Chaetoceros socialis
1
1
2
3
3
Chaetoceros(cf) lauderi
1
1
Cerataulina(cf) pelagica
1
2
Coscinodiscus(cf) concinnus
2
Coscinodiscus granii
1
2
1
3
Coscinodiscus(cf) pavillardii
2
Cymatosira(cf) belgica
1
1
Cylindrotheca(cf) closterium
1
Ditylum brightwellii
1
1
1
2
3
3
3
1
Eucampia zodiacus
1
1
1
1
2
2
Guinardia delicatula
1
2
3
3
3
2
2
1
2
3
2
3
Guinardia striata
1
1
1
1
2
2
2
Guinardia flaccida
2
2
3
2
2
2
Helicotheca tamesis
 
1
2
3
2
3
2
Isthmia species
1
Lauderia annulata
1
2
3
2
3
2
2
1
Lithodesmium undulatum
2
1
1
1
2
1
1
1
1
Melosira(cf) moniliformis
1
Meuniera membranacea
1
Neocalyptrella robusta
1
1
1
Odontella (cf) aurita
1
1
  
Odontella aurita var. minima
1
1
1
1
3
2
2
1
Odontella regia/ mobiliensis
2
3
1
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
Odontella rhombus
2
1
2
2
1
2
1
1
2
2
1
1
Odontella sinensis
3
3
2
3
2
1
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
4
Paralia sulcata
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
Plagiogrammopsis vanheurckii
1
Pleurosigma/ Gyrosigma
1
1
1
Pseudo-nitzschia
1
3
4
0
2
4
3
3
Rhaphoneis amphiceros
2
3
2
3
2
2
3
2
2
3
2
1
2
1
1
Rhizosolenia(cf) hebetata
1
1
1
2
2
Rhizosolenia setigera
1
2
2
2
3
2
3
2
Rhizosolenia (cf) imbricata
 
1
1
2
4
4
2
0
3
3
2
3
2
2
1
Skeletonema(cf)
1
Thalassionema nitzschioides
1
1
2
Thalassiosira(cf) rotula
1
2
1
2
2
1
1
1
1
Triceratium favus
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
 
  DINOFLAGELLATEN/ DINO'S
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
15
03
17
27
03
17
080417
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
27
06
17
10
07
17
20
0717
02
08
17
Ceratium fusus
1
1
Ceratium species
1
Noctiluca scintillans
1
1
1
2
2
2
3
4
4
3
3
3
1
2
  
  HAPTOPHYTA
Phaeocystis
0
0
0
0
1
2
3
4
4
4
0
0
0
1
0
2
1
  
  SILICOFLAGELLATEN
Dictyocha
 
 
1
Palmbomen op een Noordzeestrand, omheiningen, automobielen, gecementeerde zandkastelen, kale vlaggemasten en volumes allerhande. Wat stelde dit voor? Visscher Dan stond voor een raadsel. Gelukkig wist Visscher Nasreddin raad. Die volumes, dààr zit het hem, zei hij. Dit kan niet anders of dit moet een kunstinstallatie van de hamerslingeraar van de Rock Strangers zijn die ons nog eens goed wil wakker schudden. Nasreddin is een man van de wereld. Hij heeft al vele zeeën bevaren.
Nadat ik op 20/07/17 had gevist viel er een korte regenbui en wakkerde de wind fel aan. Het natte strand werd gespikkeld en tapijten van droog zand spreidden zich uit.
 
In de getijdenzone zijn de levensomstandigheden extreem. Zand wordt omgewoeld en meegesleurd. Bij vloed staat alles onder water en bij eb komt alles droog te staan en dan kan er nog eens zoetwater uit de lucht vallen. Zeewater en lucht zijn meestal niet even warm en de zon kan gevaarlijk stralen.
 
Op de strandhoofden of golfbrekers zijn de omstandigheden identiek maar daar kunnen planten en dieren zich vasthechten. Ze komen er in enorme aantallen voor en het is moeilijk om een vrije plaats te vinden.
                                           Zeepokken. Ieder mens die op het strand komt heeft ze al gezien of er zijn billen aan geschuurd. Weinigen hebben zich afgevraagd wat die zeepuisten eigenlijk zijn. Het is waarschijnlijk het meest miskende zeedier van de kusten.    
 
Eerst dacht men dat het schelpdieren waren omdat ze omgeven zijn door een kalkhuisje. Toen  men hun larven ontdekte zag men in dat het kreeftachtigen waren , verwant dus aan krabben, kreeften en copepoden.
Zeepokken leven vastgehecht op drijvende of vaste voorwerpen zoals krabben, mosselen, wieren, walvissen, boeien, staketsels enzovoort.
Hun huisje bestaat uit 4 tot 6 vaste kalkplaatjes met bovenop 2 tot 4 beweeglijke plaatjes die ze afsluiten bij eb of bij gevaar. Bij vloed worden die geopend en komen hun pootjes naar buiten waarmee ze op plankton en tripton(=resten van planten en dieren) vissen.
 
Volwassen zeepokken zijn tweeslachtig en kunnen zich niet verplaatsen. Toch kunnen ze hun naaste buren bevruchten met een penis die tot 8 keer langer is dan hun lichaam. Eitjes ontwikkelen zich binnenin het veilige huisje tot larven die in zee worden losgelaten.
 
Deze éénogige Naupliuslarven toeven enkele weken in het plankton. Ze groeien en vervellen
en veranderen 5 keer van gedaante tot  een drieogige Naupliuslarve ontstaat. Deze op zijn beurt transformeert compleet tot een Cyprislarve. De Cyprislarve kan zich niet voeden maar teert op het vet die de Naupliuslarven hebben verzameld en opgeslagen. Dit helpt hem ook om te drijven.
 
Met behulp van zijn antennes met sensoren zoekt hij een geschikte woonplaats dicht bij andere zeepokken (is hij zich bewust van de lengte van zijn penis?). Met de  zuignapjes op de antennes kleeft hij zich tenslotte vast en de larve transformeert nu tot volwassen zeepok. Zijn leven in het plankton is voorbij. Hopelijk heeft hij een plaats gekozen waar de stromingen voldoende voedsel aanbrengen.
 
Er bestaan verschillende soorten zeepokken en deze planten zich niet in dezelfde periode van het jaar voort. Zo hebben soorten een voordeel wanneer ze zich vroeg in het jaar voortplanten want dan zijn veel plaatsen vrijgekomen na de winterstormen.
 
Op de foto's mosselen en  schaalhorens rijkelijk bezet door zeepokken. Schaalhorens of patella's zijn zeeslakken die op een chinees hoedje gelijken. Met hun rasptong grazen ze allerhande wieren van de strandhoofden. Zo worden hier en daar plaatsen op de strandhoofden toch niet gekoloniseerd.
 
Ten Oosten van de bovenste schaalhoren is een afdruk van een fossiel te zien in de blauwe hardsteen van het strandhoofd. Blauwe hardsteen werd zo'n 350 miljoen jaar geleden gevormd en wordt vooral in de streek rond Doornik commercieel geëxploiteerd.
 
De éénogige en drieogige Naupliuslarven van zeepokken zijn herkenbaar aan de horens vooraan op hun kop. Larven van copepoden of roeipootkreeftjes hebben geen horens.
 
Bij 100x vergroting is het beeld 1,4 mm. breed. Bij 200x 0,7 mm. Bij 400x 0,35 mm.
 
 
 
 
02:08:17_plankton oostende_Eenogige en drieogige Naupliuslarve_100x
Cyprislarve zeepok
Aan de buitenkant van de Cyprislarve zitten 2 kleppen die de larve kan open- en toeklappen. Daarmee gelijkt hij uiterlijk op een minuscule mosselschelp als hij zwempoten en antennes heeft ingetrokken.
 
Rode pijl: zwempoten die transformeren tot poten waarmee vastzittende zeepok plankton, tripton en zuurstof uit het water vist.
Gele pijl wijst naar oog. Bij onderaanzicht zijn de 2 ogen te zien.
Groene pijl wijst naar de vetbolletjes.
Blauwe pijl wijst naar de antennes met zuignappen en chemische en mechanische sensoren.
Zeepokken zetten zich ook vast op scheepsrompen. Het schip wordt zwaarder en biedt meer weerstand aan het water. Allerhande methodes werden en worden toegepast om dit te vermijden. Zo werd in de zeventiger jaren TBT-verf op de rompen gesmeerd. Deze verf werd tenslotte verboden nadat bleek dat ze schadelijk was voor de voortplanting bij bepaalde zeedieren. Zo was de purperslak aan de Belgische kust zo goed als uitgestorven. Nu begint men de purperslak hier en daar op de strandhoofden terug te zien.
(cf.)= confer, conferentie d.w.z. men is niet zeker, er moet over gediscussieerd worden.
1=enkele/rare   2=regelmatig/present    3=algemeen/common      4=massaal/abundant
 
Opnieuw zwerven tamelijk veel diatomeeën, ééncellige algen van de soort Pseudo-nitzschia in het zeewater.
 
Op 20/07/17 kwamen we bewegende diatomeeën in buizen tegen. Ook Pseudo-nitzschia soorten verplaatsen zich maar doen dat op een andere manier. Deze spits toelopende diatomeeën vormen rechte kettingen die door het water glijden, nu eens vooruit, dan weer achteruit terwijl ze met de stromingen meedrijven. Onderling houden ze zich aan elkaar vast met een soort kleefmiddel.
 
Overdag geeft de zon hen energie waarmee ze voedingsstoffen uit het water kunnen opnemen. Ze hebben voornamelijk koolstofdioxide, stikstof, fosfaten en Silicium nodig. Dit laatste voor de bouw van hun schaal. Zie vangst van 15/03/17.
Als er veel meststoffen in zee terechtkomen krijgen de microscopische planten eten à volonté en
kunnen ze zich snel en telkens opnieuw delen.  Zo kan er een algenbloei ontstaan. Maar ook stromingen, licht, watermenging, temperatuur, overbevissing enzovoort spelen daarbij een rol.   
 
Sommige Pseudo-Nitzschia soorten bevatten toxische stoffen die voor mens, plant en dier  dodelijk kunnen zijn als ze in de voedselketen terechtkomen. Deze stoffen zouden ze aanmaken om zichzelf te beschermen in een soort van chemische oorlog. 
Met mijn gewone microscoop kan ik de verschillende Pseudo-nitzschia soorten niet van elkaar onderscheiden. Een electronenmicroscoop of DNA-onderzoek is nodig. Zo heb ik ik er geen idee van of de soort in mijn planktonnet toxisch is of niet. In elk geval zouden ze massaal moeten voorkomen om voor de mens schadelijk te zijn.
 
De gebogen ketting op de foto is van de diatomee Eucampia zodiacus in gordelzicht. Goed zichtbaar zijn de bruingele bladgroenkorrels.
 
Klik op de foto's om een grotere versie te zien. Vergrotingen staan bij de foto's vermeld.
Bij 100x vergroting is het beeld 1,4 mm. breed. Bij 200x 0,7 mm. Bij 400x 0,35 mm.
 
 
 ZOÖPLANKTON
 GROEPEN / TAXA
 SOORT / SPECIES
08
04
17
20
04
17
05
05
17
20
05
17
29
05
17
14
06
17
 
27
06
17
 
10
07
17
20
07
17
02
08
17
 TRILHAARDIERTJES
Tintinnids / Tintinnida
Onbekend / Unknown
10x
2X
16X
>99
Zuiginfusorieën / Suctoria
Klokdiertjes / Peritrichia
Vorticella
>99
3X
GAATJESDRAGERS / FORAMINIFERA
Varia Onbekend / Unknown
<10
<10
<10
<10
<10
SPONZEN / PORIFERA
Spicules
  X
  X
NETELDIEREN / CNIDARIA
Bloemdieren / Anthozoa
Onbekend / Unknown: Planula larve
12X
12X
6X
7X
2X
4X
Schijfkwallen / Scyphozoa
Hydroïdpoliepen / Hydrozoa
Rathkea octopunctata: kwal / medusae
3X
2X
Bache's knotsklokje / Nemopsis bachei
1X
Eutonina indicans: kwal / medusae
1X
Margelopsis haeckelii: kwal / medusae
>99
>99
>99
4X
Margelopsis haeckelii: pelagische poliep
>10
35X
12X
6X
6X
5X
Zeedraad / Obelia: kwal / medusae
2X
3X
9X
>99
>99
22X
12X
Ectopleura dumortieri: kwal / medusae
6X
Ribkwallen / Ctenophora
Zeedruif / Pleurobrachia pileus
3X
6X
1X
6X
Meloenkwal / Beroe
2X
25X
21X
15X
PLATWORMEN / PLATHYHELMINTHES
Onbekend / Unknown
1X
Kuhnia(cf) scombri: ei / egg
1X
SNOERWORMEN / NEMERTEA
RONDWORMEN / ANNELIDA
Polydora: larve
1X
10X
16X
11X
30X
2X
6X
16X
Schelpkokerworm/Lanice conchil.: larve
>10
10X
30X
35X
34X
3X
8X
12X
Magelona larve / larvae
2X
7X
1X
1X
Malacoceros ei / egg
2X
1X
Myrianida
1X
Onbekend/ Unknown
3X
SCHELPDIEREN / MOLLUSCA
Slakken / Gastropoda
Onbekend / Unknown: Veliger larve
3X
10X
3X
2-Kleppigen / Bivalvia
Onbekend / Unknown: Veliger larve
3X
7X
2X
3X
KREEFTACHTIGEN / CRUSTACEA
Spinachtigen / Arachnida
Mijt / Mite
2X
Kieuwpootkreeftjes / Branchiopoda
Roeipootkreeftjes / Copepoda
Varia Onbekend / Unknown
 *
 *
 *
 *
  *
 ***
**
 *
 *
 ***
Rankpotigen / Cirripedia
Zeepok / Balanidae: Naupliuslarve
<10
<10
>10
<10
>99
Zeepok / Balanidae: Cyprislarve
8X
10X
15X
5X
45X
8X
4X
7X
Tienpotigen / Decapoda
Krab / Crab: Megalope-larve
1X
1X
Krab / Crab: Zoea-larve
2X
1X
Kommadiertjes / Cumacea
2X
1X
Mosselkreeftjes / Ostracoda
25X
Krill / Euphausiacea
Vlokreeften / Amphipoda
Gammaridae
  4X
2X
1X
Spookkreeftje / Caprellidae
  1X
21X
Pissebedden / Isopoda
10X
Aasgarnalen / Mysida
Onbekend / Unknown
10X
RADERDIERTJES / ROTIFERA
HOEFIJZERWORMEN / PHORONIDA
Actinotrocha-larve
1X
MOSDIERTJES / BRYOZOA
Cyphonaut
>10
6X
3X
6X
4X
8X
6X
18X
PIJLWORMEN / CHAETOGNATA
4X
STEKELHUIDIGEN / ECHINODERMATA
Onbekend / Unknown: Pluteus larve
4X
>30
24X
13X
15X
Zeesterren / Asteroida
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
Gastrula larve
Gewone(cf) zeester / Asterias rubens:
bipinnaria larve / larvae
3X
2X
3X
Gewone(cf) zeester / Asterias(cf) rubens:
brachiolaria larve / larvae
1X
13X
8X
Slangsterren / Ophiuroida
Brokkelster(cf) / Ophiotrix(cf) fragilis
1X
Zeeëgels / Echinoida
Zeekomkommers / Holothuroida
MANTELDIEREN / TUNICATA
Zakpijpen / Ascidiacea
Salpen / Thaliacea
Mantelvisjes / Apendicularia
Oikopleura
6X
5X
15X
1X
11X
LANCETVISJES / ACRANIA
 
 
VISSEN / PISCES
Onbekend / Unknown: ei / egg
Copepoden: *  = enkele/ some
                     ** = medium
                    *** = veel / many
Tellingen < en > zijn schattingen.
Countings < and > are rudimentary.
 
Soort onbekend: veel planktonsoorten
zijn zeer moeilijk van elkaar te onder-
scheiden en zijn specialistenwerk.
Tekst en foto's: visscher Dan
05:07:17_golfbreker oostende_mosselen en zeepokken
06:07:17_golfbreker oostende_patella en zeepokken
golfbreker oostende_zeepokken onder water
 Plankton in the surf