FYTOPLANKTON
 
  DIATOMEEËN / KIEZELWIEREN
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
Actinoptychus senarius
2
1
1
2
Actinoptychus splendens
2
2
2
2
2
Asterionellopsis glacialis
1
Aulacodiscus(cf) argus
2
2
2
2
2
Bacillaria paxillifer
2
2
Bellerochea malleus
1
1
1
1
Brockmaniella(cf) brockmannii
1
1
Chaetoceros armatus
0
0
0
0
0
Chaetoceros eibenii
1
2
Chaetoceros socialis
1
Cerataulina(cf) pelagica
1
2
Cymatosira(cf) belgica
1
Ditylum brightwellii
1
1
1
Guinardia delicatula
1
Helicotheca tamesis
 
1
2
3
Isthmia species
1
Lauderia annulata
1
Lithodesmium undulatum
2
1
Odontella (cf) aurita
1
Odontella aurita var. minima
1
1
1
Odontella regia/ mobiliensis
2
3
1
2
2
Odontella rhombus
2
1
2
2
Odontella sinensis
3
3
2
3
2
Paralia sulcata
2
1
2
1
Pleurosigma/ Gyrosigma
1
Rhaphoneis amphiceros
2
3
2
3
2
Rhizosolenia(cf) hebetata
1
Rhizosolenia (cf) imbricata
 
1
1
Thalassionema nitzschioides
1
1
Thalassiosira(cf) rotula
1
2
Triceratium favus
2
1
2
2
2
 
  DINOFLAGELLATEN/ DINO'S
18
01
17
31
01
17
06
02
17
18
02
17
01
03
17
Ceratium fusus
1
1
Ceratium species
1
Noctiluca scintillans
1
1
  
  HAPTOPHYTA
Phaeocystis
0
0
0
0
1
  
  SILICOFLAGELLATEN
Dictyocha
 
 
ZOOPLANKTON
  
GROEPEN
 
SOORTEN
 
01
03
17
  
TAXA
GAATJESDRAGERS
Schalen/tests
>10
FORAMINIFERA
SPONZEN
Spicules
PORIFERA
RONDWORMEN
Nematoden
3X
NEMATODA
RINGWORMEN
 
 
ANNELIDA
   Borstelwormen
Polydora
2X
   Polychaeta
SCHAALDIEREN
CRUSTACEA
   Roeipootkreeftjes (copepoden)
Copepoden
  *
   Copepoda
   Rankpotigen
Zeepok/Balanidae: Naupliuslarve
>10
   Cirripedia
  
MOSDIERTJES
Cyphonaut
1X
BRYOZOA
 Copepoden    * = enkele/some
                      ** = medium
                     ***= veel/many 
01:03:17_plankton_oostende_Chaetoceros(cf) eibenii_200x
01:03:17_plankton oostende_Helicotheca tamesis_200x
strand oostende_01:03:17_Lauderia(cf) annulata_200x_
01:03:17_plankton oostende_Foraminifera_400x
01:03:17_plankton oostende_Foraminifera_400x
23:05:16_plankton_oostende_Noctiluca_100x
18:01:17_plankton oostende_Ceratium fusus_600x_
18:02:17_plankton oostende_Ceratium_200x
29:08:16_strand oostende_Diatom_600x
19:09:16_plankton oostende_Diatom_ 400x
Hoewel het ééncelligen zijn kunnen sommige diatomeeën kettingen vormen, zoals hieronder is te zien.
Sommige dinoflagellaten maken een schaal van cellulose aan.
Zeevonken, tedere dino's die de zee kunnen oplichten, bezitten echter geen uitwendige schaal. Goed is hier hun flagel of zweephaar te zien waarmee de zeevonken voedsel vangen.
Ceratium-soorten hebben dan weer wel een uitwendige schaal en 2 zweepharen(hier niet te zien) waarmee ze  zich voortbewegen.
Foraminiferen of gaatjesdragers maken een schaal aan van onder andere kalk of chitine.
Sedert een 5-tal jaar vis ik op plankton en altijd zitten er verschillende soorten diatomeeën bij. Diatomeeën of kiezelwieren zijn ééncellige wieren.
 
Dat alle planten en dieren uit levende cellen bestaan ontdekte men rond 1839.
 
In een volwassen mens huizen er miljarden tesamen. Hoe ze eruitzien, wat ze doen, hoe lang ze leven is zeer verschillend: denk maar aan spier-, zenuw-, hersen-, witte en rode bloedcellen enz.
Bovendien werd pas recent duidelijk dat er zo'n duizenden soorten bacteriën in en op ons lichaam huizen.
 
Sommige planten en dieren bestaan net als bacteriën uit slechts één cel en de zeeën zitten er vol van: diatomeeën, foraminiferen, radiolaria, dinoflagellaten, zonnediertjes, silicoflagellaten, trilhaardiertjes...zijn allemaal ééncelligen.
En ook in de zeeën begint men meer en meer bacteriën te ontdekken.
 
Elke zo'n levende ééncellige is een volwaardig wezen omgeven door een  membraan dat de passage van voedingsstoffen (o.a. fosfaten en nitraten) en afvalstoffen controleert.  Er is een buiten en een binnen. Zo onderscheiden ze zich van hun omgeving. Ze groeien en planten zich voort, net als wij.
 
Klik telkens op de linkerfoto.
De vergrotingen staan bij de onderschriften van de foto's vermeld.
 
Bij 100x vergroting is het beeld 1,4mm. breed,
bij 200x 0,7mm.
bij 400x 0,35 mm. en
bij 600x 0,25mm.
 
 
 
Bij veel ééncelligen die in water leven groeit een uitwendige beschermende schaal aan.
Het materiaal waaruit de schaal is gemaakt verschilt volgens de groep waartoe het organisme behoort.
 
Zo maken diatomeeën een schaal van kiezel, een soort glas aan.
                                    Vangst: 01/03/17    Uur: 11:30
 
Plaats:  Oostende-Mariakerke               Wind: W.                 Beaufort: 5         Golven: 60 cm
 
LW : 10:29          t° strandwater: 7°        t° lucht: 8°               halfbewolkt        UV: 2
Deze keer had de zee serieuze putten geslagen in het zand.
Toen ik zag hoe helder het zeewater was vermoedde ik dat ik niet veel
plankton en tripton(=resten van organismen) zou aantreffen in mijn planktonnet. En zo was het ook: de hoeveelheid fyto- en zoöplankton en tripton was extreem klein.
 
Onderaan kan je de kleur van het zeewater zien op verschillende data.
Telkens was bij deze vangsten weinig plankton te bespeuren, wel zeer veel tripton
op 31/01/17 en op 06/03/17.
 
Klik op linkerfoto voor data en vergroting.
 
(cf.)= confer, conferentie d.w.z. men is niet zeker, er moet over gediscussieerd worden.
1=enkele/rare   2=regelmatig/present    3=algemeen/common      4=massaal/abundant
 
Tekst en foto's: visscher Dan
31:01:17_zeewater oostende
06:02:17_zeewater oostende
18:02:17_zeewater oostende
01:03:17_zeewater oostende
 Plankton in the surf