Het strand van Oostende ligt aan de Noordzee, ons zèètje, zeggen de Oostendenaars.
 
De Noordzee is een jonge zee. Zo'n 15.000 jaar geleden
stond  het Zuidelijk gedeelte helemaal droog en het Noordelijk gedeelte was bedekt met gletsjers.
Na het smelten van de gletsjers zo'n 6000 jaar geleden bereikte de Noordzee haar huidig niveau.
 
De Noordzee is vandaag gemiddeld 96 meter diep. Vergeleken met andere zeeën is het een ondiepe zee. De Middellandse Zee bijvoorbeeld is gemiddeld 1430 meter diep.
In het  Zuidelijke gedeelte beneden de Doggersbank is het overal minder  dan 50 meter diep(=rood en geel op de kaart hieronder).
 
   De bodem van de Noordzee is voornamelijk bedekt met
   zand(geel op de kaart) en in mindere mate met slijk of slijkerig  zand.              
   Verder treft men er keien, rotsen of gemengde bodems aan.
 
Zwemmers ondervinden het aan den lijve en bootjesvaarders gaan soms achteruit in plaats van vooruit: het water in de Noordzee is constant in beweging. Deze stromingen worden veroorzaakt door de getijden.
 
De getijgolf  in de Noordzee komt vanuit de Atlantische Oceaan via het Noorden van Schotland en via Het Kanaal de Noordzee binnen. Het water stroomt terug via de Noorse Zee.
De pijlen op de kaart hieronder geven deze hoofdbeweging weer, die tegen de wijzers van de klok loopt.
Om de 2 jaar zou het water van de Noordzee zo ververst zijn.
 
Ook de rivieren zorgen voor waterbewegingen en ze brengen organismen mee die normaal in zoet of brak water leven.
Zeer dicht bij ons strand komt zoetwater in zee terecht  via de havens van Oostende, Zeebrugge en Nieuwpoort.
  
 
Natuurlijk brengt ook de wind de zee in beweging.
Dit speelt zich meer aan de oppervlakte af hoewel in een ondiepe zee zoals hier de bodems soms zeer heftig worden omgewoeld.
 
De wind brengt bovendien koude en warme lucht, regen en sneeuw mee en vervoert  net als het zeewater allerhande stoffen en organismen. 
 
Koud water zakt naar beneden, warm water stijgt. Ook dit fenomeen brengt grote waterverplaatsingen teweeg.
 
 
De Noordzee
De Noordzee is één van de drukstbevaren zeeën ter wereld.
Aan haar bodem worden allerhande stoffen onttrokken en vanalles wordt erin gedumpt.
Visserij,  toerisme, militaire activiteiten, kabels, pijplijnen, windmolens,
boorplatformen, kunstmatige eilanden...
De mens is een dier dat niet met weinig content is.
 
 
Wat de invloed van diepte, bodem, winden, stromingen, rivieren en menselijke activiteiten is op het plankton en wat het plankton zelf aan zijn omgeving verandert,  dit gaan we proberen uit te vissen.
 Plankton in the surf